Tham khảo đề thi

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (187.81 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Tham khảo đề thi

dethivn.com

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm)

Phân tích ngun nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Câu II (2,0 điểm)

Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng Cộng sản Đơng Dương có những

điểm gì khác so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những vấn đề đó được giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945?

Câu III (2,0 điểm)

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào? Nêu tác động của thắng lợi đó đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh từ năm 1951 đến năm 2000.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945. --- Hết ---


Tài liệu liên quan


*
*
Đáp án đề thi đại học môn lịch sử năm 2011 5 855 8
*
*
*
Tài liệu Đề thi tuyển sinh môn Lịch sử Khối C năm 2008 pdf 1 344 0
*
Cấu trúc đề thi đại học môn lịch sử 7 581 2
*
27 Đề thi đại học môn lịch sử hay năm 2013 23 711 5

Xem thêm: Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Truyện, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Tập 1 + 2

*
Cấu trúc để thi đại học môn lịch sử năm 2013 (khối c) ppt 5 480 1
*
đáp án đề thi đại học môn lịch sử năm 2005 khối c 4 2 3
*
đề thi đại học môn lịch sử năm 2005 khối c 1 575 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(187.81 KB - 1 trang) - Đề thi đại học môn Lịch Sử khối C năm 2011 | dethivn.com
Tải bản đầy đủ ngay
×