Chuyển ngành vào công an

     
Công an tỉnh An Giang thông báo tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2022 như sau:

*

1. Đối tượng

Công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước loại khá trở lên (không áp dụng đối với hình thức liên thông đại học).

Bạn đang xem: Chuyển ngành vào công an

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên. Riêng đối với sinh viên năm cuối của các trường đại học chuẩn bị tốt nghiệp được đăng ký dự tuyển với điều kiện ít nhất 15 ngày trước ngày xét điều kiện dự thi của học viện, trường CAND thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc xác nhận tốt nghiệp của trường đại học mới được dự thi, xét tuyển (nếu trúng tuyển, khi nhập học phải có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên).

2.2. Danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp của thí sinh được đăng ký dự tuyển:

- Không giới hạn ngành, nhóm ngành đối với công dân đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tại Học viện An ninh nhân dân), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (tại Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự thi ngành Hậu cần Công an nhân dân tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo sau: Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y - dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

2.3. Tiêu chuẩn chính trị: Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

2.4. Về độ tuổi của người dự tuyển: Không quá 30 tuổi, tính đến ngày dự thi.

2.5. Tiêu chuẩn về sức khỏe: Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an. Riêng tiêu chuẩn về chiều cao, chỉ số khối cơ thể (BMI), thị lực quy định như sau:

- Về chiều cao: Từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ. Đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số được giảm 2cm chiều cao theo từng giới tính.

- Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30 (áp dụng đối với cả nam và nữ).

- Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

3. Phương thức tuyển sinh: Có 02 phương thức tuyển sinh.

3.1. Phương thức xét tuyển thẳng:

- Đối tượng xét tuyển thẳng gồm:

+ Công dân tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (được xác định theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Đối với công dân có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển, sẽ xác định theo khung tham chiếu về ngoại ngữ - đối chiếu với khung chứng chỉ IELTS (có bảng quy chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh kèm theo).

Đối với công dân thuộc diện xét tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp…) sẽ đối chiếu và xác định theo bảng quy chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định nêu trên.

- Về thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng:

+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thẳng đến đối tượng tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

+ Trong trường hợp thí sinh có cùng loại xuất sắc (hoặc cùng loại giỏi, loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin), ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh (tại Phụ lục kèm theo).

+ Việc đối chiếu sử dụng theo khoảng tham chiếu giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được xác định theo tỷ lệ tương ứng trong khoảng tham chiếu và quy đổi để xác định thí sinh có điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được đăng ký dự thi theo phương thức thi tuyển (nếu thí sinh có nguyện vọng tham gia thi tuyển).

3.2. Phương thức thi tuyển:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ngành An toàn thông tin) tại Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân: Thi 02 môn theo hình thức tự luận: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2).

- Đối với thí sinh dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh và nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát: Thi 02 môn theo hình thức tự luận: Triết học Mác - Lênin (Môn 1), Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Môn 2).

Xem thêm: Các Bài Dạy Theo Phương Pháp Bàn Tay Nặn Bột Lớp 1, Top 10 Giáo Án Bàn Tay Nặn Bột Lớp 1 Đúng Chuẩn

- Đối với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Thi 02 môn: Toán Cao cấp và Lý đại cương (hoặc Hóa đại cương).

* Về điểm ưu tiên trong tuyển sinh:

- Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên được cộng 01 điểm, đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 01 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

- Thực hiện điểm ưu tiên đối với các đối tượng khác trong tuyển sinh, như thí sinh là người dân tộc thiểu số, con thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng... theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ hưởng diện ưu tiên cao nhất theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

4. Về địa bàn tuyển sinh

- Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân: tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn Phía Bắc (Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra).

- Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn Phía Nam (Từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

- Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, Trường Đại học phòng cháy chữa cháy: tuyển sinh ở địa bàn cả nước.

5. Chỉ tiêu tuyển

- Học viện An ninh nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao): 100 chỉ tiêu.

- Trường Đại học An ninh nhân dân: 150 chỉ tiêu.

- Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 180 chỉ tiêu.

- Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân: 150 chỉ tiêu.

- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: 50 chỉ tiêu.

* Lưu ý: Tỷ lệ tuyển nữ không quá 10% chỉ tiêu tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức sơ tuyển và tổ chức kỳ thi

- Sơ tuyển: Dự kiến trong tháng 10/2022 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

- Xét tuyển, thi tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2022 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

7. Thời gian, địa điểm đào tạo

- Thời gian: 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

- Địa điểm: Các học viện, trường Công an nhân dân mà công dân đăng ký dự tuyển.

8. Chế độ, chính sách và phân công công tác đối với học viên

- Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 4 tại các trường Công an nhân dân.

- Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo Kế hoạch của Bộ. Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.

Nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng bên ngoài vào Công an nhân dân, đối tượng tham gia dự tuyển gồm: công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ... trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.

9. Thủ tục đăng ký và lệ phí dự tuyển

- Công dân dự tuyển phải đăng ký sơ tuyển tại Công an huyện, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú và mang theo bản phôtô có chứng thực các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu (hoặc xác nhận hộ khẩu thường trú), Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm hoặc Học bạ học tập đại học (hoặc xác nhận sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp của trường đại học), Bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có), Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có). Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Pháp luật.

- Lệ phí dự tuyển: Theo quy định của Bộ Công an.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển

- Địa điểm: Công an huyện, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú.