Đề thi cao đẳng môn toán năm 2013 khối abd a1 và đáp án

     

Ngay sau khi xong xuôi môn thi sau cuối của kỳ thi cđ năm 2013. Cửa hàng chúng tôi đã cập nhật đề thi cùng đáp án những môn khối B. Mời các bạn theo dõi đề thi và câu trả lời dưới đây:

Đề thi - Đáp án thi cao đẳng 2013 môn Toán:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B với Khối DThời gian làm cho bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN thông thường CHO TÂT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi cao đẳng môn toán năm 2013 khối abd a1 và đáp án

Cho hàm số:

*

a. điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên và vẽ đồ vật thị (C) của hàm số đang cho.

b. điện thoại tư vấn M là vấn đề thuộc (C) tất cả tung độ bởi 5. Tiếp con đường của (C) tại M cắt những trục tọa độ Ox với Oy lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác OAB.


Câu 2: (1,0 điểm).

Giải phương trình:

*

Câu 3: (1,0 điểm).

Giải hệ phương trình:

*

Câu 4: (1,0 điểm)

Tính tích phân:

*

Câu 5: (1,0 điểm).

Cho lăng trụ hầu như ABC.A"B"C" có Ab = a và đường thẳng A"B" tạo ra với lòng một góc bằng 60o. Call M cùng N thứu tự là trung điểm của các cạnh AC với B"B". Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A"B"C" với độ dài đoạn trực tiếp MN.

Câu 6: (1,0 điểm)

Tìm m để bất phương trình

*
gồm nghiệm

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): sỹ tử chỉ được gia công một trong nhì phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo công tác chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm).

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho những đường thẳng d: x + y - 3 = 0, Δ: x - y + 2 = 0 và điểm M(-1; 3). Viết phương trình đường tròn trải qua M, gồm tâm nằm trong d, giảm Δ tại nhì điểm A với B làm sao để cho AB = 3√2


Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; -1; 3) và mặt đường thẳng

*
. Tìm kiếm tọa độ điểm đối xứng của A qua d.

Câu 9.a (1,0 điểm)

cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3 + 2i)z + (2 - i)2 = 4 + i. Kiếm tìm phần thực với phần ảo của số phức

*

B. Theo công tác Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm).

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC vuông trên A(-3; 2) cùng có trọng tâm là G(1/3; 1/3). Đường cao kẻ từ bỏ đỉnh A của tam giác ABC đi qua điểm P(-2; 0). Kiếm tìm tọa độ những điểm B cùng C.

Câu 8.b (1,0 điểm).

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-1; 3; 2) với mặt phẳng (P): 2x - 5y + 4z - 36 = 0. Hotline I là hình chiếu vuông góc của A cùng bề mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt ước tâm I và trải qua điểm A.

Câu 9.b (1,0 điểm).

Giải phương trình: z2 + (2 - 3i)z - 1 - 3i = 0 bên trên tập đúng theo ¢ các số phức.

Đề thi - Đáp án thi cđ 2013 môn Hóa học:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC: Khối A, Khối BThời gian làm cho bài: 90 phút (không kể thời hạn giao đề)

Mã đề thi: 279

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; bố = 137.


I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, trường đoản cú câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam lếu láo hợp gồm Na2CO3 với CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, nhận được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch đựng 22,8 gam tất cả hổn hợp muối. Cực hiếm của V làA. 4,48. B. 1,79. C. 5,60. D. 2,24.

Câu 2: tất cả hổn hợp X có hai ancol đối kháng chức, đồng đẳng kế tiếp. Đun lạnh 16,6 gam X cùng với H2SO4 sệt ở 140ºC, nhận được 13,9 gam tất cả hổn hợp ete (không có sản phẩm hữu cơ như thế nào khác). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cách làm của hai ancol trong X làA. C3H5OH và C4H7OH. B. CH3OH với C2H5OH.C. C3H7OH với C4H9OH. D. C2H5OH cùng C3H7OH.

Câu 3: đến 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg và Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y làA. 75,68%. B. 24,32%. C. 51,35%. D. 48,65%.

Câu 4: hàng gồm các ion thuộc tồn tại trong một dung dịch là: A. K+; Ba2+; Cl- với NO3-. B. Cl-; Na+; NO3- và Ag+C. K+; Mg2+; OH- cùng NO3-. D. Cu2+; Mg2+; H+ và OH-.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất Mọi Thời Đại, Những Bài Hát Tiếng Anh Hay Nhất

Câu 5: cho hỗn hợp tất cả 0,05 mol HCHO với 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Giá trị của m làA. 15,12. B. 21,60. C. 25,92. D. 30,24.

Câu 6: dung dịch phenol (C6H5OH) ko phản ứng được với chất nào sau đây?A. NaOH. B. NaCl. C. Br2. D. Na.

Câu 7: lão hóa m gam ancol đối chọi chức X, thu được tất cả hổn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Phân chia Y làm cho hai phần bằng nhau. Phần một phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với mãng cầu vừa đủ, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam hóa học rắn khan. Tên của X làA. Metanol. B. Etanol. C. Propan-2-ol. D. Propan-1-ol.


Câu 8: mang đến m gam Al phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá chỉ trịcủa m làA. 4,05. B. 2,70. C. 8,10. D. 5,40.

Câu 9: trong bình kín có hệ cân bằng hóa học tập sau:

*

Xét các tác rượu cồn sau đến hệ cân nặng bằng:(a) tăng nhiệt độ độ; (b) thêm 1 lượng khá nước;(c) sút áp suất bình thường của hệ; (d) sử dụng chất xúc tác;(e) thêm một lượng CO2.Trong những tác động ảnh hưởng trên, những tác hễ làm cân nặng bằng di chuyển theo chiều thuận là:A. (a) cùng (e). B. (b), (c) và (d). C. (d) với (e). D. (a), (c) với (e).

Câu 10: hỗn hợp khí X có C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bởi 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dưrồi cho toàn cục sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m làA. 9,85. B. 5,91. C. 13,79. D. 7,88.

Câu 11: hỗn hợp nào tiếp sau đây khi làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được kết tủa trắng?A. Ca(HCO3)2. B. FeCl3. C. AlCl3. D. H2SO4.

Câu 12: hỗn hợp X có Ba, Na với Al, trong các số đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam X vào nước dư mang đến phản ứng trả toàn, nhận được 1,792 lít khí H2 (đktc) và 0,54 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m làA. 3,90. B. 5,27. C. 3,45. D. 3,81.

Câu 13: Dãy những chất nào dưới đây đều phản nghịch ứng được với Cu(OH)2 ở đk thường?A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylic. B. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơ.C. Glucozơ, glixerol với metyl axetat. D. Glixerol, glucozơvà etyl axetat.

Câu 14: phát biểu nào dưới đây không đúng?A. Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được điều chếbằng cách thức điện phân Al2O3 rét chảy.B. Al(OH)3 phản bội ứng được với hỗn hợp HCl với dung dịch KOH.C. Kim loại Al tung được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.D. Trong những phản ứng hóa học, sắt kẽm kim loại Al chỉ nhập vai trò hóa học khử.


Câu 15: hòa tan hết 0,2 mol FeO bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh (dư), thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí SO2 sinh ra ởtrên vào dung dịch cất 0,07 mol KOH và 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m làA. 15,32. B. 12,18. C. 19,71. D. 22,34.

Câu 16: dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cảcác hóa học trong hàng nào sau đây?A. Al2O3, Ba(OH)2, Ag. B. CuO, NaCl, CuS.C. FeCl3, MgO, Cu. D. BaCl2, Na2CO3, FeS.

Câu 17: Este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2 gam X vào 20 gam hỗn hợp NaOH 8%, đun nóng, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được 3 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X làA. CH3COOCH2CH3. B. HCOOCH(CH3)2.C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3CH2COOCH3.

Câu 18: Đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X trong khí oxi dư, chiếm được khí N2; 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X làA. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 19: Phần trăm khối lượng của thành phần nitơ trong alanin làA. 15,73%. B. 18,67%. C. 15,05%. D. 17,98%.

Câu 20: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m làA. 19,70. B. 10,00. C. 1,97. D. 5,00.

Câu 21: links hóa học tập trong phân tử Br2 thuộc nhiều loại liên kếtA. Ion. B. Hiđro.C. Cộng hóa trịkhông cực. D. Cộng hóa trịcó cực.

Câu 22: Đốt cháy trọn vẹn một lượng ancol X đề xuất vừa đầy đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết X có khả năng phản ứng với Cu(OH)2. Thương hiệu của X làA. Propan-1,3-điol. B. Propan-1,2-điol. C. Glixerol. D. Etylen glicol.

Câu 23: phát biểu nào dưới đây không đúng?A. Kim loại Fe phản bội ứng với dung dịch HCl tạo nên muối sắt(II).B. Dung dịch FeCl3 bội nghịch ứng được với kim loại Fe.C. Kim loại Fe không tan trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.D. Trong những phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ biểu đạt tính khử.