Dạng toán tổng hiệu lớp 4

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Dạng toán tổng hiệu lớp 4

An và Bình tất cả 70 viên bi, hiểu được nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi bạn trẻ có số bi bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy sản xuất có hai tổ công nhân, tổ Một có khá nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 công nhân thì nhà máy sẽ sở hữu 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhì là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim hai số gồm hiệu bởi 47, biết rằng nếu đem số trước tiên cộng số đồ vật hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số trước tiên + Số trang bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số phải tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn phải tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ nhắn cần tra cứu bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = trăng tròn (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg và bao gạo thứ hai 22kg thì số gạo còn sót lại ở hai bao gạo bởi nhau. Hỏi từng bao có bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải vấn đề bằng hai cách?

Giải:

*

Số gạo bao sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn bao trước tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao đầu tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ở bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao đồ vật hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao đồ vật nhất: 65kg

Bao sản phẩm hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu tiếp tế hộp bi đầu tiên 8 viên bi và chế tạo hộp máy hai 17 viên bi thì hao hộp tất cả số bi bằng nhau. Hỏi mỗi hộp tất cả bao nhiêu viên bi? Hãy giải việc bằng hai cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu chế tạo hộp trước tiên 8 viên bi và cấp dưỡng hộp trang bị hai 17 viên bi thì toàn bô bi của hai hộp đang là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thiết bị hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp máy nhất: 82 viên bi

Hộp thứ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp thứ nhất nhiều rộng số bi của hộp sản phẩm hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp đầu tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp thiết bị nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số gồm tổng bằng 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía trái số bé nhỏ thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có không ít hơn số bé bỏng một chữ số và tổng nhị số bằng 412. Vậy số lớn buộc phải là số gồm 3 chữ số cùng số bé bỏng phải là số tất cả 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số yêu cầu tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số nhỏ xíu là:

112 : 2 = 56

Số béo là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ có tổng bởi 176, biết rằng ở giữa chúng còn có 4 số lẻ.

Xem thêm: Chủ Tịch Tp Cần Thơ: Giám Đốc Sở Giáo Dục Cân Thơ : Giám Đốc Sở Gd

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và bao gồm số 4 số lẻ trọng điểm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ tiếp tục hơn nhát nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của hai số lẻ đề nghị tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số nhỏ xíu cần tìm kiếm bằng:

176 – 10 = 166

Số bé cần kiếm tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn bắt buộc tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. ba hơn nhỏ 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng thể tuổi của hai ba con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con từng nào tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai tía con bây chừ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố bây chừ là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện thời là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng số tuổi hiện thời của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Cách nay nhị năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ lớn hơn Hải 6 tuổi. Hỏi bây chừ mỗi bạn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, toàn bô tuổi của Huệ với Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ và Hải tăng nhiều hơn thế nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện nay tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ với Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải bây giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây giờ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi các loại gạo phân phối bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe cộ chở xi-măng , trung bình từng xe chở 45 bao xi măng. Hỏi từng xe chở từng nào bao xi măng, hiểu được xe trước tiên chở ít hơn xe thứ hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật tất cả chu vi 46cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế nữa lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai người mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi hiện giờ của mỗi người.

Bài 6. Hai thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu tự thùng trước tiên sang thùng máy hai thì số dầu ở thùng trước tiên hơn thùng sản phẩm hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhì số lẻ liên tiếp là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bằng 480. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhị số đó, biết thân chúng có 10 số chẵn liên tiếp.

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan và ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn nữa số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó tất cả bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.