Công văn trả lời khiếu nại

     

Công văn phúc đáp là văn bản thường thấy trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Vậy, Công văn phúc đáp có mẫu thế nào? Cách viết ra sao?
1. Thế nào là Công văn phúc đáp? Được dùng để làm gì? 2. Mẫu Công văn phúc đáp chuẩn, mới nhất 2022 2.1 Mẫu số 1  2.2 Mẫu số 2 3. Hướng dẫn cách soạn Công văn phúc đáp đúng chuẩn

1. Thế nào là Công văn phúc đáp? Được dùng để làm gì?

Phúc đáp là việc trả lời bằng thư từ, công văn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thẩm quyền, nhiệm vụ của mình.Công văn phúc đáp là văn bản được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để trả lời các vấn đề do chủ thể có thẩm quyền đặt ra. Trong một số trường hợp, Công văn phúc đáp còn được sử dụng để trả lời các câu hỏi, đề nghị từ một cá nhân, tổ chức khác.Công văn phúc đáp là văn bản được dùng tương đối phổ biến trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là trong cơ quan Nhà nước, đây được coi là phương tiện giao tiếp giữa cấp dưới với cấp trên hoặc với công dân.

Bạn đang xem: Công văn trả lời khiếu nại


Ngoài ra, Công văn phúc đáp có thể được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mỗi lĩnh vực, Công văn phúc đáp sẽ được soạn thảo nội dung sao cho phù hợp với những mục đích khác nhau.Cũng cần lưu ý, Công văn phúc đáp không bắt buộc do đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ban hành mà có thể do các cá nhân nếu văn bản pháp luật, điều lệ tổ chức, doanh nghiệp có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người đó.Về hiệu lực của Công văn, do Công văn phúc đáp không có hiệu lực thi hành nên Công văn chấm dứt hiệu lực khi các chủ thể thực hiện xong, giải quyết xong các công việc trên thực tế.

*
Mẫu Công văn phúc đáp mới nhất 2022 (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Công văn phúc đáp chuẩn, mới nhất 2022

2.1 Mẫu số 1 
CÔNG TY……….PHÒNG…………….Số:…../CV-……..V/v phúc đáp………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc…….., ngày…. tháng….. năm……..

Xem thêm: Giá Xe Hyundai Grand I10 2022: Giá Xe Lăn Bánh, Trả Góp, Ưu Đãi T09/2022

Kính gửi: Công ty ………Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/chúng tôi/… đã nhận được Văn bản……………. (văn bản mà bạn dùng công văn này để trả lời) yêu cầu chúng tôi trả lời/đưa ra lý do/… .Do vậy, tôi làm Công văn……… để phúc đáp lại …………….. của Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…Về yêu cầu……………….. của Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…, (chúng) tôi trả lời như sau:………….Về yêu cầu……………….. của Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…, (chúng) tôi trả lời như sau:………….…(Chúng) tôi trả lời để Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà……….. được biết.(Chúng) tôi xin cam đoan những thông tin mà (chúng) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, (chúng) tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.Trân trọng cảm ơn./.Nơi nhận:– Ban Giám đốc/…;– Lưu VT (……).TRƯỞNG PHÒNG…….(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2.2 Mẫu số 2
Tải về
Sửa/In biểu mẫu
TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố: …../CV-…… Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc……, ngày….. tháng….năm……Kính gửi:………………………………Căn cứ công văn số … ngày … / … / … của cơ quan/tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp… về vấn đề…………Chúng tôi xin trả lời như sau:……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị ………(tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận công văn) …………..cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: – Như trên ………..; – …………………….; – Lưu: VT, ………..ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC(Ký, đóng dấu)

3. Hướng dẫn cách soạn Công văn phúc đáp đúng chuẩn

Công văn phúc đáp có hình thức tương đối đơn giản, tùy thuộc vào vấn đề cần phúc đáp, nội dung Công văn có thể ngắn hoặc dài tuy nhiên cần đảm bảo các phần sau:- Phần mở đầu: Ở phần này chỉ cần viết ngắn gọn bằng cách đưa vào một câu thông tin dẫn dắt nêu ra mục đích của việc làm Công văn. Ví dụ, có thể sử dụng mẫu Công văn trả lời cho Công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... về việc ...- Phần nội dung: Trong phần này cần nêu ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi, yêu cầu từ đơn vị, tổ chức hay cá nhân.
Mẫu Công văn hủy thông báo phát hành hóa đơn mới nhất <2022>6 mẫu Công văn giải trình mọi doanh nghiệp nên biết7 mẫu Công văn đề nghị được dùng phổ biến nhất 2022