Công ty cổ phần phục vụ mặt đất hà nội

     
Lưu ý : Đăng ký tài khoản các bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để upgrade hội viên, vui lòng tương tác với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần phục vụ mặt đất hà nội

*

*

*
*
17198

CÔNG TY CP PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Giới thiệu


*

Xem thêm: Lời Bài Hát Tự Hào Người Giáo Viên Nhân Dân, Lời Bài Hát: Tự Hào Người Giáo Viên Nhân Dân

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
con số nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất roi trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất roi trên vốn chủ thiết lập

đứng đầu 5 doanh nghiệp lớn cùng ngành - chuyển động khác cung cấp cho vận tải đường bộ

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn số 1 Việt Nam


*

Hành trình vươn tới top 100 vào FAST500 của công ty cung cấp chiến thuật tổng thể về phòng sạch sẽ và công xưởng


Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần report Đánh giá nước ta (Vietnam Report JSC)