Giá xe kia k3 2016

     
** *CAM KẾT CHẤT LƯỢNG xe CÓ trong HỢP ĐỒNG cài BÁN LÀ XE** : **- không tai nạn.