Mẫu giấy thi có rọc phách

     
Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì cơ quan điều tra phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai

Bạn đang xem: Mẫu giấy thi có rọc phách

Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì cơ quan điều tra phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai 1 189 0
Thông báo tổ chức thi kiểm tra trình độ đầu vào tiếng anh theo tiêu chuẩn TOEIC và tin học A cho sinh viên cao đẳng, đại học
Thông báo tổ chức thi kiểm tra trình độ đầu vào tiếng anh theo tiêu chuẩn TOEIC và tin học A cho sinh viên cao đẳng, đại học 677 0
Tham luận đánh giá, nhận xét các giải pháp và tổ chức thi công cổ giếng đứng, thuộc dự án ĐTXD khai thác hầm mỏ lò than núi béo

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Trung Cấp Nghề, Nên Học Nghề Gì Có Tương Lai

Tham luận đánh giá, nhận xét các giải pháp và tổ chức thi công cổ giếng đứng, thuộc dự án ĐTXD khai thác hầm mỏ lò than núi béo 575 1
LUẬN văn THẠC sĩ CÔNG tác xây DỰNG tổ CHỨC ĐẢNG cơ sở ở ĐẢNG bộ THỊ xã sơn tây, TỈNH hà tây GIAI đoạn 2001 2008
Đề cương ôn tập thi cao học – môn quản trị các tổ chức công | viện đào tạo sau đại học (Trường Đại học kinh tế TP.HCM)
Đề cương ôn tập thi cao học – môn quản trị các tổ chức công | viện đào tạo sau đại học (Trường Đại học kinh tế TP.HCM) 375 0
…………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… PHÒNG GDĐT VĂN QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Yên Phúc Độc lập - tự - hạnh phúc -------------o0o-----------TỜ GIẤY THI Họ tên, chữ ký Giám khảo số 1: …… . …………………… .… Giám khảo số 2: …… …………………… .… . Giám thị số 2: . Bài thi gồm có … tờ Điểm thi toàn thi Bằng số Bằng chữ Giám thị số 1: . Số phách (Do chủ tịch HĐ chấm thi ghi) . SỐ PHÁCH (Do chủ tịch HĐ chấm thi ghi) KỲ THI …………………………………… Bµi lµm ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… HỘI ĐỒNG COI THI ………………….……………… MÔN THI: Ngày thi: … …/… …/2011 Số báo danh HỌ TÊN THÍ SINH ……………………….………… …………………………………. Sinh ngày … ./….…/… . Nơi sinh (chỉ ghi tên huyện, tỉnh) …………………………………. Dân tộc: ……………………… Nam, nữ: …………….………… Học sinh trường: ………………………………… …………………….…………… CHÚ Ý Thí sinh phải ghi đầy đủ mục phần trên. Thí sinh không đánh số, ký tên hay viết dấu hiệu vào tờ giấy thi. Trái điều thi bị loại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gì vào tờ giấy thi. Trái điều này bài thi sẽ bị loại PHÒNG GDĐT VĂN QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Yên Phúc Độc lập - tự do - hạnh phúc o0o TỜ GIẤY THI Điểm thi của toàn. Giám thị số 1: Giám thị số 2: SỐ PHÁCH (Do chủ tịch HĐ chấm thi ghi) KỲ THI …………………………………… HỘI ĐỒNG COI THI ………………….……………… MÔN THI: Ngày thi: … …/… …/2011 Số báo danh HỌ TÊN THÍ SINH ……………………….…………. THI Điểm thi của toàn bài thi Họ tên, chữ ký Số phách (Do chủ tịch HĐ chấm thi ghi) Bằng số Bằng chữ Giám khảo số 1: …… …………………… … Giám khảo số 2: …… …………………… … Bài thi gồm có … tờ Bµi lµm ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………