Nguồn gốc họ hồ của bác

     

Nơi đại ngàn phía Đông Trường Sơn thuộc ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có nhiều dân tộc anh em sinh sống như Pa Kô, Vân Kiều, Tà Ôi, Pa Hy, K’Tu… Trong đó, đông nhất là đồng bào Pa Kô, Vân Kiều với trên 180.000 người; định cư chủ yếu ở các huyện Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Hướng Hóa, Dak Krông (Quảng Trị).

Bạn đang xem: Nguồn gốc họ hồ của bác

Trong lịch sử của cộng đồng các dân tộc Pa Kô, Vân Kiều đã từng có một nét văn hóa dòng tộc riêng đặt theo biểu tượng của cây cối, muông thú, như Arâl, Târnau, Kê, Pata, Plo, Prung... Thế nhưng, hiện nay tất cả các tộc người Pa Kô, Vân Kiều đều có chung một họ Hồ. Đây là sự tri ân của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều đối với công ơn của Đảng và Bác Hồ đã mang lại cho dân tộc cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vậy, người dân tộc Pa Kô, Vân Kiều được mang họ Hồ từ bao giờ?

*
Anh hùng Hồ Đức Vai và Anh hùng Hồ Kan Lịch

Ở Thừa Thiên - Huế đã có nhiều văn bản và bài viết cho biết: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đức Vai là người Pa Kô đầu tiên mang họ Hồ.

Xem thêm: Top 7 Loại Giấy Tờ, Thủ Tục Cần Khi Mua Xe Máy Cần Giấy Tờ Gì 2021

Anh hùng Hồ Đức Vai, tức A Vai (SN 1940), là một trong hai người dân tộc thiểu số đầu tiên ở miền Nam được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (vào năm 1965 là A Vai của TT-Huế và Bi Năng Tăk dân tộc Răg Lai của tỉnh Ninh Thuận), người được gặp Bác Hồ 5 lần. Đặc biệt, A Vai là người đầu tiên tự nguyện mang họ Hồ để về phổ biến trong đồng bào các dân tộc thiểu số và được Bác Hồ đặt tên là Hồ Đức Vai. Khi Bác mất (tháng 9-1969), đồng bào Pa Kô, Vân Kiều ở Thừa Thiên - Huế đã làm lễ để tang Bác và thống nhất theo anh Hồ Đức Vai lấy họ của Bác Hồ làm họ chung cho cộng đồng người dân tộc thiểu số ở phía Tây Thừa Thiên - Huế.

Như vậy xét trên bình diện lịch sử, đồng bào Pa Kô, Vân Kiều ở Quảng Trị đã được mang họ Bác Hồ rất sớm chỉ một năm sau khi Cách mạng tháng 8-1945 thành công. Tuy nhiên cũng như Thừa Thiên - Huế, sau khi Bác mất, người Pa Kô, Vân Kiều mang họ của Bác mới trở thành phổ biến trong cộng đồng và duy trì phát huy cho đến ngày nay. Có thể, sự khác biệt về thời điểm lịch sử được mang họ Bác Hồ của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều giữa các địa phương là do điều kiện chiến tranh và sự ngăn cách chia rẽ, phá hoại gắt gao của kẻ thù. Nhưng qua đó cũng cho thấy, tấm lòng son sắt thủy chung của bà con dân tộc Pa Kô, Vân Kiều nói riêng và cộng đồng dân tộc thiểu số ở Đông Trường Sơn nói chung luôn hướng về Đảng và Bác Hồ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng đất nước ngày nay.