Kế hoạch chủ nhiệm lớp theo tuần

     
tổ chức Đảng cỗ đưa ra bộ Đảng tổ chức chính quyền vận động hoạt động chuyên môn chuyển động đoàn thể hoạt động vui chơi của Tổ văn phòng và công sở Thi đua trường
trang chủ / công tác làm việc chủ nhiệm / KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 02-2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 02-2021

TT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

Tiếp tục giáo dục và đào tạo tư tưởng giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện giỏi nội quy ở trong nhà trường, nền nếp lớp

Tháng 02

2

Có biện pháp tích cực và lành mạnh và hữu ích trong việc ngăn ngừa hiện tượng học viên bỏ học và trong vấn đề vận động học sinh ra lớp

Tháng 02

3

Tiếp tục lao động lau chùi và vệ sinh lớp và trường học sạch đẹp sau khoản thời gian nghỉ đầu năm mới Nguyên đán

Tháng 02

4

GVCN thực hiện đúng theo chiến lược nhà trường đã giới thiệu về công tác chủ nhiệm lớp sau Tết: xử lý nghiêm những trường phù hợp HS nhuộm tóc, tóc nhiều năm (HS nam)

Tháng 02

5

Tiếp tục ngăn ngừa từ xa hiện tại tượng học sinh đánh nhau

Tháng 02

6

Nhắc nhở HS đóng góp đủ các khoản: tăng tiết, học phí (khối 12)

Tháng 02

7

Tiếp tục đề cập nhở học sinh thực hiện tại tốt an toàn giao thông khi đi học và ra về

Tháng 02

8

Nhắc nhở học sinh nghiêm túc học tập, đảm bảo sĩ số trong thời gian sau Tết

Tháng 02

9

Tiếp tục giáo dục nơi học viên ý thức bảo quản tài sản lớp học, gia tài nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch những vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sân và mong thang;

Tháng 02

10

Bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt bên dưới cờ

Tháng 02

11

Tiếp tục âu yếm phần sân vườn hoa cùng cây thuốc nam được phân công của lớp

Tháng 02

12

Thường xuyên đề cập nhở học sinh không mua sắm chọn lựa rong trước cổng trường nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và né tránh gây mất đơn thân tự giao thông khi ra về

Tháng 02

13

GVCN phối hợp tốt với Ban chơ vơ tự - Kỷ pháp luật để chấn chỉnh, giáo dục đào tạo kịp thời những trường hợp học sinh vi phạm nội qui

Tháng 02

Hiệu trưởng


*