Nhiệm vụ của phó hiệu trưởng trường tiểu học

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (483.62 KB, 57 trang )

*

c) tổ chức và chỉ đạo các chuyển động dạy học, giáo dục cân xứng đối tượng

học sinh, bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, đẩy mạnh tính tích cực,

chủ động, sáng chế của gia sư và học sinh;

d) tổ chức triển khai và chỉ huy các hoạt động bồi dưỡng học viên năng khiếu, giúp đỡ

học sinh yếu hèn kém; tổ chức giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ

em có yếu tố hoàn cảnh khó khăn vào trường tiểu học theo quy định;

10

e) làm chủ việc đánh giá công dụng học tập cùng rèn luyện của học sinh theo quy

định; tổ chức kiểm tra và xác nhận xong chương trình tiểu học cho

học sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn;

f) Phối hợp, tổ chức tiến hành công tác phổ cập-xóa mù chữ theo phân

công.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của phó hiệu trưởng trường tiểu học

1.2. Các bước chỉ đạo tiến công giá, xếp nhiều loại học sinh;

a) Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các hình thức về dấn xét, review học

sinh hằng tuần, hằng tháng, đầu xuân năm mới học cùng nhận xét, đánh giá, xếp loại

học sinh giữa học kỳ, cuối học tập kỳ, cuối năm học của giáo viên, giáo

viên chủ nhiệm lớp;

b) tiếp nhận và giải quyết và xử lý các chủ ý của học tập sinh, năng khiếu nại của thân phụ mẹ

hoặc người giám hộ về tấn công giá, nhận xét, xếp các loại theo phạm vi và

quyền hạn của mình. Thời hạn trả lời khiếu nại muộn nhất là 10 ngày,

kể từ thời điểm ngày nhận được đối chọi khiếu nại;

c) Duyệt kết quả đánh giá, nhấn xét, xếp loại cuối học tập kỳ I, thời điểm cuối năm học

của những lớp và lãnh đạo việc xét cho học viên lên lớp, lưu giữ ban xuất xắc kiểm

tra review bổ sung. Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá bổ sung. Ký

tên xác nhận kết quả ở học bạ sau thời điểm năm học kết thúc;

d) thống trị các làm hồ sơ về nhận xét, đánh giá, xếp các loại của học viên trong các

năm học ở cấp Tiểu học.

1.3. Các bước chỉ đạo cai quản học sinh

a) tổ chức triển khai tuyển sinh, kêu gọi trẻ em trong lứa tuổi trên địa phận đi học,

tiếp nhận học sinh khuyết tật học tập hòa nhập; tiến hành công tác thịnh hành giáo

dục tè học, qui định về giáo dục đào tạo hòa nhập dành cho những người khuyết tật và

phổ cập giáo dục đào tạo tiểu học đúng giới hạn tuổi tại địa phương;

b) tổ chức tiếp nhận, bàn giao kết quả học tập với rèn luyện của học sinh

từ lớp bên dưới lên lớp trên; có trách nhiệm phối hợp với trường trung học cơ

sở trong việc tiếp nhận, bàn giao chất lượng giáo dục của học sinh hoàn

thành chương trình tiểu học tập lên học trường trung học tập cơ sở;

c) tổ chức và quản lý, theo dõi học sinh trong các vận động giáo dục theo

quy định, có giải pháp giám sát, hỗ trợ, góp đỡ, cổ vũ để học sinh không

bỏ học;

d) tiến hành công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh theo

quy định;

e) Thực hiện không thiếu thốn các chế độ chính sách, đảm bảo các quyền cùng lợi ích

chính xứng đáng của học tập sinh.

1.4. Hằng tuần những năm học, tham gia đào tạo và huấn luyện theo định mức phương pháp về

chế độ làm cho việc đối với giáo viên phổ thông của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào

tạo.

11

1.5. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng, tham dự các cuộc họp bởi ngành giáo dục

và huấn luyện và đào tạo và bao gồm quyền, đoàn thể tổ chức và triệu tập

a) học tập tập, tu dưỡng và từ rèn luyện nâng cao phẩm chất bao gồm trị, đạo

đức; năng lực chuyên môn, nhiệm vụ sư phạm; năng lực lãnh đạo,

quản lý và điều hành nhà trường;

b) Tổ chức, cai quản lý, tạo đk và hỗ trợ giáo viên, nhân viên học

tập, tu dưỡng và rèn luyện cải thiện phẩm chất chính trị, đạo đức;

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để cách tân và phát triển nghề nghiệp.

1.6. Tổ chức triển khai và làm chủ hành chính, hệ thống thông tin

a) xây dừng và tổ chức tiến hành các cách thức về thống trị hành chính

trong đơn vị trường;

b) thống trị và sử dụng những loại hồ sơ, sổ sách trong phòng trường theo đúng

quy định;

c) desgin và sử dụng khối hệ thống thông tin, dữ liệu giao hàng hoạt động

quản lý, chuyển động dạy học và giáo dục của phòng trường;

d) Thực hiện cơ chế thông tin, report kịp thời, khá đầy đủ theo quy định.

1.7. Tổ chức tiến hành và quản lý công tác xây dựng tổ chức triển khai bộ máy, xây dựng

và cách tân và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường

a) khiếu nại toàn tổ chức, ngã nhiệm các chức vụ quản lý theo quy định; quản

lý các hoạt động vui chơi của nhà trường để đảm bảo an toàn chất lượng giáo dục;

b) Đề xuất, thâm nhập tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và giảng dạy bồi dưỡng, tổ chức

thực hiện nhận xét xếp loại, khen thưởng, kỷ luật; tiến hành các chế độ

chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định; xây

dựng và trở nên tân tiến đội ngũ giáo viên, nhân viên ở trong nhà trường đủ

phẩm chất và năng lực để thực hiện mục tiêu giáo dục.

c) tổ chức triển khai và lãnh đạo các tổ chuyên môn tổ chức thực hiện dự giờ, thăm

lớp, thao giảng, dàn xếp về tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy,

kinh nghiệm huấn luyện và giáo dục và đào tạo học sinh;

d) Tổ chức, lãnh đạo các hoạt động, các trào lưu thi đua vào nhà

trường;

e) tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong trường thâm nhập nghiên

cứu, tinh chết kinh nghiệm những đề tài về công nghệ quản lý, công nghệ sư

phạm ứng dụng.

1.8. Tổ chức triển khai và thống trị tài chính, tài sản, cửa hàng vật hóa học của nhà

trường

a) chế tạo và tổ chức tiến hành các công cụ quản lý, thực hiện tài chính,

tài sản, đại lý vật chất ở trong nhà trường đúng mục đích và theo quy định

của pháp luật;

b) kêu gọi và sử dụng những nguồn tài bao gồm phục vụ hoạt động dạy học

và giáo dục trong phòng trường đúng qui định của pháp luật, hiệu quả;

12

c) tổ chức xây dựng, bảo quản, khai quật và thực hiện cơ sở vật hóa học và

thiết bị, vật dụng dạy học của phòng trường theo yêu cầu đảm bảo an toàn chất

lượng giáo dục.

1.9. Tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm định unique giáo dục

a) tổ chức kiểm tra, tấn công giá chất lượng các hoạt động dạy học, giáo dục,

quản lý và hoạt động nội bộ ở trong phòng trường theo quy định;

b) Chấp hành điều tra giáo dục của các cấp quản lý;

c) triển khai kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định;

d) sử dụng các hiệu quả kiểm tra, thanh tra, kiểm định unique giáo dục

đề ra các chiến thuật phát triển công ty trường.

1.10. Tổ chức triển khai dân nhà trong vận động và 3 công khai minh bạch ở công ty trường

theo quy định

a) Xây dựng quy định dân công ty trong công ty trường theo quy định;

b) Tổ chức triển khai quy chế dân chủ cơ sở, chế tạo ra điều kiện cho những đoàn

thể, tổ chức triển khai xã hội trong công ty trường vận động nhằm nâng cấp chất

lượng giáo dục.

1.11.Tổ chức triển khai xã hội hóa giáo dục, phối kết hợp giữa bên trường với địa

phương và gia đình học sinh

a) tham vấn với cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phương về công tác giáo dục,

trong đó chú trọng đến cải tiến và phát triển giáo dục tiểu học tập trên địa bàn;

b) tổ chức tuyên truyền trong bố mẹ học sinh và cộng đồng về truyền

thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu của giáo dục tiểu học;

c) tổ chức huy động các nguồn lực của cùng đồng, các tổ chức kinh tế,

chính trị – thôn hội và các cá thể trong cộng đồng góp phần xây dựng

nhà trường, thực hiện công khai minh bạch các nguồn lực và công dụng giáo dục theo

quy định;

d) tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia những hoạt động

xã hội trong cùng đồng;

e) Tổ chức phối hợp với gia đình và Ban đại diện cha mẹ học sinh thực

hiện giáo dục trọn vẹn đối với học sinh.

1.12.Xây dựng cùng tổ chức tiến hành quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

a) đoán trước sự phát triển ở trong phòng trường ship hàng cho vấn đề xây dựng quy

hoạch, planer và chiến lược trở nên tân tiến nhà trường;

b) thành lập và tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà

trường trọn vẹn và phù hợp;

c) xuất bản và tổ chức thực hiện khá đầy đủ kế hoạch năm học.

1.13. Tham gia những công tác khác theo hình thức của lao lý và cắt cử của

chính quyền, cấp ủy địa phương.

13

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phó hiệu trưởng là người giúp vấn đề cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu

trưởng. Phó hiệu trưởng được cấp có thẩm quyền xẻ nhiệm so với trường công lập,

công nhận đối với trường bốn thục theo tiến trình bổ nhiệm hoặc thừa nhận phó hiệu

trưởng của cấp tất cả thẩm quyền theo cơ chế của pháp luật. Mỗi trường tiểu học tất cả từ

1 đến 02 phó hiệu trưởng, ngôi trường hợp quánh biệt rất có thể được bổ nhiệm hoặc công nhận

thêm.

Người được chỉ định hoặc công nhận làm cho Phó Hiệu trưởng ngôi trường tiểu học tập phải

đạt mức cao của chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các

nhiệm vụ bởi vì Hiệu trưởng phân công.

Để kết thúc tốt nhiệm vụ, phó hiệu trưởng trường tiểu học phải tiến hành các

công câu hỏi chính sau đây:

1. Hằng tuần trong năm học, tham gia đào tạo và giảng dạy theo định mức quy định về chế

độ làm cho việc so với giáo viên nhiều do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào

tạo ban hành;

2. Điều hành các công việc và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng những công việc

lãnh đạo, làm chủ các hoạt động vui chơi của nhà trường vì hiệu trưởng phân công;

3. Điều hành buổi giao lưu của nhà trường lúc được Hiệu trưởng uỷ quyền;

4. Tổ chức vận động kiểm tra, dự giờ, review giáo viên;

5. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ quản

lý;

6.

Đề xuất những nội dung bồi dưỡng, phần lớn chuyên đề buộc phải nghiên cứu, thương lượng và tổ

chức triển khai công tác tu dưỡng chuyên môn cho các tổ trưởng siêng môn,

giáo viên;

7. Thâm nhập biên tập, biên soạn tài liệu và gợi ý giáo viên phạt hiện, bồi dưỡng

học sinh giỏi; hỗ trợ, trợ giúp học sinh yếu ớt kém; phân tích khoa học tập sư phạm ứng dụng;

8. Tham gia tấn công giá, xét phê duyệt sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học

sư phạm áp dụng của cô giáo tiểu học;

9. Tham gia tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm định quality giáo dục;

10.Tham gia xây dựng, thống trị ngân sản phẩm đề đánh giá định kỳ, bình chọn học kỳ,

đề khảo sát chọn học sinh giỏi cấp trường;

11.Tham gia các công tác không giống theo hình thức của pháp luật.

3. TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ siêng môn bao hàm giáo viên, nhân viên cấp dưới làm công tác thư viện, trang bị giáo

dục. Mỗi tổ có tối thiểu 3 thành viên. Tổ trình độ chuyên môn có tổ trưởng, nếu gồm từ 7 thành

viên trở lên trên thì có một đội nhóm phó.

14

Tổ trình độ sinh hoạt định kỳ hai tuần một lượt và các sinh hoạt khác khi

có nhu yếu công việc.

Tổ trưởng tổ trình độ chuyên môn có trách nhiệm trang nghiêm thực hiện xuất sắc các nhiệm

vụ được luật trong Điều lệ trường đái học hiện tại hành do bộ trưởng Bộ Giáo

dục cùng Đào chế tạo ra ban hành, điều hành những buổi sinh hoạt chu trình và các sinh hoạt

khác khi có nhu cầu với những các bước chủ yếu sau đây:

3.1.Hằng tuần những năm học

3.1.1. Tham gia đào tạo theo hiện tượng về cơ chế làm vấn đề của cán cỗ quản

lý, thầy giáo tiểu học hiện tại hành của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra và thực hiện

đầy đủ nhiệm vụ, công việc của bạn giáo viên khi gia nhập giảng dạy;

3.1.2 Theo dõi với đôn đốc những tổ viên thực hiện các quy định, quy chế về

chuyên môn, nghiệp vụ, kỷ giải pháp lao động, kế hoạch trình độ của tổ, của trường;

3.1.3 Tự học tập, nghiên cứu và phân tích tài liệu nghiệp vụ, cách thức giảng dạy dỗ để

phát triển chăm môn, nghề nghiệp;

3.1.4 Tham gia những lớp tập huấn vị sở giáo dục đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và

đào tạo, cụm trường tè học tổ chức triển khai và gợi ý giáo viên trong tổ thuộc thực

hiện.

3.2.Hằng tháng những năm học

3.2.1 Đầu tháng:

a) tư vấn với hiệu trưởng về nội dung, kế hoạch công tác tháng;

b) Họp tổ trình độ chuyên môn để kiểm tra những mặt công tác của tổ, đặc biệt chú

trọng tiến độ triển khai kế hoạch giáo dục và đào tạo và quality công việc, nội

dung hoạt động;

c) căn cứ kế hoạch hoạt động hằng mon của trường để xây đắp kế

hoạch và tiến độ thực hiện các bước của tổ;

d) giải quyết và xử lý các vụ việc đột xuất của tổ.

Xem thêm: Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận Nói Chuyện Về Khoa Học Vũ Trụ, Trinh Xuan Thuan

3.2.2.Trong tháng:

a) Theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động vui chơi của tổ;

b) Đảm bảo sinh hoạt tổ 2 lần trong tháng.

3.2.3.Cuối tháng:

a) Sơ kết công tác vào thời điểm tháng của tổ, sơ kết công tác làm việc cuối học kỳ 1, rút

kinh nghiệm giải quyết quá trình trong mon và lời khuyên với nhà

trường những quá trình phát sinh, bất chợt xuất;

b) Viết report công tác tháng của tổ gởi hiệu trưởng.

3.3.Trong năm học

15

3.3.1 Đầu năm học:

a) tham vấn với hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng phụ trách chăm môn

phân công giảng dạy, nhà nhiệm lớp, kiêm nhiệm các mặt công tác làm việc của

trường cho những thành viên vào tổ, phản ảnh nguyện vọng của các

thành viên trong tổ;

b) Đôn đốc những thành viên trong tổ cửa hàng triệt, học tập trách nhiệm năm học,

quy chế, những quy định, của Bộ, Sở, Phòng, của trường;

c) chế tạo kế hoạch vận động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

nhằm thực hiện chương trình, chiến lược dạy học tập và vận động giáo dục

trong phạm vi, trách nhiệm được phân công:

– kế hoạch kiểm tra chất lượng văn chất hóa học sinh;

– chiến lược hỗ trợ, trợ giúp học sinh có khó khăn;

– Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (thao giảng, dự giờ, ngoại

khóa);

– chiến lược giảng dạy, vận động giáo dục không tính giờ lên lớp;

– Kế hoạch thực hiện sách, thiết bị, đồ dùng dạy học;

3.3.2 Trong thời hạn cả năm học

a) quản lí lý, khuyên bảo và tổ chức cho tổ viên thực hiện nhiệm vụ năm

học, chiến lược công tác, những chỉ tiêu thi đua của tổ;

b) Tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, dự giờ, thăm

lớp; kiểm tra, reviews chất lượng, tác dụng giảng dạy, giáo dục và

quản lý, sử dụng sách, thiết bị của các thành viên vào tổ;

c) tham gia xây dựng bank đề khám nghiệm giữa kỳ, định kỳ, cuối kỳ,

cuối năm của trường, tổ chức thi lựa chọn học sinh giỏi của khối lớp được

phụ trách;

d) Tham gia công tác kiểm định quality giáo dục.

3.3 .3.Cuối năm học

a) tổ chức triển khai kiểm tra, review hồ sơ các chuyển động chuyên môn của những tổ

viên;

b) tổ chức và điều hành những buổi làm việc của tổ để những thành viên trong

tổ tham gia tấn công giá, xếp các loại viên chức; đánh giá, xếp các loại giáo viên theo

quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

c) Có trọng trách giúp đỡ, khích lệ và nắm rõ các minh chứng trong

qúa trình thầy giáo tự tiến công giá;

16

d) đánh giá điểm tự review của giáo viên. Sau khoản thời gian tổ chuyên môn tham

gia dìm xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi điểm vào phiếu tự reviews của

giáo viên. Trong trường hợp có sự ko thống duy nhất giữa tổ trưởng và

giáo viên, phía 2 bên trực tiếp dàn xếp và đưa ra minh chứng. Trường hợp thống

nhất thì cùng cam kết tên vào phiếu tấn công giá. Nếu chưa thống nhất đưa ra tổ

trao đổi;

e) Lập report đánh giá của tổ với gửi hiệu trưởng.

f) tổ chức và điều hành cuộc họp tổ sơ kết, tổng kết công tác của tổ, nhận

xét ưu, khuyết điểm những thành viên vào tổ, bình bầu những danh hiệu thi

đua;

g) Tham gia với phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thi đua của

trường;

h) Xây dựng báo cáo công tác của tổ trình độ gửi hiệu trưởng theo

quy định.

4. TỔ TRƯỞNG TỔ VĂN PHÒNG

Mỗi ngôi trường tiểu học có một đội nhóm Văn chống gồm những nhân viên làm công tác làm việc y

tế ngôi trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và những nhân viên không giống (nếu có). Tổ Văn

phòng sinh hoạt thời hạn hai tuần một lượt và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công

việc.

Nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:

4.1.Xây dựng cùng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần,

tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học tập và

hoạt rượu cồn giáo dục ở trong phòng trường;

4.2.Tổ chức thực hiện bồi dưỡng siêng môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá

chất lượng, kết quả công việc, chấp hành những quy định, quy chế, kỷ hiện tượng lao động

các member trong tổ theo kế hoạch của phòng trường; phối hợp với giáo viên chủ

nhiệm lớp đánh giá và xếp loại học sinh;

4.3.Tổ chức với điều hành các buổi thao tác để những thành viên trong tổ tham gia

đánh giá, xếp loại viên chức; điều hành những buổi sinh hoạt thời hạn hai tuần một lần

và những sinh hoạt khác khi có nhu cầu công viêc;

4.4.Xây dựng các báo cáo công tác của Tổ công sở gửi hiệu trưởng theo

quy định;

4.5. Phối, kết phù hợp với giáo viên, nhân viên cung cấp bán trú cai quản học sinh nghỉ

trưa và các chuyển động giáo dục ngoài giờ;

4.6.Thực hiện công việc chuyên môn theo phép tắc và phân công của hiệu

trưởng.

17

II. HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

1. GIÁO VIÊN

Giáo viên làm trách nhiệm giảng dạy, giáo dục học viên trong trường đái học

và cơ sở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục tiểu học, chịu đựng trách nhiệm

về hóa học lượng, tác dụng giảng dạy và giáo dục nhằm giúp học viên hình thành

những cơ sở ban sơ cho sự phát triển đúng mực và lâu bền hơn về đạo đức, trí tuệ, thể

chất, thẩm mỹ và làm đẹp và các khả năng cơ phiên bản để học viên tiếp tục học tập trung học tập cơ sở. Giáo

viên chịu trách nhiệm chính trong bài toán kiểm tra, tấn công giá, học sinh;

Thực hiện chính sách làm việc đối với giáo viên, gia sư tiểu học tập đảm đương

các vị trí quá trình sau:

– huấn luyện đủ các môn học (trừ môn nước ngoài ngữ) và nhà nhiệm lớp;

– Giảng dạy những môn học tập (trừ môn nước ngoài ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật,

Thể dục) với kiêm nhiệm việc khác, không cai quản nhiệm lớp;

– Giảng dạy những môn học (trừ môn ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật,

Thể dục) với kiêm nhiệm việc khác, quản lý nhiệm lớp;

– Giảng dạy những môn học tập (trừ môn ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật,

Thể dục) và nhà nhiệm lớp;

– cô giáo chỉ dạy một môn chuyên biệt (Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Ngoại

ngữ, Tin học, giờ đồng hồ dân tộc) cùng dạy cho nhiều lớp, kiêm nhiệm thêm các

công việc khác để bảo đảm an toàn định mức về tiêu chuẩn chỉnh số giờ dạy dỗ trong tuần.

Giáo viên tiểu học tập (quy định thông thường cho toàn bộ các địa điểm giáo viên) tất cả trách

nhiệm thực hiện đầy đủ, có quality và tác dụng các trách nhiệm quy định tại Điều

lệ Trường tiểu học hiện tại hành do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành. Để

hoàn thành tốt các trọng trách đó, thầy giáo tiểu học tập phải tiến hành các công việc

chính sau đây:

Các công việc chính của giáo viên (quy định phổ biến cho toàn bộ các địa điểm giáo

viên)

Dạy học là các bước vừa có tính khoa học vừa tất cả tính thẩm mỹ và nghệ thuật sư phạm, đòi

hỏi tính sáng tạo của người dạy (giáo viên) trong quá trình giảng dạy. Từ đồ vật 2

đến máy sáu hằng tuần những năm học, thầy giáo lên lớp đào tạo với định nút số

tiết dạy dỗ trong một tuần lễ theo giải pháp về chế độ làm vấn đề của cán bộ quản lý, giáo

viên tè học cùng thực hiện không thiếu các nhiệm vụ, các bước của fan giáo viên

trong thời hạn còn lại trước lúc lên lớp và sau khoản thời gian lên lớp.

Để làm tốt công việc dạy học, thầy giáo phải tiến hành tốt quá trình của 4

công đoạn công ty yếu, đó là sẵn sàng bài dạy trước lúc lên lớp, công đoạn dạy học

trên lớp, làm việc ngay sau khi dạy học tập trên lớp và công đoạn thực hiện phần nhiều công

việc chăm môn, nghiệp vụ khác trong thời gian còn lại ngoài giờ dạy học trên lớp

trong năm học.

18

1.Việc sẵn sàng bài dạy trước khi lên lớp

Việc chuẩn bị bài dạy của fan giáo viên bao hàm việc sẵn sàng dài hạn cho

cả năm học hoặc vào từng học tập kỳ với việc sẵn sàng cho từng tiết học, bài học cụ

thể được thực hiện mỗi ngày trong tuần của tất cả năm học. Nội dung rõ ràng của các

công bài toán chính đó là:

1.1. Việc sẵn sàng trực tiếp bài dạy bao gồm việc nghiên cứu, phân tích nội

dung, chương trình, kế hoạch dạy học, sách giáo khoa, sách giáo viên, sẵn sàng tư

liệu cho việc soạn kế hoạch bài xích học; sẵn sàng đồ cần sử dụng và thiết bị dạy dỗ học và các

điều kiện quan trọng khác cho việc dạy học và triển khai các tiết dạy:

a) bài toán phân tích nội dung những bài trong sách giáo khoa, thường phải phân

tích về khía cạnh khái niệm, về phương diện logic, về mặt trung tâm lý, về phương diện giáo dục, về

mặt lý luận dạy học; phạt hiện đều mặt chưa hợp lý và phải chăng trong sách giáo

khoa để góp chủ kiến phản hồi;

b) việc soạn kế hoạch bài học (giáo án) phải có được yêu ước sau:

– dựa vào kế hoạch dạy dỗ học theo chương trình, câu chữ sách giáo khoa,

trình độ học thức của học sinh và các điều kiện thực hiện bài dạy cố kỉnh thể

mà biểu hiện trong kế hoạch tiến hành theo từng bước của bài giảng;

– khẳng định được phần đa kiến thức học sinh đã biết để chuẩn bị cho học

sinh lĩnh hội trí thức của bài mới từ đó khẳng định trình độ tri thức của học

sinh lớp mình phụ trách đưa ra biện pháp khắc phục triệu chứng hổng kiến

thức của học sinh (nếu có); xác định chuẩn chỉnh kiến thức, kĩ năng của bài

học;

– Có giải pháp để phát huy tính tích cực, độc lập, trí tuệ sáng tạo của học sinh

trong ngày tiết học;

– bao hàm biện pháp chỉ đạo cá biệt;

– tất cả đề cập đến những phương tiện dạy học, vật dụng dạy học cần thiết để

minh họa với cách thực hiện chúng…

1.2. Việc chuẩn bị dài hạn cho cả năm học hoặc từng học kỳ:

a) tra cứu hiểu học sinh lớp mình dạy về hiệu quả học tập, giáo dục, cách biểu hiện và

phong trào học tập, tu chăm sóc của lớp, đặc điểm tâm lý tầm thường của lớp và

của những học sinh cá biệt, phong cách sư phạm của giáo viên đã và

đang dạy dỗ ở lớp đó. Trên các đại lý đó đưa ra yêu mong hợp lý đối với học sinh;

b) nghiên cứu và phân tích kỹ chương trình, câu chữ tài liệu học tập tập, trên cơ sở đó để

thu thập, lựa chọn tài liệu cho từng tiết học, phương pháp, phương tiện

dạy học cùng những hình thức dạy học thích hợp;

c) tìm hiểu phương tiện dạy dỗ học đã tất cả ở trường, làm việc lớp để tìm kiếm, bổ

sung phương tiện đi lại mới; đông đảo tài liệu, sách tất cả trong tủ sách nhà trường

để đầu tư cùng với học sinh xây dựng nên tủ sách của lớp, qua đó

mà dự trù đổi mới phương pháp dạy học;

d) Trên các đại lý những tài liệu trả lời của cơ quan quản lý giáo dục và

19

những bốn liệu tích lũy được trên đây, lập chiến lược dạy học. Yêu cầu của

kế hoạch dạy học phải đạt là:

– thiết kế được kế hoạch huấn luyện cả năm học tập thể hiện những hoạt động

dạy học tập nhằm rõ ràng hóa chương trình của Bộ cân xứng với điểm sáng của

nhà trường với lớp được phân công dạy;

– Lập chiến lược tháng dựa vào kế hoạch năm học bao hàm hoạt rượu cồn chính

khóa và chuyển động giáo dục bên cạnh giờ lên lớp;

– Lập kế hoạch dạy học từng tuần diễn đạt lịch dạy những tiết học và những hoạt

động giáo dục.

2. Việc triển khai bài giảng

2.1 tổ chức triển khai và triển khai các vận động dạy học tập trên lớp:

a)

Lựa lựa chọn và áp dụng các phương pháp dạy

học theo phía phát huy tính sáng sủa tạo, dữ thế chủ động trong bài toán học tập của học

sinh; dạy học theo kế hoạch bài học đã được chuẩn bị; quản lý lớp học; xây

dựng môi trường xung quanh học tập hợp tác, thân thiện, tạo ra sự từ bỏ tin đến học sinh, khích

lệ học sinh tham gia xây dựng bài học;

b)

Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng và phát

huy năng lực học tập của học sinh; ra bài xích tập, đề soát sổ để học viên làm bài tập,

bài đánh giá tại lớp; giới thiệu, tuyên dương bài bác làm giỏi của học tập sinh, chữa bài bác kiểm

tra để giúp đỡ học sinh tiếp thu kiến thức tiến bộ;

c)

Sử dụng thiết bị, vật dụng dạy học, tất cả đồ

dùng dạy học tự có tác dụng để minh họa cho bài bác giảng; khai thác các đk có

sẵn để ship hàng giờ dạy, hoặc có ứng dụng phần mềm dạy học;

d)

Thực hiện review thường xuyên sinh sống tất cả

các tiết học tập theo mức sử dụng của chương trình. Cô giáo theo dõi, rượu cồn viên,

khuyến khích hay đề cập nhở học sinh học tập tiến bộ, đồng thời nhằm giáo viên

đổi mới phương pháp, điều chỉnh hoạt động dạy học tập và hoạt động giáo dục

nhằm đạt kết quả thiết thực;

e)

Hướng dẫn học viên tự học, viết chữ đẹp,

viết chữ đúng mẫu, giữ lại vở sạch;

f) Giáo viên biểu lộ được bốn thế, tác phong đúng mực; bộ đồ gọn gàng, giản

dị; sử dụng ngữ điệu rõ ràng, trong sáng; miêu tả truyền cảm, nhịp độ nói phù

hợp với từng yếu tố hoàn cảnh cụ thể, biết cách đổi khác giọng nói. Dứt tiết học, bài

học đạt mục đích, yêu mong đã đề ra.

3. Bài toán làm ngay sau khi lên lớp:

Sau ngày tiết học, giáo viên cần phân tích sư phạm một cách tổng hợp, rút kinh nghiệm

thành công cùng thất bại, tự đánh giá quality của huyết học, bài học và ghi các nội dung

đó bổ sung cập nhật vào giáo án.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Hiệu trưởng trường tiểu học tập là người chịu trách nhiệm tổ chức, cai quản lí các chuyển động và unique giáo dục trong phòng trường. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện bổ nhiệm đối với trường tiểu học tập công lập, công nhận đối với trư­ờng tiểu học tư­ thục theo tiến trình bổ nhiệm hoặc thừa nhận Hiệu trưởng của cấp bao gồm thẩm quyền.

2. Người được chỉ định hoặc công nhận có tác dụng Hiệu trưởng trư­ờng đái học nên đạt tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tè học.

3. Nhiệm kì của Hiệu trưởng ngôi trường tiểu học là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được review và hoàn toàn có thể được bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại. Đối với ngôi trường tiểu học công lập, Hiệu trưởng được quản ngại lí một trường tiểu học không thật hai nhiệm kì. Mỗi Hiệu trưởng chỉ được giao quản ngại lí một trường tiểu học.

4. Sau mỗi năm học, từng nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng trường đái học được cán bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác làm việc quản lí các chuyển động và quality giáo dục trong phòng trường theo quy định.

5. Trách nhiệm và quyền lợi của Hiệu trưởng:

a) gây ra quy hoạch cải tiến và phát triển nhà trường; lập chiến lược và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục; báo cáo, tiến công giá tác dụng thực hiện tại trước Hội đồng ngôi trường và những cấp có thẩm quyền;

b) thành lập và hoạt động các tổ chăm môn, tổ văn phòng và công sở và các hội đồng support trong đơn vị trường; chỉ định tổ trưởng, tổ phó;

c) Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quy trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thực hiện kỉ luật so với giáo viên, nhân viên cấp dưới theo quy định;

d) cai quản lí hành chính; quản lí lí và thực hiện có công dụng các mối cung cấp tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;

e) quản lí lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của phòng trường; chỉ đạo vấn đề kiểm tra đánh giá, phê duyệt kết quả đánh giá, danh sách học sinh lên lớp, làm việc lại lớp; chứng thực việc hoàn thành chương trình tiểu học tập cho học viên trong nhà trường cùng các đối tượng người dùng khác trên địa bàn trường phụ trách; quyết định khen thưởng, kỉ luật; chỉ đạo bàn giao chất lượng giáo dục học viên từ giáo viên dạy lớp dưới mang đến giáo viên dạy dỗ lớp trên, từ trường tiểu học lên trường trung học cơ sở; tiếp nhận, ra mắt học sinh đưa trường;

g) Dự những lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia huấn luyện và đào tạo bình quân 2 ngày tiết trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cung cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp cho thâm niên và các phụ cấp cho khác theo chính sách của thiết yếu phủ;

h) tiến hành quy chế dân chủ các đại lý và tạo thành điều kiện cho những tổ chức chủ yếu trị – làng hội trong nhà trường vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

i) triển khai xã hội hóa giáo dục, phối kết hợp tổ chức, huy động các lực lượng làng hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, đẩy mạnh vai trò trong phòng trường đối với cộng đồng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1. Phó Hiệu trưởng là ngư­ời giúp việc cho Hiệu trưởng và phụ trách trước Hiệu trưởng, vì chưng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy bổ nhiệm so với trường công lập, công nhận đối với trường tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng của cấp tất cả thẩm quyền. Mỗi trường tiểu học có từ một đến 2 Phó Hiệu trưởng, trường hợp sệt biệt rất có thể được chỉ định hoặc thừa nhận thêm.

2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt mức cao của chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo tiểu học, có năng lượng đảm nhiệm các nhiệm vụ vị Hiệu trưởng phân công.

3. Trọng trách và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng:

a) phụ trách điều hành quá trình do Hiệu trưởng phân công;

b) Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng lúc đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền;

c) Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chăm môn, nhiệm vụ quản lí; tham gia đào tạo bình quân 4 ngày tiết trong một tuần; được hư­ởng chính sách phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo cách thức của chủ yếu phủ.