Cách phân bổ chi phí mua hàng

     

Các chi tiêu mua hàng, giá cả chế biến hóa là những khoản túi tiền làm tăng giá trị mặt hàng tồn kho của hàng hóa trong quá trình nhập kho. Vậy trong trường hợp công ty phát sinh nhiều mặt hàng với một cực hiếm của chi tiêu vận chuyển, chi tiêu mua hàng thì kế toán đã hạch toán như vậy nào? Đại lý thuế Công Minh xin phân tách sẻ

*
Phân bổ ngân sách chi tiêu mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Phân bổ túi tiền mua mặt hàng vào giá cội hàng tồn kho

Theo chuẩn chỉnh mực 02 về hàng tồn kho, giá nơi bắt đầu hàng tồn kho được xác định như sau

04. Mặt hàng tồn kho được xem theo giá bán gốc. Trường hợp giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được thấp rộng giá cội thì bắt buộc tính theo giá trị thuần rất có thể thực hiện được.

Bạn đang xem: Cách phân bổ chi phí mua hàng

Giá cội hàng tồn kho

05. Giá cội hàng tồn kho bao gồm: chi tiêu mua, chi phí chế thay đổi và các túi tiền liên quan lại trực tiếp khác phát sinh để sở hữu được mặt hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi tầm giá mua

06. Chi phí mua của mặt hàng tồn kho bao hàm giá mua, những loại thuế ko được hoàn lại, chi tiêu vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong thừa trình mua hàng và các chi phí khác có tương quan trực tiếp nối việc mua sắm tồn kho. Những khoản phân tách khấu thương mại dịch vụ và áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng mua vì hàng cài không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi giá cả mua.”

Các khoản ngân sách chi tiêu khác như túi tiền vận chuyển, bốc xếp bảo quản trong quá trình mua đang làm tăng giá của sản phẩm tồn kho cùng được kế toán phân bổ nếu có khá nhiều mặt hàng.

Xem thêm: Trang Trại Vinamilk Organic Đà Lạt, Tham Quan Trang Trại Bò Sữa Vinamilk Organic

1.Hạch toán chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ…)

Khi doanh nghiệp download một hàng, vạc sinh giá thành mua hàng, Kế toán triển khai hạch toán khoản túi tiền này vào giá trị hàng cài đặt khi hàng về nhập kho:

Nợ TK 156, 152, 155, 211

Nợ TK 133

Có TK 111,112,131

2.Phân bổ chi phí mua hàng

Khi tiến hành phân bổ, kế toán gồm hai cách phân bổ như sau: phân bổ chi tiêu mua mặt hàng theo tiêu thức trị giá mua. Hoặc phân bổ giá thành mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua.

Cách 1: Phân bổ ngân sách mua sản phẩm theo tiêu thức trị giá chỉ mua.

Chi phí phân chia = Tổng ngân sách chi tiêu X (Giá trị từng sản phẩm / tổng mức hàng mua)

Cụ thể như sau: công ty Công Minh mua một lô hàng tất cả hai các loại hàng A và B với cái giá trị lần lượt là 10.000 triệu đ và 5.000 triệu đồng. Giá cả mua hàng, tải hàng về kho yêu cầu là 300 triệu đ (chưa bao hàm VAT). Vậy khi thực hiện nhập kho mặt hàng hóa, mặt khác tính giá chỉ hàng tồn kho cho 2 sản phẩm A và B, kế toán thực hiện như sau

Phân bổ chi phí cho sản phẩm A = 300 x 10.000 / (10.000 + 5.000) = 200 trd

Phân bổ túi tiền cho sản phẩm B = 300 x 5.000 / (10.000+5.000) = 100 trd

Giá của sản phẩm & hàng hóa A = 10.000 + 200 = 10.200 trd

Giá của hàng hóa B = 5.000 + 100 = 5.100 trd

Hạch toán bút toán phân chia chi phí

Nợ TK 156 (A): 200

Nợ TK 156 (B): 100

Nợ TK 1331 : 30

Có TK 331: 330

Cách 2: Phân bổ chi tiêu mua mặt hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua 

Chi phí phân chia = Tổng chi tiêu X (Số lượng từng sản phẩm / tổng số lượng hàng mua)

Cụ thể như sau: doanh nghiệp Công Minh thiết lập một lô hàng có hai các loại hàng A với B với mức giá trị lần lượt là 10.000 triệu đồng – con số 1.000 cùng 5.000 triệu vnd – số lượng 500. Giá thành mua hàng, di chuyển hàng về kho nên là 300 triệu vnd (chưa bao hàm VAT). Vậy khi tiến hành nhập kho hàng hóa, đồng thời tính giá hàng tồn kho mang đến 2 sản phẩm A với B, kế toán triển khai như sau

Phân bổ giá thành cho sản phẩm A = 300 x 1000 / (1.000 + 500) = 200 trd

Phân bổ chi phí cho mặt hàng B = 300 x 500 / (1.000+500) = 100 trd

Giá của hàng hóa A = 10.000 + 200 = 10.200 trd

Giá của hàng hóa B = 5.000 + 100 = 5.100 trd

Mời các bạn xem bài viết khác


Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông bốn hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp