Đề thi tuyển sinh 247

     
Kết thúc thời hạn làm bài môn vật dụng lý, 8g35 sáng sủa 8/7, sỹ tử dự thi xuất sắc nghiệp thpt 2022sẽ triển khai làm bài xích môn chất hóa học - môn thi thành phần thứ hai của bài bác thi tổng hợp Khoa học tập tự nhiên, hiệ tượng trắc nghiệm, thời gian làm bài xích là 50 phút.

Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh 247

*
*
*
*

> gợi nhắc đáp án môn Hóa học - kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022

Mã đề: 201Tuyển sinh 247
41. A42. A43. C44. C45. D46. D47. D48. C49. D50. C
51. D52. A53. D54. A55. A56. C57. B58. D59. D60. B
61. B62. C63. A64. A65. B66. B67. A68. B69. A70. B
71. A72. B73. A74. B75. B76. B77. C78.B79. B80. C
Mã đề: 202Tuyển sinh 247
41. A42. C43. C44. C45. B46. C47. A48. B49. B50. B
51. D52. A53. C54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. B
61. B62. A63. A64. B65. A66. D67. C68. C69. D70. C
71. A72. B73. C74. B75. B76. B77. C78. B79. B80. C

Mã đề: 203Tuyển sinh 247
41. D42. B43. A44. C45. D46. A47. C48. C49. A50. B
51. D52. D53. A54. A55. C56. B57. B58. B59. A60. C
61. B62. D63. C64. A65. A66. B67. C68. D69. A70. D
71. C72. C73. C74. D75. C76. B77. B78. D79. B80. C
Mã đề: 204Tuyển sinh 247
41. D42. D43. C44. B45. C46. B47. D48. C49. A50. A
51. C52. B53. D54. D55. A56. A57. A58. D59. B60. A
61. D62. A63. A64. C65. B66. B67. A68. C69. B70. A
71. D72. A73. C74. C75. B76. B77. A78. B79. B80. C
Mã đề: 205Tuyển sinh 247
41. A42. D43. A44. B45. A46. D47. D48. D49. A50. D
51. A52. B53. B54. C55. A56. D57. C58. C59. A60. C
61. C62. D63. B64. C65. B66. D67. B68. D69. B70. D
71. C72. B73. D74. C75. B76. D77. B78. D79. C80. B
Mã đề: 206Tuyển sinh 247
41. D42. A43. D44. D45. C46. A47. D48. D49. C50. A
51. D52. C53. B54. B55. B56. C57. A58. B59. A60. D
61. A62. B63. B64. B65. A66. D67. B68. B69. A70. B
71. A72. A73. B74. D75. D76. D77. B78. D79. B80. A

Mã đề: 207Tuyển sinh 247
41. A42. D43. A44. D45. A46. A47. C48. D49. D50. C
51. A52. C53. D54. B55. A56. B57. D58. C59. A60. D
61. B62. D63. B64. D65. B66. B67. B68. D69. C70. C
71. C72. B73. B74. B75. B76. C77. C78. B79. A80. B
Mã đề: 208Tuyển sinh 247
41. D42. B43. A44. B45. D46. A47. C48. A49. A50. C
51. D52. B53. A54. A55. C56. A57. B58. A59. D60. C
61. B62. A63. B64. D65. C66. C67. C68. B69. B70. D
71. D72. A73. B74. C75. B76. A77. B78. C79. D80. B

Mã đề: 209Tuyển sinh 247
41. D42. D43. A44. D45. B46. D47. C48. B49. B50. B
51. A52. C53. D54. A55. A56. C57. B58. C59. C60. D
61. B62. D63. D64. C65. C66. D67. D68. C69. C70. B
71. B72. A73. D74. D75. C76. B77. B78. C79. C80. B
Mã đề: 210Tuyển sinh 247
41. A42. D43. A44. D45. D46. C47. B48. A49. C50. A
51. C52. D53. C54. C55. D56. A57. D58. B59. D60. B
61. C62. C63. A64. A65. B66. B67. C68. A69. B70. C
71. B72. D73. A74. B75. B76. A77. A78. C79. C80. B

Mã đề: 211Tuyển sinh 247
41. B42. A43. D44. D45. C46. C47. C48. D49. D50. D
51. A52. B53. C54. A55. D56. D57. C58. A59. C60. C
61. D62. B63. B64. C65. B66. B67. D68. C69. A70. A
71. B72. C73. B74. D75. A76. B77. B78. B79. B80. A
Mã đề: 212Tuyển sinh 247
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Xem thêm: Mua Bán Xe Exciter 150 Rc Trắng Đỏ 2016, Exciter 150 Rc, Giá Cập Nhật 2 Giờ Trước

Mã đề: 213Tuyển sinh 247
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. D48. C49. B50. C
51. A52. D53. C54. D55. A56. C57. D58. D59. D60. A
61. B62. D63. C64. A65. D66. A67. B68. C69. C70. D
71. D72. D73. A74. C75. B76. B77. B78. C79. B80. D
Mã đề: 214Tuyển sinh 247
41. C42. A43. D44. B45. A46. A47. B48. D49. C50. B
51. B52. C53. C54. A55. C56. A57. B58. A59. D60. C
61. D62. D63. D64. C65. D66. B67. A68. D69. C70. B
71. B72. C73. D74. C75. A76. B77. B78. A79. C80. A

Mã đề: 215Tuyển sinh 247
41. C42. A43. B44. C45. A46. B47. A48. C49. D50. A
51. A52. C53. B54. B55. D56. C57. A58. D59. A60. A
61. D62. A63. D64. D65. A66. D67. D68. A69. D70. C
71. D72. A7374. D7576. C777879. C80
Mã đề: 216Tuyển sinh 247
41. D42. D43. B44. A45. C46. C47. C48. A49. B50. D
51. C52. A53. C54. A55. C56. D57. B58. A59. A60. C
61. A62. C63. A64. D65. D66. B67. C68. D69. D70. D
71. C72. C73. B74. B75. D76. D77. A78. B79. D80. C
Mã đề: 217Tuyển sinh 247
41. C42. C43. A44. D45. B46. B47. A48. A49. B50. C
51. D52. B53. D54. D55. C56. A57. B58. A59. C60. B
61. A62. D63. C64. C65. D66. A67. A68. C69. D70. D
71. A72. A73. B74. D75. B76. C77. B78. C79. B80.C
Mã đề: 218Tuyển sinh 247
41. D42. A43. C44. B45. C46. C47. C48. B49. D50. A
51. A52. A53. D54. B55. A56. D57. A58. D59. A60. A
61. D62. A63. A64. A65. A66. B67. D68. D69. B70. A
71. B72. D73. D74. B75. B76. A77. A78. B79. D80. D

Mã đề: 219Tuyển sinh 247
41. D42. B43. B44. D45. D46. C47. C48. C49. D50. D
51. B52. A53. D54. D55. A56. D57. A58. A59. B60. A
61. A62. B63. A64.D65. A66. A67. B68.A69. B70. C
71. C72. C73. B74. A75. C76. B77. B78. C79.B80. C
Mã đề: 220Tuyển sinh 247
41. A42. C43. D44. B45. C46. B47. C48. B49. C50. A
51. C52. B53. A54. A55. B56. A57. B58. D59. A60. D
61. C62. D63. C64. B65. B66. A67. A68. C69. B70. D
71. C72. D73. B74. D75. C76. C77. D78. B79. A80. D

Mã đề: 221Tuyển sinh 247
41. A42. B43. B44. D45. A46. C47. D48. A49. D50. A
51. B52. B53. D54. A55. A56. C57. A58. D59. A60. D
61. D62. C63. C64. D65. D66. A67. D68. C69. C70. C
71. A72. D73. D74. A75. C76. C77. A78. B79. D80. C
Mã đề: 222Tuyển sinh 247
41. A42. C43. C44. C45. A46. A47. B48. A49. D50. B
51. B52. C53.B54. C55. C56. A57. D58. B59. B60. D
61. C62. B63. B64. A65. D66. A67. D68. C69. D70. D
71. D72. D73. A74. B75. D76. A77. B78. A79. D80. D

Mã đề: 223Tuyển sinh 247
41. A42. D43. D44. C45. D46. B47. A48. B49. C50. D
51. C52. D53. C54. D55. C5657. B58. C59. D60. D
61. C62. B63. C64. D65. A66. C67. B68. C69. A70. B
71. B72. A73. D74. A75. A76. A77. A78. D79. B80. B
Mã đề: 224Zingnews.vn
41. B42. D43. A44. D45. B46. C47. A48. A49. B50. A
51. C52. A53. D54. C55. B56. B57. D58. A59. C60. C
61. C62. D63. B64. B65. A66. C67. B68. A69. C70. B
71. A72. B73. C74. B75. B76. A77. A78. B79. A80. C

> dìm F5 để update thông tin