Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đặt năng lượng điện áp

*

A.

Bạn đang xem: Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại khi đó

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến hóa trở bởi điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần.

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến đổi trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng 1.

D. hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng 0,5.


Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ω t + φ (với U 0  và ω ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch có biến trở mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến hóa trở để hiệu suất tỏa sức nóng trên trở nên trở đạt cực đại. Khi đó

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu trở thành trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến hóa trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần.

C. hệ số năng suất của đoạn mạch bằng 1.

D. hệ số năng suất của đoạn mạch bằng 0,5.


Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ( ωt + φ ) (với U 0 với ω không đổi) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biến trở mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh trở nên trở để công suất tỏa sức nóng trên thay đổi trở đạt rất đại. Lúc đó

A. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu thay đổi trở bằng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn cảm thuần

B. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu biến trở bằng hai lần năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần

C. Hệ số năng suất của đoạn mạch bởi 1

D.

Xem thêm: Cách Thôi Miên Người Khác - 7 Cách Đơn Giản Thôi Miên Người Khác

Hệ số công suất của đoạn mạch bởi 0,5


Đặt điện áp u = 200 cos 100 πt V vào nhì đầu đoạn mạch gồm một trở thành trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm 1 π H . Điều chỉnh đổi thay trở để công suất tỏa sức nóng trên phát triển thành trở đạt cực đại, khi ấy cường độ mẫu điện hiệu dụng trong khúc mạch bằng

A. 1A

B. 2A

C. 2 A

D.  2 2 A


Đặt năng lượng điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một đổi thay trở R mắc nối liền với một cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm 1 π H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa sức nóng trên đổi thay trở đạt rất đại, khi đó cường độ chiếc điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2 A.

B.  2 2  A.

C. 1 A.

D. 2 A.


Đáp án B

+ Cuộn dây thuần cảm nhập vai trò là dây dẫn khi bao gồm dòng điện không đổi chạy qua → R = U I = 30 1 = 30 Ω

+ Cảm kháng của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều Z L = 30 Ω

→ biểu diễn phức dòng điện vào mạch i ¯ = u ¯ Z ¯ = 150 2 ∠ 0 30 + 30 i = 5 ∠ 45 → i = 5 c o s 120 π t - π 4 A


Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm một biến hóa trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm 1 π H. Điều chỉnh thay đổi trở để năng suất tỏa nhiệt độ trên thay đổi trở đạt cực đại, lúc ấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2 A

B. 2 /2A

C. 1 A

D. 2 A


Một đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ bao gồm biến trở R, đoạn mạch MB có điện trở thuần r mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng cùng tần số không đổi. Điều chỉnh R cho giá trị 80 Ω thì năng suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB phân tách hết cho 40. Lúc đó hệ số công

A. 1/4

B. 3/4

C. 3 / 4

D. 4/5


Đáp án B

+ Điều chỉnh R để năng suất trên biến trở đạt cực đại 

*

+ Tổng trở của đoạn mạch AB là 

*
*

Để Z phân chia hết đến 40 thì: 

*
= số nguyên → r nên là bội số của 10 : r=10k

+ Hệ số công suất của đoạn mạch AB là: 

*
*


Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ bao gồm biến trở R, đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần r mắc thông suốt với cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm L. Đặt vào AB một năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng với tần số ko đổi. Điều chỉnh R mang lại giá trị 80 Ω thì năng suất tiêu thụ trên trở thành trở đạt cực to và tổng trở của đoạn mạch AB phân chia hết đến 40. Lúc đó hệ số công

A. 1 4

B. 3 4

C. 3 4

D. 4 5


Đáp án B

Điều chỉnh R để hiệu suất trên trở nên trở đạt cực lớn R = r 2 + Z L 2 = 80 Ω

Tổng trở của đoạn mạch AB là Z = R + r 2 + Z L 2 = 80 + r 2 + 80 2 − r 2 = 2.80 2 + 160 r

Để Z phân tách hết đến 40 thì: Z 2 40 2 = 8 + r 10 = s ố n g u y ê n → r phải là bội số của 10 → r = 10 k

Hệ số công suất của đoạn mạch AB là: cos φ = R + r R + r 2 + Z L 2 = 80 + 10 k 80 + 10 k 2 + 80 2 − 100 k 2