Hàm kiểm tra số nguyên tố trong mảng

     

Trong nội dung bài viết này họ sẽ triển khai chương trình đếm số nguyên tố bao gồm trong mảng một chiều các số nguyên bởi C / C++.

Bạn đang xem: Hàm kiểm tra số nguyên tố trong mảng

*


*

Mình sẽ thực hiện hai công tác để đếm với nhị ngôn ngữ không giống nhau đó là C cùng C++. Vày vậy các bạn cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về hai ngữ điệu này vẫn nhé!!

Đếm số nguyên tố tất cả trong mảng một chiều các số nguyên bằng C

Đầu tiên ta buộc phải tạo các hàm nhập xuất các phần tử cho mảng. Rồi tạo thành thêm hàm kiểm tra số nguyên tố cùng đếm số bộ phận là số thành phần trong mảng.

Hàm nhập các phần tử:

Bài viết này được đăng tại


Hàm nhap() sẽ sở hữu hai đối số là 1 trong những mảng các số nguyên và biến hóa n là số lượng bộ phận trong mảng.

Ta sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng bộ phận của mảng trong khoảng từ 1 -> MAX. Trường hợp nhập khác thì yêu cầu nhập lại.

Tiếp đến thực hiện vòng lặp for để nhập giá bán trị đến từng bộ phận của mảng.


void nhap (int a<>, int &n){ //sử dụng vòng lặp do..while để yêu cầu người tiêu dùng nhập vào số lương bộ phận trong mảng vì printf(" Nhập số phần tử trong mảng: "); scanf("%d", &n); //nếu người tiêu dùng nhập vào con số MAX thì yêu cầu nhập lại if(n MAX) printf(" Số phần tử không hợp lệ, sung sướng nhập lại !"); while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for để nhập giá trị cho từng bộ phận trong mảng for(int i = 0; i
Hàm xuất các phần tử:

Đối với hàm xuat() ta cũng đều có hai đối số là mảng số nguyên và n số lượng bộ phận của mảng.

Xem thêm: Cách Để Chiến Thắng Lại Tung Clip 'Nói Xấu Vợ 3', Nói Xấu Vợ Phân 3

Để xuất các thành phần trong mảng, dễ dàng và đơn giản ta chỉ cần sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu đến cuối mảng. Cứ mỗi lần lặp bởi thế ta in bộ phận thứ a ra màn hình.


void xuat(int a<>, int n){ //sử dụng vòng lặp for lặp từ trên đầu mảng mang đến cuối mảng, cứ từng vòng lặp ta in phần tử đó ra màn hình printf("Các bộ phận trong mảng: "); for(int i = 0; i
Hàm chất vấn số nguyên tố:

Hàm KiemTraNguyenTo() đã nhận đối số là một vài nguyên, rồi triển khai các điều kiện số nguyên tố. Trường hợp là số yếu tố thì trả về true và ngược lại sẽ trả về false.


bool KiemTraNguyenTo(int n){ //nếu n 2 thì ta thường xuyên xét else if (n > 2) { //nếu n % 2 == 0 thì không hẳn là số thành phần if (n % 2 == 0) return false; //ta thực hiện vòng lặp for lặp từ 3 mang đến căn bậc nhì của n, với cách nhảy += 2 for (int i = 3; i
Hàm đếm số nguyên tố:

Ta sinh sản một biến chuyển dem = 0 nhằm đếm số lượng số thành phần trong mảng.

Sử dụng vòng lặp for lặp tự 0 đến n với bước nhảy là i++. Gọi hàm KiemTraNguyenTo() để chất vấn từng thành phần a vào mảng, nếu như là số yếu tắc thì tăng vươn lên là dem++.

Sau khi hoàn thành vòng lặp ta sẽ tiến hành biến dem là con số số nguyên tố bao gồm trong mảng.


int demnguyento(int a<>, int n){ int dem = 0; //ta áp dụng vòng lặp for để duyệt từng bộ phận trong mảng //cứ mỗi vòng lặp ta call hàm KiemTraNguyenTo() để kiểm tra phần tử đó, nếu nên thì biến chuyển dem++ for(int i = 0; i
Dưới đây mình đã viêt sẵn chương trình đếm số nguyên tố bao gồm trong mảng một chiều những số nguyên bởi C, các chúng ta có thể tham khảo nhé !!!

Code:


#include#include#define MAX 100/* hàm nhập các thành phần trong mảng */void nhap (int a<>, int &n){ //sử dụng vòng lặp do..while nhằm yêu cầu người dùng nhập vào số lương bộ phận trong mảng bởi vì printf(" Nhập số phần tử trong mảng: "); scanf("%d", &n); //nếu người dùng nhập vào số lượng MAX thì yêu ước nhập lại if(n MAX) printf(" Số thành phần không thích hợp lệ, phấn kích nhập lại !"); while(n MAX); //sử dụng vòng lặp for nhằm nhập giá chỉ trị cho từng thành phần trong mảng for(int i = 0; i 2 thì ta liên tục xét else if (n > 2) { //nếu n % 2 == 0 thì không phải là số yếu tố if (n % 2 == 0) return false; //ta áp dụng vòng lặp for lặp trường đoản cú 3 mang đến căn bậc nhị của n, với cách nhảy += 2 for (int i = 3; i
Kết quả:

Đếm số nguyên tố tất cả trong mảng một chiều các số nguyên bởi C++

Việc đếm số nguyên tố bao gồm trong mảng một chiều các số nguyên bởi C++ cũng tương tự như ngữ điệu C. Vày về cơ phiên bản thì hai ngữ điệu này khá tương đương nhau.

Các bạn chỉ việc thay núm printf() cùng scanf() trong ngôn ngữ C bởi cout() và cin() trong ngôn từ C++. Nhớ khai báo tủ sách trước lúc sử dụng cout() cùng cin() nhé!!!


#include #includeusing namespace std;#define MAX 100/* hàm nhập các thành phần trong mảng */void nhap (int a<>, int &n){ //sử dụng vòng lặp do..while nhằm yêu cầu người dùng nhập vào số lương thành phần trong mảng bởi vì cout>n; //nếu người dùng nhập vào con số MAX thì yêu cầu nhập lại if(n MAX) cout MAX); //sử dụng vòng lặp for nhằm nhập giá chỉ trị mang đến từng phần tử trong mảng for(int i = 0; i >a; /* hàm xuất các bộ phận trong mảng */void xuat(int a<>, int n){ //sử dụng vòng lặp for lặp từ đầu mảng mang đến cuối mảng, cứ mỗi vòng lặp ta in thành phần đó ra màn hình cout 2 thì ta thường xuyên xét else if (n > 2) { //nếu n % 2 == 0 thì không hẳn là số yếu tắc if (n % 2 == 0) return false; //ta áp dụng vòng lặp for lặp tự 3 đến căn bậc nhị của n, với cách nhảy += 2 for (int i = 3; i
Kết quả:

Như vậy là chúng ta đã thực hiện hoàn thành chương trình đếm số nguyên tố bao gồm trong mảng một chiều những số nguyên bằng C / C++. Các chúng ta cũng có thể tham khảo những bài tập khác tại Tổng hòa hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc chúng ta thành công !!!