Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

     
Đảng viên là đội ngũ tiên phong của Đảng, là những người chiến sỹ cách mạng. Đảng viên được lựa chọn từ những người xuất sắc ưu tú về phẩm chất đạo đức, lối sống … và phải rèn luyện không ngừng“ Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọngMột mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơiĐảng đã đem về tuổi xuân cho nước nonVang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đờiBao năm khổ đau quốc gia ta không mùa xuânCuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn cămVừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có ĐảngBóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang

Và rồi từ đây ánh dương soi đời mớiTiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi”.

Bạn đang xem: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để xứng đáng với danh hiệu đảng viên


Bạn đang đọc: CẦN LÀM GÌ VÀ PHẤN ĐẤU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU ĐẢNG VIÊN


Bạn đang xem : Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để xứng đáng với danh hiệu đảng viên( Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân )Đây là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa sinh ra đã nắm được ngọn cờ chỉ huy trào lưu cách mạng Nước Ta ; xử lý được thực trạng khủng hoảng cục bộ về đường lối cách mạng, về giai cấp chỉ huy cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và phương hướng tăng trưởng mới cho quốc gia Nước Ta và đưa quốc gia ta tăng trưởng thống nhất về đường lối cách mạng sau này .

Là một Đảng viên, bản thân vinh dự vì được đứng trong đội ngũ của Đảng. Đảng ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Bản thân là một Đảng viên, tôi luôn cố gắng không ngừng học tập và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu của mình. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của thế giới nói chung và đất nước nói riêng, bản thân càng cố gắng hơn nữa. Dưới đây là nội dung trình bày của tôi về “Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay”.

1. Đảng viên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu, là đội ngũ tiên phong của Đảng. Đảng viên là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Nước Ta .Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời hoạt động và sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định cụ thể:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”.

Xem thêm:

2. Vị trí, vai trò của người đảng viên

Đảng viên với trị trí là những người tiên phong của những giai cấp công nhân, nhân dân, của dân tộc bản địa Nước Ta. Đảng viên giữ một vị trí rất là quan trọng và vai trò to lớn so với Đảng, Nhà nước và dân tộc bản địa ta .– Trước hết, Đảng viên là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Nước Ta, của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Nước Ta .– Đội ngũ đảng viên là có nghĩa vụ và trách nhiệm góp thêm phần thiết kế xây dựng đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng. Đồng thời có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi mọi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng sao cho hài hòa và hợp lý và tương thích tình hình thực tiễn. của quốc gia trong từng tiến trình khác nhau .– Đảng viên kết nối quần chúng nhân dân, công nhân với Đảng, Nhà nước. Các chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước được nhân dân đảm nhiệm nhanh gọn, hiệu suất cao .– Đảng viên vừa là người chỉ huy của quần chúng nhân dân nhưng đồng thời là người Giao hàng quần chúng nhân dân. Đảng viên là người đứng vị trí số 1 nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực thi những việc làm vì mục tiêu chung tăng trưởng quốc gia, dân giàu, nước mạnh. Bên cạnh đó, Đảng viên còn triển khai mọi việc làm vì nhân dân. Đảng viên hoạt động giải trí trong những cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra, nhân dân giám sát, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước quần chúng nhân dân .– Đảng viên là người kiên trì bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, tham gia vào việc thiết kế xây dựng nghị quyết Đảng, thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị, ..

3. Nhiệm vụ của người đảng viên

Theo Điều lệ Đảng, Đảng viên có những nhiệm vụ cụ thể sau:

– Tuyệt đối trung thành với chủ với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; triển khai xong tốt trách nhiệm được giao ; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng .+ Đã là Đảng viên, cần có tiềm năng lý tưởng rõ ràng và kiên trì, tuyệt đối trung thành với chủ với lý tưởng cộng sản, vững vàng, không giao động trước bất kể khó khăn vất vả, thử thách nào .+ Hoàn thành tốt những trách nhiệm được giao. Bao gồm những trách nhiệm do Điều lệ Đảng lao lý, trách nhiệm khác do tổ chức triển khai đảng, cơ quan, đơn vị chức năng và những tổ chức triển khai khác phân công .+ Hoàn thành trách nhiệm được giao về cả chất lượng trách nhiệm, số lượng được giao, tính hiệu suất cao và thời hạn hoàn thành xong trách nhiệm của bản thân .– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, năng lượng công tác làm việc, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh ; đấu tranh chống chủ nghĩa cá thể, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những bộc lộ xấu đi khác .+ Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng và kiến thức của bản thân, năng lượng công tác làm việc, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh trong quy trình thao tác hay hoạt động và sinh hoạt tại những khu vực+ Việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá thể, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những bộc lộ xấu đi khác tránh ảnh hưởng tác động đến Đảng và Nhà nước. Đồng thời còn góp thêm phần hạn chế những tệ nạn, những xấu đi trong cỗ máy hoạt động giải trí của nhà nước, bảo vệ luôn quản lý và vận hành trơn tru, có hiệu suất cao– Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; chăm sóc đời sống vật chất, ý thức và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của nhân dân ; tích cực tham gia công tác làm việc quần chúng, công tác làm việc xã hội nơi thao tác và nơi ở ; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .+ Dân là nguồn gốc, là cốt lõi của mỗi vương quốc. Dân vừa làm chủ, vừa là chủ nên Đảng viên cần chăm sóc đặc biệt quan trọng đến nhân dân .+ Không chỉ vậy, Đảng viên còn là cầu nối, kết nối quần chúng nhân dân, công nhân với Đảng, Nhà nước. Đảng viên giúp việc thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước đến với dân nhanh gọn, hiệu suất cao hơn .– Tham gia kiến thiết xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương và tổ chức triển khai của Đảng ; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng ; liên tục tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng ; làm công tác làm việc tăng trưởng đảng viên ; hoạt động và sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng lao lý .+ Hệ thống đường lối chủ trương và tổ chức triển khai của Đảng có ý nghĩa quan trọng so với quần chúng nhân dân do đó sự góp phần thiết kế xây dựng vào mạng lưới hệ thống ấy có ý nghĩa rất là quan trọng .+ Bản thân người Đảng viên cần liên tục kiểm điểm bản thân, nhìn nhận đúng đắn trung thực mọi yếu tố mà mình đã triển khai, góp phần vào Đảng cộng sản

*

4. Nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, quốc gia đã tự do và đang bước trên đà hội nhập và tăng trưởng. Để hoàn toàn có thể sánh vai được với những cường quốc năm châu thì cần có sự chỉ huy sáng suốt của Đảng, Nhà nước ; dựa trên sự vững mạnh và tăng trưởng của Đảng viên về nhận thức, tư tưởng. Đảng viên giữ một vị thế rất là quan trọng, do đó, sự phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong quy trình tiến độ lúc bấy giờ có tác động ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của quốc gia .

4.1.Là một Đảng viên, trước hết Đảng viên cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

– Là một công dân yêu nước, từ khi còn ngồi ghế nhà trường, việc học tập, rèn luyện và được vinh dự khi đứng vào hàng ngũ Đảng viên có ý nghĩa rất là lớn lao so với cá thể nói riêng, mái ấm gia đình của bản thân nói chung. Không phải bất kể ai cũng có vinh dự được đứng trong đội ngũ của Đảng, được sống và góp sức hết mình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân .+ Việc vào Đảng là việc cùng chung ý chí, nguyện vọng và tư tưởng hết mình vì nước vì non. Đảng viên được đứng trong một tổ chức triển khai của những người yêu nước, muốn thiết kế xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh .

+ Vào Đảng, Đảng viên sống và làm và làm việc theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh bản thân nếu Nhà nước cần. Đảng viên sống và phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.