Hoọc viện kĩ thuật quân sự

     

Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) vừa tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) thứ 500.

Bạn đang xem: Hoọc viện kĩ thuật quân sự


Học viện Kỹ thuật Quân sự: Phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu tốp đầu về khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Học viện Kỹ thuật Quân sự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba​


Đây là một mốc son trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ của học viện. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Học viện KTQS tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

*
*
*
*
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh thứ 500 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: NGUYỄN THÀNH 

Quá trình 55 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện KTQS qua các thời kỳ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ.

Xem thêm: Cây Hoa Hồng Giả Leo Tường Trang Trí Phòng Khách, Hoa Hồng Giả Leo Tường

Học viện thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo theo quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT, đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế, với các đơn vị toàn quân để thu hút đội ngũ khoa học đầu ngành tham gia công tác đào tạo; thường xuyên tổ chức và duy trì có chất lượng các hoạt động sinh hoạt học thuật dành cho NCS, như: Tổ chức thường niên hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại học viện; mời các nhà khoa học thuộc các trường đại học kỹ thuật có uy tín trên thế giới tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ tại học viện với vai trò đồng hướng dẫn... 

Sau 42 năm đào tạo trình độ tiến sĩ, Học viện KTQS đã đào tạo được 500 tiến sĩ cho quân đội và đất nước. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 25-30 tiến sĩ tốt nghiệp tại Học viện KTQS, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho quân đội và đất nước. Nhiều tiến sĩ được đào tạo tại Học viện KTQS trở thành cán bộ chủ chốt và các nhà khoa học kỹ thuật đầu ngành trong và ngoài quân đội.

Sứ mệnh của Học viện KTQS là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển ngành khoa học công nghệ quân sự Việt Nam. Trong đó, học viện xác định đào tạo trình độ tiến sĩ là lĩnh vực tiên phong trong liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế. Học viện đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đào tạo sau đại học đến năm 2025 đáp ứng các tiêu chí đại học nghiên cứu; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng NCKH, viết và đăng bài báo quốc tế, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh; khuyến khích, hỗ trợ NCS viết và đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI-Scopus, hỗ trợ NCS tham gia báo cáo khoa học tại các hội thảo quốc tế, đi thực tế, thực tập, thí nghiệm tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Những năm qua, số lượng NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ có bài báo tiếng Anh, bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI-Scopus được nâng cao, thể hiện các kết quả nghiên cứu của NCS tại Học viện KTQS có tính mới không chỉ tại Việt Nam mà còn trên bình diện quốc tế.

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên Học viện KTQS triển khai Đề án quy hoạch và phát triển học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, học viện tiếp tục tập trung làm tốt công tác quy hoạch hệ thống ngành nghề đào tạo, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo sau đại học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, tập trung ưu tiên các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quân đội tiến thẳng lên hiện đại và gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Gắn kết đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học với NCKH và các nhóm nghiên cứu mạnh. Học viện KTQS phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong tốp đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương với các trường đại học lớn trong khu vực và hội nhập quốc tế, nằm trong tốp 700 trường đại học tiên tiến hàng đầu thế giới; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.