Đề thi môn cơ sở dữ liệu có đáp án

     
... loại Q 52 khỏi lược đồ sở dữ liệu C. Vậy lược đồ sở dữ liệu C được phân rã thành các lược đồ Q 1 ,Q 2 ,Q 31 ,Q 32 ,Q 4 ,Q 51 ----oOo--- -Đề 3 Cho một lược sơ đồ sở dữ liệu C dùng để quản ... số tiền) cao nhất. 4/ Lược đồ sở dữ liệu C ở dạng chuẩn mấy (cao nhất). Hãy dùng thuật toán phân rã để nâng cấp lược đồ sở dữ liệu trên. Lưu ý: Các thuộc tính đều được xem như thuộc tính ... ĐỀ THI MẪU MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU (thời gian 60 phút) Đề 1 BÀI 1: (6 điểm) Để quản lý lòch dạy của các giáo viên và lòch học...

Bạn đang xem: Đề thi môn cơ sở dữ liệu có đáp án

Bạn đang xem: Đề thi môn cơ sở dữ liệu có đáp án


*

... Đề
nghị các giáo viên coi thi không giải thích gì thêm Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công Nghệ Thông Tin    ĐỀ THI MÔN : KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG Thời gian ... 1 1 1 1 1 Đề nghị các giáo viên coi thi không giải thích gì thêm Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công Nghệ Thông Tin    ĐỀ THI MÔN : KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG Thời gian ... cải tiến . HẾT ngh cỏc giỏo viờn coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trng i Hc Khoa Hc T Nhiờn Khoa Cụng Ngh Thụng Tin THI MễN : KHAI THC D LIU V NG DNG Thi gian : 120 phỳt (c s dng ti liu, khụng...
*

... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI
THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 1Cử nhân chính quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.

Xem thêm: Cầu Thủ Đội Tuyển Đức - Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Đức

Viết chương trình trên ... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 2Cử nhân chính quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. Viết chương trình thực ... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 3Cử nhân chính quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. Cài đặt các hàm sau:1....
*

*

*

... 1 Đ N ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP MẪU MÔN CSDL Câu 1: Cho sơ đồ ER biểu diễn một phần cơ
sở dữ liệu của thư viện như sau Xây dựng lược đồ sở dữ liệu quan hệ từ sơ đồ ER trên. Xác định ... chiếu tới SACH(MaCuonSach) MaTheDocGia tham chiếu tới DOCGIA(MaTheDocGia) 2 Câu 2 : T lược đồ sở dữ liệu quan hệ ở câu 1 sử dụng ngôn ngữ đại số quan hệ, truy vấn các thông tin sau: a. Cho biết ... π Ho, Ten DOCGIA |> 3 27,794 885 Hỗ trợ khách hàng Giúp đỡ Giới thiệu