Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

     
ko biết bây chừ văn phiên bản nào tất cả quy định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Chị hy vọng biết các điều kiện đảm bảo an toàn phổ cập giáo dục cho các trẻ em mần nin thiếu nhi 5 tuổi, thịnh hành giáo dục đái học, phổ cập giáo dục trung học các đại lý cần thực hiện những gì? như thể cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên, nhân viên cấp dưới được qui định như thé nào? support giúp chị vấn đề này.
*
Nội dung chủ yếu

Điều kiện đảm bảo an toàn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT quy về điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục đào tạo mầm non cho trẻ em 5 tuổi như sau:

Phổ cập giáo dục đào tạo mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Thứ nhất, về đội ngũ gia sư và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non

(1) 100% số thầy giáo được hưởng chính sách chính sách theo lao lý hiện hành;

(2) Đủ cô giáo dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo dụng cụ tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm năm ngoái của liên tịch Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành và cỗ Nội vụ luật pháp về hạng mục khung vị trí bài toán làm với định mức số lượng người thao tác trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

(3) 100% số giáo viên dạy lớp chủng loại giáo 5 tuổi đạt yêu thương cầu chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi theo phương pháp tại đưa ra quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành quy định về chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo mầm non;

(4) tín đồ theo dõi công tác thịnh hành giáo dục, xóa mù chữ tại địa phận được phân công.

Bạn đang xem: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Thứ hai, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy dỗ học

(1) Tỉnh, huyện gồm mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện thông dụng giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, Điều kiện giao thông đảm bảo an toàn đưa đón trẻ con thuận lợi, an toàn;

(2) Cơ sở giáo dục mầm non có:

- Số phòng học tập (phòng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ) mang đến lớp chủng loại giáo 5 tuổi đạt xác suất ít duy nhất 1,0 phòng học/lớp;

- chống học đến lớp mẫu giáo 5 tuổi được xây kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong những số ấy có phòng sinh sống chung bảo đảm an toàn diện tích về tối thiểu 1,5m2/trẻ;

- chống học đầy đủ ánh sáng, nóng về mùa đông, thoáng mát về mùa hè;

- 100% số lớp chủng loại giáo 5 tuổi bao gồm đủ trang bị dùng, vật dụng chơi, thiết bị dạy dỗ học tối thiểu theo qui định tại Thông tứ 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Danh Mục Đồ cần sử dụng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học buổi tối thiểu sử dụng cho giáo dục đào tạo mầm non cùng Thông bốn 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm trước đó của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị dụng cụ tại hạng mục Đồ sử dụng - Đồ chơi - Thiết bị dạy dỗ học về tối thiểu dùng cho giáo dục và đào tạo mầm non phát hành kèm theo Thông bốn 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

- Sân chơi xanh, sạch, đẹp với đồ chơi bên cạnh trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; bao gồm nguồn nước sạch, khối hệ thống thoát nước; đủ công trình lau chùi sử dụng thuận tiện, đảm bảo vệ sinh.

Điều kiện bảo vệ phổ cập giáo dục tiểu học

Căn cứ theo Điều 4 Thông tứ 07/2016/TT-BGDĐT công cụ điều kiện bảo vệ phổ cập giáo dục tiểu học tập như sau:

Thứ nhất, về nhóm ngũ gia sư và nhân viên, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông thực hiện thịnh hành giáo dục tiểu học

(1) Đủ thầy giáo và nhân viên theo hình thức tại Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 mon 8 năm 2006 của liên tịch Bộ giáo dục và Đào tạo nên và cỗ Nội vụ trả lời định mức biên chế viên chức ở những cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

(2) 100% số cô giáo đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cô giáo tiểu học tập theo khí cụ tại quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 mon 5 năm 2007 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo tiểu học;

(3) fan theo dõi công tác thịnh hành giáo dục, xóa mù chữ tại địa phận được phân công.

Xem thêm: Top 10 Trường Thcs Hàng Đầu Tại Huyện Củ Chi, Tp, Thcs Thị Trấn 2

Thứ hai, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy dỗ học

- Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện thông dụng giáo dục tiểu học tập theo quy hoạch, Điều kiện giao thông bảo đảm cho học sinh đi học thuận lợi, an toàn

- Cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học có:

+ Số phòng học tập đạt phần trăm ít độc nhất vô nhị 0,7 phòng/lớp; phòng học theo tiêu chuẩn chỉnh quy định, an toàn

+ tất cả đủ bàn ghế tương xứng với học tập sinh; có bảng, bàn và ghế của giáo viên; đầy đủ ánh sáng, nóng về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; tất cả Điều kiện về tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật tiếp thu kiến thức thuận lợi; bao gồm thư viện, phòng y tế học tập đường, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống cuội nguồn và hoạt động Đội

+ Phòng thao tác làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; văn phòng, phòng họp mang lại giáo viên và nhân viên

+ Đủ thiết bị dạy dỗ học về tối thiểu vẻ ngoài tại Thông bốn 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 mon 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Danh Mục thiết bị dạy dỗ học buổi tối thiểu cấp cho tiểu học; thiết bị dạy học được áp dụng thường xuyên, dễ dàng dàng, thuận tiện

+ Sân đùa và kho bãi tập với diện tích s phù hợp, được thực hiện thường xuyên, an toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; tất cả nguồn nước sạch, khối hệ thống thoát nước; gồm công trình lau chùi sử dụng thuận tiện, bảo vệ vệ sinh dành cho giáo viên, học sinh, riêng đến nam, nữ.

Điều kiện bảo vệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Căn cứ theo Điều 5 Thông bốn 07/2016/TT-BGDĐT cách thức về điều kiện bảo vệ phổ cập giáo dục đào tạo trung học cơ sở như sau:

Thứ nhất, về nhóm ngũ thầy giáo và nhân viên, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông thực hiện thịnh hành giáo dục trung học cơ sở

(1) Đủ cô giáo và nhân viên cấp dưới làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng theo phép tắc tại Thông tứ liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên tịch Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo và cỗ Nội vụ khuyên bảo định nấc biên chế viên chức ở những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông công lập;

(2) 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp thầy giáo trung học cửa hàng theo phương pháp tại Thông tứ 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 mon 10 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo biện pháp về chuẩn nghề nghiệp thầy giáo trung học cơ sở, thầy giáo trung học phổ thông;

(3) người theo dõi công tác thịnh hành giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.

Thứ hai, về cửa hàng vật chất, thiết bị dạy học

- Tỉnh, huyện tất cả mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện thông dụng trung học đại lý theo quy hoạch, Điều kiện giao thông đảm bảo cho học sinh tới trường thuận lợi, an toàn;

- Cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông thực hiện thịnh hành giáo dục trung học cơ sở có:

+ Số phòng học tập đạt tỷ lệ ít tốt nhất 0,5 phòng/lớp; phòng học được tạo ra theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; tất cả đủ bàn ghế cân xứng với học tập sinh

+ gồm bảng, bàn và ghế của giáo viên; đầy đủ ánh sáng, nóng về mùa đông, thông thoáng về mùa hè

+ Có điều kiện tối thiểu giành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi

+ gồm phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, chống họp mang lại giáo viên cùng nhân viên, phòng y tế ngôi trường học, thư viện, chống thí nghiệm

+ Đủ thiết bị dạy dỗ học về tối thiểu luật tại Thông bốn 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Danh Mục thiết bị dạy dỗ học buổi tối thiểu cung cấp trung học tập cơ sở; thiết bị dạy dỗ học được thực hiện thường xuyên, dễ dàng dàng, thuận tiện

+ Sân chơi và kho bãi tập với diện tích phù hợp, được áp dụng thường xuyên, an toàn; môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, khối hệ thống thoát nước; bao gồm công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, đảm bảo an toàn vệ sinh giành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng đến nam, nữ.