Dòng sự kiện: cuộc đời của những giang hồ khét tiếng

     
Luật sư Việt Nam » Tin tức » Tin nổi bật » Đời sống - Xã hội » Góc nhìn » Pháp luật - Đời sống » Dọc đường tố tụng » Hồ sơ - Tư liệu » Hồ sơ - Tư liệu
Giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u1ed3ng lo\u1ea1t nam ti\u1ebfn \u0111\u1eb7t n\u1ec1n m\u00f3ng \u201c\u0111\u00f3n\u201d b\u00e0 tr\u00f9m giang h\u1ed3 \u0111\u1ea5t C\u1ea3ng - Dung H\u00e0 \u201cl\u1eadp nghi\u1ec7p\u201d.

Bạn đang xem: Dòng sự kiện: cuộc đời của những giang hồ khét tiếng

Cu\u1ed9c \u201ch\u1ed9i ng\u1ed9\u201d v\u1edbi b\u00e0 tr\u00f9m ph\u01b0\u01a1ng b\u1eafc khi\u1ebfn N\u0103m Cam ch\u1eb3ng kh\u00e1c h\u1ed5 m\u1ecdc th\u00eam nanh vu\u1ed1t trong h\u00e0nh tr\u00ecnh chinh ph\u1ea1t l\u00ean ng\u00f4i v\u01b0\u01a1ng.\n\n\n\n
\"\"Dung H\u00e0. \n\n\n\nGiang h\u1ed3 \u0111\u1ea5t C\u1ea3ng ph\u1ea5t d\u1eady Nam ti\u1ebfn\n\n\n\nTh\u1eddi \u0111i\u1ec3m h\u01b0ng th\u1ecbnh c\u1ee7a \u0111\u00e1m giang h\u1ed3 S\u00e0i G\u00f2n \u0111ang \u0103n n\u00ean l\u00e0m ra, t\u1ea1i H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u00e1m \u0111\u00e0n anh \u201cs\u1ed1 m\u00e1\u201d g\u1ed3m L\u00e2m \u201cgi\u00e0\u201d, Cu \u201cn\u00ean\u201d, Dung H\u00e0 c\u0169ng ch\u1ed9n r\u1ed9n lao v\u00e0o cu\u1ed9c x\u00f3c \u0111\u0129a, thu t\u00f4 thu\u1ebf t\u1eeb nh\u1eefng nh\u00e0 h\u00e0ng, c\u00e1c \u0111i\u1ec3m gi\u1ea3i tr\u00ed v\u1ec1 \u0111\u00eam. \n\n\n\nL\u00e0n s\u00f3ng di c\u01b0 v\u00e0o ph\u01b0\u01a1ng Nam c\u1ee7a giang h\u1ed3 x\u00e3 h\u1ed9i \u0111en ph\u00eda B\u1eafc b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u00e0o \u1ea1t di\u1ec5n ra t\u1eeb 1987. N\u0103m 1990, qua L\u00fd \u0110\u00f4i, Th\u1eafng \u201ct\u00e0i d\u1eadu\u201d, Th\u00e0nh Ch\u00e2n, Qu\u1ed1c \u201cl\u0169i\u201d, Chung \u201c\u0111en\u201d, C\u01b0\u1eddng \u201cr\u00e2u\u201d \u0111\u00e3 l\u1eadp xong c\u1ee9 \u0111\u1ecba tr\u1ee5 t\u1ea1i v\u00f9ng \u00f4ng T\u1ea1, \u0111\u1ecba b\u00e0n gi\u00e1p ranh qu\u1eadn 10 v\u00e0 T\u00e2n B\u00ecnh. Sau nh\u1eefng \u0111\u1ee3t m\u1edf r\u1ed9ng t\u1ea7m ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ra v\u00f9ng qu\u1eadn 1 c\u00f9ng l\u00e3o \u0110\u1ea1i, nh\u00f3m giang h\u1ed3 ph\u00eda B\u1eafc kh\u1ef1ng l\u1ea1i tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00e0n \u201cc\u1ecdp\u201d \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng. L\u00fd \u201c\u0111\u00f4i\u201d v\u01b0\u01a1n tay sang chi\u1ebfc n\u00f4i giang h\u1ed3 qu\u1eadn 4, si\u1ebft ch\u1eb7t t\u00ecnh \u201chuynh \u0111\u1ec7 b\u1ed1n bi\u1ec3n l\u00e0 nh\u00e0\u201d v\u1edbi tr\u00f9m N\u0103m Cam. \n\n\n\n\u0110\u00e1m chi\u1ebfn h\u1eefu Vi\u1ec7t ki\u1ec1u g\u1ed1c giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng t\u1eeb M\u1ef9 v\u1ec1 th\u0103m qu\u00ea h\u01b0\u01a1ng g\u1ed3m H\u00f9ng \u201cph\u1edf\u201d, Th\u1ecbnh \u201cgi\u00e0\u201d \u0111\u01b0a Cu \u201cl\u00fd\u201d \u0111\u1ebfn g\u1eb7p v\u1ee3 ch\u1ed3ng Chung T\u00e2m \u0111ang \u0103n n\u00ean l\u00e0m ra t\u1ea1i c\u0103n ph\u1ed1 \u1edf \u0111\u01b0\u1eddng \u0110\u00f4ng Du (qu\u1eadn 1). Cu\u1ed9c h\u1ed9i ng\u1ed9 giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng c\u00f3 \u0111\u1ee7 m\u1eb7t anh t\u00e0i n\u00e2ng ly ch\u00fac m\u1eebng t\u00ecnh giang h\u1ed3 b\u1ed1n b\u1ec3 v\u1edbi tr\u00f9m giang h\u1ed3 S\u00e0i G\u00f2n N\u0103m Cam. Sau b\u1eefa ti\u1ec7c k\u1ebft t\u00ecnh huynh \u0111\u1ec7 M\u00e3 Ng\u01b0u n\u00e0y, li\u00ean minh c\u1edd b\u1ea1c c\u1ee7a N\u0103m Cam t\u1ea1i \u0111\u1ea1i b\u1ea3n doanh 148 T\u00f4n \u0110\u1ea3n ra \u0111\u1eddi. S\u00f2ng x\u00f3c \u0111\u0129a \u201c\u0111\u1eb7c s\u1ea3n\u201d ph\u01b0\u01a1ng B\u1eafc, ph\u1ed1i h\u1ee3p nh\u1eefng m\u00f4n ch\u01a1i t\u00e0i x\u1ec9u, h\u1ed1t me, ng\u1ea7u h\u1ea7m, s\u1eadp x\u00e1m h\u00ecnh th\u00e0nh m\u1ed9t casino b\u1ec1 th\u1ebf nh\u1ea5t th\u00e0nh ph\u1ed1.\n\n\n\nC\u0103n nh\u00e0 m\u1eb7t ti\u1ec1n n\u1eb1m tr\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng L\u00ea Th\u1ecb Ri\u00eang g\u1ea7n ng\u00e3 s\u00e1u Ph\u00f9 \u0110\u1ed5ng c\u1ee7a Phong Xu\u00e2n Linh, th\u1ee7y th\u1ee7 t\u00e0u vi\u1ec5n d\u01b0\u01a1ng, ng\u01b0\u1eddi \u0111\u01b0\u1ee3c xem nh\u01b0 m\u1ea1nh th\u01b0\u1eddng qu\u00e2n c\u1ee7a \u0111\u00e1m giang h\u1ed3 ph\u01b0\u01a1ng B\u1eafc, l\u00e0 tr\u1ea1m d\u1eebng \u0111\u1ea7u ti\u00ean tr\u00ean \u0111\u1ea5t kh\u00e1ch ph\u01b0\u01a1ng Nam c\u1ee7a nh\u00f3m giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng. Th\u00e0nh Ch\u00e2n l\u00e0m c\u1ea7u n\u1ed1i sang l\u00e3nh \u0111\u1ecba giang h\u1ed3 148 T\u00f4n \u0110\u1ea3n, h\u1ee3p t\u00e1c c\u00f9ng N\u0103m Cam v\u00e0 \u0111\u00e1m \u201ck\u1ef3 b\u1ebbo\u201d S\u00e0i G\u00f2n \u0111\u1ec3 n\u1ec1n m\u00f3ng \u0111\u1ea7u ti\u00ean c\u1ee7a \u0111\u00e1m giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft l\u1eadp v\u1eefng ch\u1eafc. R\u1ed3i c\u0169ng t\u1eeb ph\u01b0\u01a1ng B\u1eafc, \u0111\u00e0n \u201cqu\u1ea1 \u0111en\u201d g\u1ed3m nh\u00f3m n\u1eef qu\u00e1i M\u01a1 \u201ckh\u1ed5\u201d - ch\u1ecb ru\u1ed9t Th\u00e0nh ch\u00e2n, V\u00e2n Ly v\u00e0 con g\u00e1i c\u1ee7a H\u00e0 \u201cl\u1eb3ng\u201d m\u1edf \u0111\u01b0\u1eddng th\u0103m d\u00f2 h\u00e0nh tr\u00ecnh v\u00e0o Nam, t\u1ea1m ng\u1ee5 nh\u00e0 Phong Xu\u00e2n Linh. V\u00e2n Ly v\u00e0 Phong Xu\u00e2n Linh y\u00eau nhau, th\u00e0nh v\u1ee3 ch\u1ed3ng sau bu\u1ed5i ti\u1ec7c c\u01b0\u1edbi \u0111\u1eb7c s\u1ec7t m\u00f9i giang h\u1ed3. Ti\u1ebfp theo, c\u00f4 con g\u00e1i c\u1ee7a H\u00e0 \u201cl\u1eb3ng\u201d kh\u0103n g\u00f3i theo Tu\u1ea5n \u201ct\u0103ng\u201d v\u1ec1 T\u00e2n Sa Ch\u00e2u, T\u00e2n B\u00ecnh \u1edf chung sau khi \u201cg\u1ea1o \u0111\u00e3 n\u1ea5u th\u00e0nh c\u01a1m\u201d.\n\n\n\nM\u01a1 \u201ckh\u1ed5\u201d quy\u1ebft ch\u00ed l\u00e0m \u0103n b\u1eb1ng d\u1ecbch v\u1ee5 \u0111\u01b0a g\u00e1i \u0111\u01b0a g\u00e1i t\u1eeb B\u1eafc v\u00e0o S\u00e0i G\u00f2n h\u00e0nh ngh\u1ec1 bia \u00f4m, v\u0169 n\u1eef t\u1ea1i c\u00e1c v\u0169 tr\u01b0\u1eddng, nh\u00e0 h\u00e0ng \u0111ang n\u1edf r\u1ed9 trong th\u00e0nh ph\u1ed1, ch\u1eb3ng bao l\u00e2u sau \u0111\u00f3, M\u01a1 \u201ckh\u1ed5\u201d kh\u00f4ng nh\u1eefng h\u1ebft kh\u1ed5, y th\u1ecb tr\u1edf th\u00e0nh ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0n b\u00e0 l\u1eafm c\u1ee7a nhi\u1ec1u ti\u1ec1n.\n\n\n\nG\u1ed1c s\u0129 quan c\u00f4ng an ra kh\u1ecfi ng\u00e0nh t\u1eeb n\u0103m 1980, sau khi r\u1eddi kh\u1ecfi ng\u00e0nh, nh\u1edd c\u00e1i m\u00e1c nguy\u00ean s\u0129 quan c\u00f4ng an H\u1ea3i Ph\u00f2ng, Minh \u201cs\u1ee9t\u201d d\u1ec5 d\u00e0ng t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed1i quan h\u1ec7 thu\u1eadn l\u1ee3i cho con \u0111\u01b0\u1eddng bu\u00f4n b\u00e1n h\u00e0ng \u0111i\u1ec7n t\u1eed second-hand nh\u1eadp v\u1ec1 qua \u0111\u01b0\u1eddng d\u00e2y thu\u1ef7 th\u1ee7 t\u00e0u vi\u1ec5n d\u01b0\u01a1ng t\u1ea1i c\u1ea3ng H\u1ea3i Ph\u00f2ng. L\u00e0 t\u00ean t\u1ed9i ph\u1ea1m thu\u1ed9c lo\u1ea1i c\u00f3 h\u1ecdc, bi\u1ebft s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1i \u0111\u1ea7u v\u00e0 nh\u1ea5t l\u00e0 nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c th\u1eddi gian ph\u1ee5c v\u1ee5 trong ng\u00e0nh c\u00f4ng an. Minh \u201cs\u1ee9t\u201d hi\u1ec3u r\u00f5 nh\u1eefng kh\u00fac quanh, ch\u1ed7 ngo\u1eb7t nguy hi\u1ec3m tr\u00ean con \u0111\u01b0\u1eddng m\u00f9 t\u1ed1i nh\u1ea7y nh\u1ee5a c\u1ee7a b\u00f3ng \u0111\u00eam t\u1ed9i \u00e1c, n\u00ean th\u1eeba b\u1ea3n l\u0129nh \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh c\u00e1i v\u1ecf b\u1ecdc \u0111\u1ed5i m\u00e0u c\u1ee7a con t\u1eafc k\u00e8 \u0111\u1ec3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi c\u1ea3nh v\u1eadt xung quanh kh\u00f4ng thua Thuy\u1ebft \u201cbu\u00f4n vua\u201d. C\u1eb7p \u0111\u00f4i Thuy\u1ebft - Minh \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1m c\u00f4n \u0111\u1ed3 x\u00e3 h\u1ed9i \u0111en t\u00f4n x\u01b0ng l\u00e0 giang h\u1ed3 tr\u00ed th\u1ee9c, v\u0103n v\u00f5 song to\u00e0n ni\u1ec1m h\u00e3nh di\u1ec7n c\u1ee7a giang h\u1ed3 x\u00e3 h\u1ed9i \u0111en.\n\n\n\nMinh \u201cs\u1ee9t\u201d ch\u1ec9 trong th\u1eddi gian ng\u1eafn g\u00e3 ph\u1ea5t l\u00ean h\u00e0ng \u0111\u1ea1i gia trong l\u00e0ng \u0111i\u1ec7n t\u1eed n\u1ed9i \u0111\u1ecba. H\u1ea7u h\u1ebft nh\u1eefng t\u00ean tu\u1ed5i m\u1ea1nh tay trong l\u00e0ng thu\u1ef7 th\u1ee7 vi\u1ec5n d\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ec1u l\u00e0 \u0111\u1ec7 t\u1eed c\u1eadt ru\u1ed9t c\u1ee7a Minh. B\u00e0i b\u1ea3n, \u0111\u00f2n ph\u00e9p, chi\u00eau th\u1ee9c trong ngh\u1ec1 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng c\u1ea5p, bi\u1ebfn \u1ea3o nhu\u1ea7n nhuy\u1ec5n h\u01a1n nh\u1edd t\u00e0i thao l\u01b0\u1ee3c v\u00e0 c\u00e1i \u0111\u1ea7u thi\u00ean bi\u1ebfn v\u1ea1n n\u0103ng c\u1ee7a Minh.\n\n\n\nT\u1eeb m\u00e0n h\u1eefu ngh\u1ecb anh em b\u1ed1n b\u1ec3 c\u1ee7a gi\u1edbi giang h\u1ed3, Minh k\u1ebft th\u00e2n v\u1edbi Dung H\u00e0, thu ph\u1ee5c \u0111\u00e1m giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng v\u1ec1 d\u01b0\u1edbi tr\u01b0\u1edbng, \u0111\u1ec3 t\u1ea1o s\u1ee9c m\u1ea1nh trong th\u1ebf gi\u1edbi ng\u1ea7m, nh\u01b0ng kh\u00f4n ngoan v\u00e0 c\u00e1o gi\u00e0 h\u01a1n. Minh kh\u00f4ng bao gi\u1edd h\u00f2a \u0111\u1ed3ng v\u1edbi c\u00e1c h\u00e0nh vi ph\u1ea1m ph\u00e1p. G\u00e3 s\u1ee9t lu\u00f4n gi\u1eef kho\u1ea3ng c\u00e1ch nh\u01b0 m\u1ed9t th\u1ee9 \u00e1o gi\u00e1p s\u1eaft t\u1ef1 b\u1ea3o v\u1ec7 \u0111\u1ed1i v\u1edbi lu\u1eadt ph\u00e1p c\u0169ng nh\u01b0 s\u1ef1 an to\u00e0n c\u1ea7n c\u00f3 khi ph\u1ea3i lu\u00f4n g\u1ea7n g\u0169i v\u1edbi c\u00e1c h\u00e0nh vi ph\u1ea1m ph\u00e1p. Minh \u201cs\u1ee9t\u201d r\u1ea5t h\u00e0o ph\u00f3ng gi\u00fap \u0111\u1ee1 \u0111\u00e0n em khi c\u00f3 vi\u1ec7c c\u1ea7u c\u1ee9u, nh\u01b0ng kh\u00f4ng bao gi\u1edd ch\u1ecbu ng\u1ed3i chung b\u00e0n ho\u1eb7c xu\u1ea5t hi\u1ec7n tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00e1m \u0111\u00f4ng. Gi\u1eefa th\u1eadp ni\u00ean 80, Minh \u201cs\u1ee9t\u201d d\u1eddi \u0111\u00f4 v\u1ec1 Quy Nh\u01a1n. Sau khi c\u1ea3ng Quy Nh\u01a1n kh\u00f4ng c\u00f2n l\u00e0 thi\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng bu\u00f4n b\u00e1n h\u00e0ng \u0111i\u1ec7n t\u1eed n\u1eefa, Minh \u201cs\u1ee9t\u201d d\u00f5i m\u1eaft ti\u1ebfn v\u1ec1 S\u00e0i G\u00f2n. \n\n\n\nTung ti\u1ec1n v\u00e0o S\u00e0i G\u00f2n, d\u0129 nhi\u00ean l\u00e0 \u0111\u1ec3 cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n \u0111\u1ee9ng ch\u1ee7 quy\u1ec1n, Minh t\u1eadu m\u1ed9t lo\u1ea1t b\u1ea5t \u0111\u1ed9ng s\u1ea3n g\u1ed3m bi\u1ec7t th\u1ef1, bar r\u01b0\u1ee3u, kh\u00e1ch s\u1ea1n mini, to\u00e0 bi\u1ec7t th\u1ef1 \u1edf V\u0169ng T\u00e0u d\u00f9ng l\u00e0m nh\u00e0 ngh\u1ec9 \u0111\u00f3n kh\u00e1ch n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i b\u00e0n chuy\u1ec7n l\u00e0m \u0103n. Nh\u00f3m chi\u1ebfn h\u1eefu Vi\u1ec7t ki\u1ec1u Nh\u1eadt g\u1ed1c H\u1ea3i Ph\u00f2ng thu\u1ed9c \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p mafia \u1edf c\u1ea3ng Kob\u00e9 Nh\u1eadt B\u1ea3n g\u1ed3m Ng\u00f4 Xu\u00e2n Ph\u01b0\u01a1ng, Ho\u00e0 \u201cr\u00f4\u201d, Th\u00e0nh \u201cbi\u201d\u2026 l\u00e0 nh\u1eefng chi\u1ebfn h\u1eefu \u0111\u1ea7u ti\u00ean n\u1eafm tay gi\u1edbi thi\u1ec7u Minh v\u1edbi ma tu\u00fd. Sau \u0111\u00f3 Minh s\u1ee9t \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a \u0111\u1ebfn g\u1eb7p m\u1ed9t tr\u00f9m heroin lo\u1ea1i gangster \u0111\u1eb7c s\u1ea3n hoa K\u1ef3 l\u00e0 B\u00f9i H\u1eefu T\u00e0i, t\u1ee9c T\u00e0i \u201c\u0111en\u201d - Vi\u1ec7t ki\u1ec1u M\u1ef9 th\u01b0\u1eddng \u0111i du l\u1ecbch kh\u1eafp n\u01a1i v\u1edbi c\u00e1i t\u00ean Nguy\u1ec5n M\u1ea1nh C\u01b0\u1eddng trong h\u1ed9 chi\u1ebfu. Chi\u1ebfc v\u1ecf b\u1ecdc c\u00f4ng ty TNHH V\u1eadn t\u1ea3i \u0111\u01b0\u1eddng bi\u1ec3n C\u1eedu Long ra \u0111\u1eddi. C\u00f4ng cu\u1ed9c l\u00e0m \u0103n c\u1ee7a c\u00f4ng ty C\u1eedu Long thu\u1eadn bu\u1ed3m xu\u00f4i gi\u00f3 v\u1edbi nh\u1eefng l\u00f4 h\u00e0ng cotainer xu\u1ea5t c\u1ea3ng \u0111i Nh\u1eadt qua \u0111\u01b0\u1eddng bi\u1ec3n tr\u00f3t l\u1ecdt. Minh gi\u00e0u nhanh v\u1edbi t\u1ed1c \u0111\u1ed9 ch\u00f3ng m\u1eb7t. \n\n\n\n\"\"\u201cH\u1ed9i ng\u1ed9\u201d b\u00e0 tr\u00f9m giang h\u1ed3 \u0111\u1ea5t C\u1ea3ng, N\u0103m Cam nh\u01b0 h\u1ed5 m\u1ecdc th\u00eam nanh.\n\n\n\nB\u00e0 tr\u00f9m \u0111\u1ea5t C\u1ea3ng h\u1ed9i ng\u1ed9 \u00f4ng tr\u00f9m ph\u01b0\u01a1ng Nam \n\n\n\nTrong nh\u1eefng n\u0103m 1990, li\u00ean minh giang h\u1ed3 Nam-B\u1eafc h\u00ecnh th\u00e0nh. \u0110\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 b\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec7m \u0111\u1ec3 d\u1ecdn \u0111\u01b0\u1eddng cho Dung H\u00e0 - n\u1eef qu\u00e1i kh\u00e9t ti\u1ebfng b\u1eadc nh\u1ea5t giang h\u1ed3 \u0111\u1ea5t C\u1ea3ng th\u1eddi \u0111i\u1ec3m b\u1ea5y gi\u1edd Nam ti\u1ebfn.\n\n\n\nDung H\u00e0 h\u1ecd V\u0169 - sinh n\u0103m 1965 trong gia \u0111\u00ecnh \u0111\u00f4ng anh em \u1edf ph\u1ed1 Tr\u1ea1ng Tr\u00ecnh, qu\u1eadn H\u1ed3ng B\u00e0ng (H\u1ea3i Ph\u00f2ng).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Sopcast Xem Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Xem Bóng Đá Trực Tuyến Bằng Sopcast

M\u1eb9 m\u1ea5t s\u1edbm, t\u1eeb b\u00e9 Dung H\u00e0 c\u00f9ng c\u00e1c anh ch\u1ecb b\u01b0\u01a1n ch\u1ea3i ki\u1ebfm s\u1ed1ng quanh ch\u1ee3 S\u1eaft, ch\u1ee3 Tam B\u1ea1c. Nh\u1eb7t s\u1eaft v\u1ee5n, ch\u00f4m ch\u1ec9a l\u00e0 nh\u1eefng c\u00f4ng vi\u1ec7c Dung H\u00e0 \u0111\u00e3 tr\u1ea3i qua su\u1ed1t th\u1eddi th\u01a1 \u1ea5u.\n\n\n\nNh\u1eefng n\u0103m 80 th\u1ebf k\u1ef7 tr\u01b0\u1edbc, H\u1ea3i Ph\u00f2ng tr\u1edf th\u00e0nh b\u1ebfn bu\u00f4n l\u1eadu c\u1ee7a c\u00e1c th\u1ee7y th\u1ee7 t\u00e0u vi\u1ec5n d\u01b0\u01a1ng. \u00cdt h\u1ecdc, nh\u01b0ng th\u00f4ng minh, c\u1ef1c k\u1ef3 nh\u1ea1y b\u00e9n, Dung nhanh ch\u00f3ng ki\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed9n ti\u1ec1n v\u00e0 t\u1eadp h\u1ee3p 1 \u0111\u1ed9i qu\u00e2n c\u00f3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 \u201ch\u00e0ng n\u00f3ng, h\u00e0ng l\u1ea1nh\u201d. T\u1eeb bu\u00f4n l\u1eadu Dung H\u00e0 chuy\u1ec3n sang b\u1ea3o k\u00ea nh\u00e0 h\u00e0ng, v\u0169 tr\u01b0\u1eddng, r\u1ed3i m\u1edf s\u00f2ng b\u1ea1c ngay t\u1ea1i nh\u00e0 m\u00ecnh. Tuy nhi\u00ean, gi\u1edbi giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng t\u00f4n Dung H\u00e0 l\u00ean l\u00e0m \u0111\u00e0n ch\u1ecb kh\u00f4ng ph\u1ea3i v\u00ec l\u1eafm c\u1ee7a nhi\u1ec1u ti\u1ec1n, m\u00e0 b\u1edfi s\u1ef1 li\u1ec1u l\u0129nh, t\u00e1o b\u1ea1o \u00edt c\u00f3 tay anh ch\u1ecb n\u00e0o c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c.\n\n\n\nH\u00f9ng \u201cc\u1ed1m\u201d l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi t\u00ecnh c\u1ee7a Dung H\u00e0 v\u00e0 c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t tay s\u00e1t th\u1ee7 b\u1ecb C\u00f4ng an H\u1ea3i Ph\u00f2ng b\u1eaft n\u0103m 1987 v\u00ec t\u1ed9i c\u01b0\u1edbp c\u00f3 v\u0169 kh\u00ed. Dung v\u1ea1ch k\u1ebf h\u1ecdach gi\u1ea3i c\u1ee9u ng\u01b0\u1eddi y\u00eau b\u1eb1ng s\u1ef1 t\u00e1o b\u1ea1o v\u1ed1n c\u00f3 c\u1ee7a m\u00ecnh, \u0111\u00f3 l\u00e0 gi\u1ea5u qu\u1ea3 l\u1ef1u \u0111\u1ea1n trong kh\u00fac gi\u00f2 l\u1ee5a g\u1eedi cho H\u00f9ng \u201cc\u1ed1m\u201d \u0111\u1ec3 t\u1ea5n c\u00f4ng c\u1ea3nh s\u00e1t khi ra t\u00f2a x\u00e9t x\u1eed. C\u1ea3nh s\u00e1t \u0111i\u1ec1u tra t\u1eadp trung l\u00e0m r\u00f5 ai l\u00e0 k\u1ebb g\u1eedi l\u1ef1u \u0111\u1ea1n \u0111\u1ec3 t\u1ea5n c\u00f4ng c\u1ea3nh s\u00e1t. H\u00f9ng \u0111\u00e3 ph\u1ea3i v\u00e0o ph\u00f2ng giam \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u1ed9t ng\u1ed9t b\u1ec7nh n\u1eb7ng v\u00e0 ch\u1ebft trong ph\u00f2ng giam. T\u1eeb \u0111\u00f3, Dung H\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f2n l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ee5 n\u1eef thu\u1ea7n t\u00fay, tr\u1edf th\u00e0nh \u0111\u1ed3ng t\u00ednh luy\u1ebfn \u00e1i n\u1eef sau c\u00e1i ch\u1ebft c\u1ee7a H\u00f9ng. Ch\u1ec9 th\u00edch t\u00ecm cho m\u00ecnh nh\u1eefng c\u00f4 \u201cv\u1ee3\u201d xinh \u0111\u1eb9p, d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, d\u00f9 \u1ea3 c\u0169ng l\u00e0 lo\u1ea1i \u201c\u0111\u00e1i kh\u00f4ng qua ng\u1ecdn c\u1ecf\u201d.\n\n\n\nB\u1ea3n ch\u1ea5t li\u1ec1u l\u0129nh, t\u00e1o b\u1ea1o, \u0111\u1ea7u \u00f3c nh\u1ea1y b\u00e9n bi\u1ebfn Dung H\u00e0 th\u00e0nh n\u1eef t\u1ed9i ph\u1ea1m nguy hi\u1ec3m, \u0111\u1eadm ch\u1ea5t x\u00e3 h\u1ed9i \u0111en. \u1ea2 tr\u1eebng ph\u1ea1t kh\u00f4ng th\u01b0\u01a1ng ti\u1ebfc nh\u1eefng k\u1ebb n\u00e0o d\u00e1m x\u00eda v\u00e0o chuy\u1ec7n l\u00e0m \u0103n c\u1ee7a m\u00ecnh, v\u00e0 c\u0169ng r\u1ea5t m\u01b0u m\u1eb9o khi h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng. V\u1ee5 c\u01b0\u1edbp s\u00f2ng b\u1ea1c l\u1edbn \u1edf Ki\u1ebfn An c\u00f3 H\u1ea3i \u201cb\u00e1nh\u201d v\u00e0 m\u1ed9t t\u00ean \u0111\u00e0n em kh\u00e1c, ch\u1ec9 3 ng\u01b0\u1eddi v\u00e0 m\u1ed9t kh\u1ea9u s\u00fang ng\u1eafn, Dung c\u00f9ng H\u1ea3i \u201cb\u00e1nh\u201d x\u00f4ng v\u00e0o s\u00f2ng b\u1ea1c, b\u1eaft t\u1ea5t c\u1ea3 con b\u1ea1c \u00fap m\u1eb7t v\u00e0o t\u01b0\u1eddng r\u1ed3i l\u1ea5y s\u1ea1ch ti\u1ec1n tr\u00ean chi\u1ebfu, ti\u1ec1n trong t\u00fai t\u1eebng \u0111\u1ee9a. Cho ti\u1ec1n v\u00e0o bao t\u1ea3i xong, Dung ra l\u1ec7nh con b\u1ea1c ng\u1ed3i qu\u00e2y tr\u00f2n gi\u1eefa nh\u00e0, H\u1ea3i x\u00e1ch hai can x\u0103ng, m\u1ed7i can hai ch\u1ee5c l\u00edt \u0111\u1ed5 chung quanh, r\u1ed3i v\u1ea9y x\u0103ng v\u00e0o ng\u01b0\u1eddi con b\u1ea1c, tuy\u00ean b\u1ed1, \u201c\u0111\u1ee9a n\u00e0o k\u00eau c\u1ee9u th\u00ec s\u1ebd b\u1ecb n\u00e9m l\u1eeda v\u00e0o ng\u01b0\u1eddi\u201d. Kh\u00f3a c\u1eeda ngo\u00e0i, Dung c\u00f9ng t\u00ean \u0111\u00e0n em \u00f4m ti\u1ec1n \u0111i ra, H\u1ea3i ng\u1ed3i canh c\u1eeda. Trong nh\u00e0 c\u00f3 ti\u1ebfng th\u00ec th\u00e0o: \u201cN\u00f3 \u0111i ch\u01b0a?\u201d, H\u1ea3i qu\u00e1t l\u1edbn: \u201c\u00d4ng m\u00e0y c\u00f2n \u1edf \u0111\u00e2y\u201d. C\u1ea3 b\u1ecdn ng\u1ed3i im kh\u00f4ng d\u00e1m \u0111\u1ed9ng \u0111\u1eady. N\u1eeda gi\u1edd sau, c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ebfn g\u1ecdi c\u1eeda, con b\u1ea1c m\u1edbi bi\u1ebft H\u1ea3i \u0111\u00e3 bi\u1ebfn m\u1ea5t t\u1ef1 khi n\u00e0o.\n\n\n\nDung tr\u1edf n\u00ean gi\u00e0u c\u00f3 nhanh ch\u00f3ng. H\u1ea3i Ph\u00f2ng l\u00fac b\u1ea5y gi\u1edd, ch\u01b0a c\u00f3 nhi\u1ec1u \u00f4t\u00f4 ri\u00eang, \u0111\u1ec3 ph\u00e2n bi\u1ec7t \u0111\u1eb3ng c\u1ea5p gi\u00e0u ngh\u00e8o ch\u1ec9 l\u00e0 xe m\u00e1y, Dung s\u1eafm cho m\u00ecnh chi\u1ebfc Rebel lo\u1ea1i x\u1ecbn nh\u1ea5t. C\u00e1c \u0111\u1ec7 t\u1eed c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e0n ch\u1ecb s\u1eafm cho c\u1ea3 d\u00e0n xe x\u1ecbn. C\u00f3 ti\u1ec1n, Dung c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfng l\u00e0 ch\u01a1i \u0111\u1eb9p v\u1edbi \u0111\u00e1m \u201cong ve\u201d. Nh\u1eefng \u0111\u1ee9a ph\u1ee5c v\u1ee5 t\u1ea1i nh\u00e0 \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ecb nu\u00f4i \u0103n sung m\u1eb7c s\u01b0\u1edbng. \u0110\u1ee9a n\u00e0o ch\u1eb3ng may b\u1ecb b\u1eaft \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e0 ch\u1ecb th\u0103m nu\u00f4i, ti\u1ebfp t\u1ebf \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7. Mi\u1ec5n sao, khi \u201c\u0111\u00e0n ch\u1ecb\u201d c\u1ea7n l\u00e0 s\u1eb5n s\u00e0ng \u0111ao b\u00faa.\n\n\n\nNh\u00ecn v\u00e0o s\u1ef1 l\u1ed9ng h\u00e0nh c\u1ee7a Dung nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n H\u1ea3i Ph\u00f2ng tin r\u1eb1ng, Dung l\u00e0 m\u1ed9t th\u1ebf l\u1ef1c ng\u1ea7m kh\u00f4ng th\u1ec3 tri\u1ec7t ph\u00e1. Th\u1ebf nh\u01b0ng, do t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00f4ng khai, C\u00f4ng an TP. H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u00e3 tri\u1ec7t ph\u00e1 c\u00f4ng ty c\u1edd b\u1ea1c n\u00e0y. Ng\u00e0y 24\/10\/1995 Dung b\u1ecb t\u00f2a k\u1ebft \u00e1n 7 n\u0103m t\u00f9 v\u1ec1 t\u1ed9i danh n\u00e0y. Th\u00e1ng 9\/1998, Dung \u0111\u01b0\u1ee3c \u00e2n x\u00e1 tr\u1edf v\u1ec1 \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng sau h\u01a1n 3 n\u0103m \u1edf t\u00f9, l\u00fac n\u00e0y \u0111\u00e3 33 tu\u1ed5i.\n\n\n\nDung g\u1ea7n nh\u01b0 suy s\u1ee5p sau khi m\u00e3n h\u1ea1n t\u00f9 tr\u1edf v\u1ec1, \u0111\u1ea5t c\u1ea3ng H\u1ea3i Ph\u00f2ng \u0111\u00e3 tr\u1edf n\u00ean \u0111\u00ecu hiu do vi\u1ec7c bu\u00f4n l\u1eadu b\u1ecb \u0111\u00ecnh tr\u1ec7, Dung b\u00e0n v\u1edbi Minh \u201cs\u1ee9t\u201d, \u00f4ng anh \u0111\u1ee1 \u0111\u1ea7u v\u1ec1 tri\u1ec3n v\u1ecdng l\u00e0m \u0103n \u1edf Mi\u1ec1n Nam. L\u00fac n\u00e0y, Minh \u0111\u00e3 l\u00f3t \u1ed5 tr\u01b0\u1edbc n\u00ean nh\u00f3m giang h\u1ed3 H\u1ea3i Ph\u00f2ng v\u00e0o S\u00e0i G\u00f2n b\u1eaft \u0111\u1ea7u b\u00e9n r\u1ec5, t\u1ea1o l\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t n\u1ec1n m\u00f3ng \u0111\u1ea7u ti\u00ean, s\u1eb5n s\u00e0ng cho nh\u1eefng cu\u1ed9c chi\u1ebfn gi\u00e0nh b\u1ebfn b\u00e3i, gi\u00e0nh \u0111\u1ea5t s\u1ed1ng t\u1ea1i v\u00f9ng tr\u00f9 ph\u00fa n\u00e0y\n\n\n\nTrong l\u00fac n\u00e0y Dung ngh\u0129 \u0111\u1ebfn chuy\u1ec7n v\u00e0o S\u00e0i G\u00f2n g\u00e2y d\u1ef1ng l\u1ea1i c\u01a1 \u0111\u1ed3. Dung H\u00e0 b\u1ea3o v\u1edbi Minh: \u201cEm \u0111\u00e3 c\u00f3 s\u1eb5n m\u1ed1i quan h\u1ec7 v\u1edbi N\u0103m Cam, ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd c\u00f3 nhi\u1ec1u thu\u1eadn l\u1ee3i khi m\u00ecnh v\u00e0o trong \u0111\u00f3 \u0111\u1ec3 g\u00e2y d\u1ef1ng c\u01a1 \u0111\u1ed3\u201d. Minh S\u1ee9t suy ngh\u0129 th\u1eadt l\u00e2u, ch\u1eb3ng c\u00f2n c\u00e1ch n\u00e0o kh\u00e1c, y g\u1eadt \u0111\u1ea7u. Dung \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i cho N\u0103m Cam m\u1eddi: \u201c\u0110\u00e0n anh ra \u0111\u1ea5t C\u1ea3ng v\u1edbi em m\u1ed9t chuy\u1ebfn \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4ng?\u201d. B\u00ean kia \u0111\u1ea7u d\u00e2y, N\u0103m Cam h\u1ed3 h\u1edfi: \u201cOK!\u201d. Sau chuy\u1ebfn \u0111\u00f3, Dung theo g\u00f3t N\u0103m Cam v\u00e0o Nam l\u1eadp nghi\u1ec7p.\n\n\n\n(C\u00f2n n\u1eefa)\n\n\n\n L\u00ca V\u0168 \u2013 TH\u1ee6Y SINH \u2013 PH\u1ea0M TR\u01af\u1edcNG\/PLVN \n\n\n\n