Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2012

     

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn 2012-2013 là đề thi môn Ngữ văn, trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 ở cả 2 hệ trung học phổ thông và giáo dục đào tạo Thường Xuyên.

Bạn đang xem: Đề thi tốt nghiệp môn văn năm 2012

Trong số đó các học viên tham gia công tác hệ phổ biến sẽ thi 6 môn: Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ, Hóa học, Địa lí với Sinh học. Cùng với môn nước ngoài ngữ, sỹ tử thi một trong các thứ tiếng: giờ đồng hồ Anh, giờ Nga, giờ Pháp, tiếng Trung Quốc, giờ Đức, tiếng Nhật. Đối với các thí sinh không theo học hết lịch trình trung học nhiều (THPT) hiện hành hoặc có trở ngại về điều kiện dạy – học tập thì được thi thay thế bằng môn thứ lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).

Xem thêm: Bi Hài Những Lời Phê Của Giáo Viên Tiểu Học Sinh Tiểu Học, Nhận Xét Của Giáo Viên

*

học viên hệ Giáo dục liên tục sẽ thi Toán,Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý. Các môn trang bị lý, Hóa học, Sinh học, nước ngoài ngữ đã thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm; những môn Toán, Ngữ văn, Địa lý đã thi theo vẻ ngoài tự luận. Bộ GD-ĐT mang lại biết, câu chữ đề thi bên trong chương trình thpt hiện hành, đa phần là kiến thức lớp 12, đảm bảo kiểm tra bao quát kiến thức và kỹ năng cơ bản, năng lực vận dụng con kiến thức, sự đọc biết về thực hành thực tế của bạn học.

Tải tệp tin : trên đâyXem đáp án: tại đâyCác đề thi thuộc đợt khác:

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn Địa lí 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn chất hóa học 2012-2013 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn hóa học 2012-2013 mã đề 246

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học 2012-2013 mã đề 328

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học 2012-2013 mã đề 475

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn hóa học 2012-2013 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn hóa học 2012-2013 mã đề 719

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn Ngữ văn 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Sinh học tập 2012-2013 mã đề 381

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Sinh học 2012-2013 mã đề 469

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn Sinh học tập 2012-2013 mã đề 526

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Sinh học 2012-2013 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn Sinh học 2012-2013 mã đề 847

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Sinh học tập 2012-2013 mã đề 924

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh chương trình chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 246

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh chương trình chuẩn và cải thiện 2012-2013 mã đề 362

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh chương trình chuẩn chỉnh và nâng cấp 2012-2013 mã đề 529

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh chương trình chuẩn và cải thiện 2012-2013 mã đề 796

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 913

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 357

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 468

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 729

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 951

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Đức 2012-2013 mã đề 182

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Đức 2012-2013 mã đề 319

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Đức 2012-2013 mã đề 526

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Đức 2012-2013 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Đức 2012-2013 mã đề 724

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ Đức 2012-2013 mã đề 846

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 347

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 428

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Nga chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 592

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Nga chương trình chuẩn và cải thiện 2012-2013 mã đề 627

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 715

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn tiếng Nga chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 162

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 293

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 381

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 648

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 759

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Nhật 2012-2013 mã đề 147

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 291

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Nhật 2012-2013 mã đề 428

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Nhật 2012-2013 mã đề 613

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Nhật 2012-2013 mã đề 841

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Nhật 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 169

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Pháp chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 415

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 536

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Pháp chương trình chuẩn chỉnh và cải thiện 2012-2013 mã đề 845

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Pháp chương trình chuẩn chỉnh và nâng cấp 2012-2013 mã đề 978

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 315

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 439

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 527

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 685

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 928

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Trung 2012-2013 mã đề 196

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Trung 2012-2013 mã đề 274

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Trung 2012-2013 mã đề 368

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Trung 2012-2013 mã đề 482

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Trung 2012-2013 mã đề 735

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Trung 2012-2013 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn Toán học 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn trang bị lí 2012-2013 mã đề 157

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn đồ lí 2012-2013 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn đồ vật lí 2012-2013 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn vật dụng lí 2012-2013 mã đề 683

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn đồ vật lí 2012-2013 mã đề 872

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn vật dụng lí 2012-2013 mã đề 916

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn Địa lí hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn hóa học hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn chất hóa học hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 364

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 531

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn chất hóa học hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 716

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn chất hóa học hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 958

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn Ngữ văn hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 215

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn Sinh học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 329

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn Sinh học hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 473

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn Sinh học hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 614

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn Sinh học tập hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 791

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn Sinh học hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 813

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn Toán học tập hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn đồ lí hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 263

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn thứ lí hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 318

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 482

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn đồ lí hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn vật dụng lí hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn đồ gia dụng lí hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 937

Danh sách đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ biến quốc gia

nội dung bài viết được hình thành trên các đại lý sưu tầm tất cả các đề thi giỏi nghiêp THPT đất nước tất cả những môn bên trên cả nước từ trước tới thời điểm này do xem tư vấn hoặc từ bạn đọc và những thầy cô vẫn đóng góp để có thể chia sẻ cho vớ cả chúng ta học sinh trễ này có thể tra cứu. Trong quy trình đăng, Các nội dung bài viết sẽ không thể tránh được những tin tức sai sót, trường hợp phát hiện tại các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có đầy đủ đề thi của những tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email . Xin chân thành cảm ơn.