Tham khảo đề thi

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (187.81 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Tham khảo đề thi

dethivn.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN thông thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm)

Phân tích ngun nhân ra đi tìm đường cứu vớt nước của Nguyễn tất Thành. Câu II (2,0 điểm)

Luận cương bao gồm trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đơng Dương bao gồm

điểm gì khác so với cương cứng lĩnh bao gồm trị thứ nhất của Đảng cộng sản Việt Nam? Những điều đó được giải quyết như cụ nào trong tiến độ 1939 – 1945?

Câu III (2,0 điểm)

Trong cuộc binh đao chống Mĩ, cứu giúp nước (1954 – 1975), nhân dân vn đã căn phiên bản hoàn thành trọng trách “đánh mang đến Mĩ cút” bằng chiến thắng nào? Nêu tác động ảnh hưởng của chiến thắng đó so với sự cách tân và phát triển của giải pháp mạng miền Nam.

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được gia công một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn chỉnh (3,0 điểm)

Khái quát quy trình hình thành và phát triển của tổ chức links chính trị - tài chính lớn tuyệt nhất hành tinh từ thời điểm năm 1951 mang đến năm 2000.

Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm)

Tóm tắt sự ra đời của những quốc gia hòa bình ở Đông phái mạnh Á những năm 1945. --- hết ---


Tài liệu liên quan


*
*
Đáp án đề thi đh môn lịch sử vẻ vang năm 2011 5 855 8
*
*
*
tài liệu Đề thi tuyển sinh môn lịch sử hào hùng Khối C năm 2008 pdf 1 344 0
*
cấu trúc đề thi đại học môn lịch sử vẻ vang 7 581 2
*
27 Đề thi đại học môn lịch sử hay năm 2013 23 711 5

Xem thêm: Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Truyện, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Tập 1 + 2

*
cấu trúc để thi đh môn lịch sử năm 2013 (khối c) ppt 5 480 1
*
đáp án đề thi đh môn lịch sử hào hùng năm 2005 khối c 4 2 3
*
đề thi đh môn lịch sử năm 2005 khối c 1 575 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(187.81 KB - 1 trang) - Đề thi đh môn lịch sử vẻ vang khối C năm 2011 | dethivn.com
Tải bản đầy đủ ngay
×