Nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học

     

Giáo dục tiểu học ở Việt Nam được áp dụng và thực hiện thông qua các trường tiểu học trên toàn quốc, ở mỗi khu vực như cấp xã, quận đều có hệ thống các trường tiểu học.

Giáo dục có nhiệm vụ và chức năng lớn lao trong việc hình thành nên các giá trị văn hóa và kiến thức của một con người. Đây là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vậy nhiệm vụ của giáo viên tiểu học là làm gì?

Vị trí, vai trò của giáo viên tiểu học

Trước khi đi tìm hiểu nhiệm vụ của giáo viên tiểu học ta cần hiểu rõ về vị trí, vai trò của giáo viên tiểu học. Giáo viên tiểu học là những người trực tiếp truyền đạt các kiến thức cơ bản nhất cho các học sinh. Là người có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết, tận tình cho các em, có vai trò quan trọng quyết định đến nền tảng kiến thức văn hóa và đạo đức cơ bản cho các em nhỏ

Những giáo viên tiểu học cần nhận thức rõ được tầm quan trọng trong vai trò của mình. Vì thế họ cần chủ động, thường xuyên nâng cao trình độ, cải thiện phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp nhất, theo sát tình hình học tập của các em học sinh để có những giải pháp thích hợp cho từng em.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của người giáo viên tiểu học

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Nhiệm vụ 1

Thực hiện công tác giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học. Gồm các hoạt động như: soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, quản lý, xếp loại học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

Bên cạnh đó, giáo viên còn phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục, tham gia các hoạt động chuyên môn.

Nhiệm vụ 2

Có tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, danh dự của bản thân, rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp. Giáo viên phải có sự thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, đặc biệt là bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh,.

Xem thêm: Các Chất Phụ Gia Thực Phẩm An Toàn Cho Sức Khỏe, Một Số Điều Cần Biết Về Sử Dụng Phụ Gia Thực Phẩm

Nhiệm vụ 3

Giáo viên phải tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy hay tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương

Nhiệm vụ 4

Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định Hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ 5

Cuối cùng là phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức xã hội liên quan, với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để tổ chức hoạt động giáo dục tích cực, thân thiện, an toàn và lành mạnh.

*
Các kỹ năng khi học ngành sư phạm tiểu học

Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục tiểu học

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.Chú trọng công tác đổi mới quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của Nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.Tăng cường nề nếp, kỷ cương nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức trách nhiệm công nhân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.