Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 8 lần 2

     
... BÀI KIỂM TRA SỐ 2 Môn: tiếng Anh 8 Thời gian: 45’ Điểm Lời phê của thầy, cô Đề lẻ I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other. (1p) 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 8 lần 2

A. Habit B. Hour ... BÀI KIỂM TRA SỐ 2 Môn: tiếng Anh 8 Thời gian: 45’ Điểm Lời phê của thầy, cô Đề ch½n I/ Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other. (2. 0pts) 1. A. Fire B. Wisdom ... ………………. At 11 .30, so I need to be at the station by 11 .15 A. Is leaving B. Will leave C. Leaves D. Left 7. She advised me …………………. Late. A. Lớn not be B. Not to lớn be C. Not be D. Not being 8. “ May...
*

... được mang đến (1 điểm) 1. Nga is enrolling for the activities for the ………………………. A. Winter b.Tet holiday c. Summer d. Y & Y club 2. She was born on………………………. A. April 22 , 19 89 b. April 12 , 19 99 c. ... …………………….. Chạy thử 2 -11 /2 010 Class: 8 .. Subject: English I/ Phonetics -Chọn từ có cách phát âm của phần bị gạch men chân không giống với những từ cón lại: (0.5 điểm) 1/ a. Graze b. Rag c. Escape d. Safe 2/ a. Excited ... April 22 , 19 89 b. April 12 , 19 99 c. April 2, 19 89 d. April 22 , 19 99 3. Her address is at ………………………….. A. 15 Tran Hung Dao street b. 5 Tran Phu street c. 25 Tran Phu street d. 5 Le Lai street 4....
*

*

... Statue was completed in 18 84 in France, & then transported to America in 18 86 . Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day. Mark 1. The Statue of Liberty ... Statue was completed in 18 84 in France, và then transported to America in 18 86 . Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day. Mark 1. The Statue of Liberty ... America. 2. The statue was a gift to lớn American people from French people. 3. The statue was completed in 18 84 in America. 4. Tourists can not visit the statue on Christmas Day 1- . ……… 2- . ………...
*

... Name:............................................................. Date: April 19 th , 20 07. Class: 9B English demo Time: 45 minutes I- Supply the correct verb form: ( 2 pts) 1. Despite (smoke)......................................... ... Among A, B, C or D: ( 2 pts) 1. Miss Thu woke up late this morning ; ................, she couldn't catch the first train. A. Because B. So C. However D. Therefore 2. A tropical is called ... Come D. Are coming 8. The men & animals................you saw on TV were from China. A. Who B. Whom C. Which D. That III- Rewrite the following sentences as directed: ( 2 pts) 1. Professor Lee...
*

... 7 B D 8 B C 9 D B 10 C B 11 A C 12 A B 13 C B 14 B B 15 D C 16 B A 17 C B 18 D A 19 B A 20 D C 21 D B 22 C A 23 B C 24 C B 25 B D 26 A D 27 C A 28 D C 29 C B 30 B D ubnd HUYỆN KONRẪY ĐỀ KIỂM ... End---------------- Mã đề: 11 05 ủy ban nhân dân HUYỆN KONRẪY ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM PHÒNG GD&ĐT KONRẪY NĂM HỌC 20 08 - 20 09 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: tiếng Anh 9 Mã đề: 11 06 Ngày kiểm tra: 02 /10 /20 08 (Thời gian ... MÔN TIẾNG ANH 9 NĂM HỌC 20 08 - 20 09 I. Từ câu 1 đến câu 16 từng câu đúng là 0 ,25 điểm x 16 câu = 4,0 điểm II. Từ câu 17 đến câu 20 từng câu đúng là 0 ,25 điểm x 4 câu = 1, 0 điểm III. Từ bỏ câu 21 đến...

Xem thêm: Danh Sách 16 Ủy Viên Bộ Chính Trị, Danh Sách 18 Ủy Viên Bộ Chính Trị Khóa Xiii


... 0 ,25 10 2, 5 IV. Writing 5 0,5 5 2, 5 tổng thể 10 2, 5 10 5 5 2, 5 25 10 3 Trường trung học cơ sở Nam Đà GV: Ho ng à Thị Duyên 4. B stay 5. B a lot II. Reading (2, 5 Pts) 1. C were 2. B when 3. C lớn 4. B sent 5. ... Passage. (2. 5 pts) James Cook was born in England in 17 28 . His parents (1) …… poor farm workers. (2) ……James was 18 , he found a job on a coastal ship. He worked on ships until he was 27 years ... Better. 1. C class 2. B a bad cold 3. A mother nội dung NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG SỐ I. Listening KQ TL KQ TL KQ TL 5 0,5 5 2, 5 II. Reading 5 0,5 5 2, 5 Language focus 10 0 ,25 10 2, 5 IV....
... ĐỀ KIỂM TRA 15 ’ TIẾNG ANH SỐ 2 I.Choose the right words to fill the blanks 1. My father never (drinks/ drinking/ drink/ to drink) wine. 2. Lan enjoys (swims/ swim/ ... Books are on the racks (in/ at/ to/ on) the left. 5. Students have two (20 -minute break/ 20 -minutes break/ 20 -minute breaks/ 20 -minutes breaks) 6. Would you lượt thích (to read/ reading/ read/ reads) ... Experiments. 8. Those racks at the back (in/ of/ on/ to) the library have magazines. II. Supply the correct size or tense of the verb in the brackets 1. Children shouldn’t (stay)…………………..up late. 2. He...
... A Câu 15 : Một lò xo gồm chiều dài tự nhiên 20 cm.Khi bò kéo,lò xo dài 24 centimet và lực bầy hồi của nó bằng 5N. Hỏi lúc lực bầy hồi bằng 10 N, thì chiều lâu năm của nó bằng bao nhiêu ? A. 28 cm B. 48cm C. ... F Câu 12 : cần phải tăng tuyệt giảm khoảng cách giữa nhì vật từng nào để lực hút tăng 6 lần. lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong những phương án sau. A. Tăng 6 lần. B. Tăng 6 lần. C. Bớt 6 lần. D. ... Nửa vận tốc rơi tự do thoải mái trên mặt đất ? ( cho nửa đường kính trái đất là R ) A. ( ) 2 1h R = − B. ( ) 2 1h R = + C. 2 R h = D. 2h R = Câu 9: chọn câu đúng trong các câu sau: Lực ma cạnh bên trượt phụ thuộc...
... Sục V lít khí teo 2 ( đktc) vào 10 0ml dung dòch Ca(OH) 2 2M nhận được 10 g kết tủa . V có giá trò là: A. 22 ,4 lít ; B. 6, 72 lít ; C. 2, 24 lít hoặc 6, 72 lít ; D. 2, 24 lít hoặc 4,48lítCâu 6: Hòa ... Học tập sau: sắt FeCl 2 FeCl3 Fe(OH)3 fe 2 O3 Câu 12 : ( 1 đ) Chỉ sử dụng thêm 1 hóa chất, hãy nhận thấy 2 dung dòch mãng cầu 2 SO4 và Na 2 CO3Câu 13 :( 2 ) cho một lượng fe 2 O3 tác dụng vừa ... Dòch HCl nhận được 2, 24 lít khí ( đktc). Dẫn khí thu được vào dd Ca(OH) 2 dư thì lượng kết tủa thu được là : A. 0,1g B 1g C. 10 g D 10 0g II/ từ bỏ luận : ( 5 điểm) Câu 11 : ( 2 đ) Viết Phương trình...
từ bỏ khóa: đề kiểm tra 1 ngày tiết lần 2 tiếng anh 8bai kiem tra 1 tiet lan 2 tieng anh 11đề kt 1 huyết lần 1 hk1 môn giờ đồng hồ anh 11đề soát sổ 1 ngày tiết lần 3 giờ đồng hồ anh 7de kiem tra 1 tiet lan 4 tieng anh 6đề kiểm soát 1 ngày tiết số 3 tiếng anh 8bai kiem tra 1 tiet lan 3 tieng anh 9bai kiem tra 1 tiet lan 4 tieng anh lop 12đề thi giữa học kỳ 2 tiếng anh 8đề khám nghiệm học kỳ 2 tiếng đồng hồ anh 8đề kiểm soát học kì 2 tiếng anh 8bai kiem tra 1 tiet so 4 tieng anh 8đề chất vấn giữa kì 2 tiếng đồng hồ anh 8đề cưng cửng ôn tập hk 2 tiếng đồng hồ anh 8đề kiểm tra tiếng anh lớp 7 1 ngày tiết lần 2Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp hcm năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP technology NPVNghiên cứu sự ra đời lớp bảo đảm và năng lực chống ăn mòn của thép bền khí hậu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu giúp vật liệu chuyển đổi (metamaterials) kêt nạp sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi demo THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 bao gồm lời giảiBiện pháp quản lý hoạt rượu cồn dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hòa hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo trong bài toán tuyên truyền, giáo dục, vận động xuất bản nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tiễn huyện phải Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động nữ giới theo điều khoản lao động vn từ thực tiễn những khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng tóm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8