Các quy định về phòng cháy chữa cháy

     

Chào bạn, theo thời hạn các phép tắc về phòng cháy và chữa cháy luôn thay đổi để bảo đảm an toàn cho tương xứng với điều kiện thực tế.

Bạn đang xem: Các quy định về phòng cháy chữa cháy

Sau đây An toàn lao cồn Hải Dương share với các bạn một vài câu chữ cơ bạn dạng phải tiến hành về phòng cháy và chữa cháy.

Có 7 mục các bạn cần biết:

1. Phương thức thành lập nhóm phòng cháy và chữa cháy

2. Bố trí lực lượng phòng cháy và chữa trị cháy cơ sở, chuyên ngành

3. Trọng trách của team phòng cháy, chữa cháy cơ sở

4. Khí cụ về huấn luyện, tu dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

5. Chế độ, chế độ đối với những người tham gia chữa cháy và đối với thành viên đội dân phòng, nhóm phòng cháy và trị cháy đại lý và chuyên ngành

6. Làm hồ sơ quản lý, theo dõi vận động phòng cháy và chữa trị cháy

7. Thống kê, report công tác quản lí lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phần 1

I. địa thế căn cứ áp dụng

Stt

Tên văn bản

Ngày

ban hành

Hiệu lực

I

Luật

1

Luật chống cháy và trị cháy 2001

Download:Văn bản

2

Luật phòng cháy, chữa trị cháy sửa đổi 2013

Download:Văn bản

3

Văn phiên bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất chế độ phòng cháy và chữa trị cháy

Download:Văn bản

II

Nghị định

1

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn phép tắc phòng cháy và chữa trị cháy và luật pháp phòng cháy và chữa trị cháy sửa đổi

Download:Văn bản

III

Thông tư

1

Thông tư 52/2014/TT-BCA về quản ngại lý, bảo quản, bảo trì phương nhân thể phòng cháy và chữa cháy

Download:Văn bản

2

Thông bốn 149/2020/TT-BCA trả lời thi hành phép tắc phòng cháy và trị cháy và luật phòng cháy và chữa trị cháy sửa đổi cùng nghị định 136/2020/NĐ-CP phía dẫn lao lý phòng cháy và chữa cháy và giải pháp phòng cháy và chữa trị cháy sửa đổi

Download:Văn bản

3

Thông tứ 150/2020/TT-BCA phương tiện về trang bị phương tiện phòng cháy, trị cháy cùng cứu nạn, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng dân phòng, lực lượng chống cháy và trị cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và trị cháy siêng ngành

Download:Văn bản

II. Những giải pháp cơ bản về chống cháy, chữa trị cháy

1. Phương thức thành lập đội phòng cháy và chữa trị cháy:

*

* Mỗi cơ sở lao cồn có trọng trách lập nhóm phòng cháy và chữa trị cháy cửa hàng hoặc nhóm phòng cháy và trị cháy siêng ngành (Khoản 25 Điều 1 Luật pccc 2013).

Tại những cơ sở tiếp sau đây phải thành lập đội phòng cháy và chữa trị cháy chuyên ngành (Khoản 25 Điều 1 Luật pccc 2013 với điều 13 Thông tư 149/2020/TT-BCA):

a) đại lý hạt nhân;

b) Cảng sản phẩm không, cảng biển;

c) Cơ sở khai quật và sản xuất dầu mỏ, khí đốt;

d) Cơ sở khai thác than;

đ) các đại lý sản xuất, kho vũ khí, vật tư nổ;

e) các cơ sở khác do bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Và những cơ sở sau: Kho dự trữ cấp quốc gia; kho lưu trữ dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ gồm tổng khoảng trống 15.000 m3 trở lên; nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện có năng suất từ 300 MW trở lên, xí nghiệp nhiệt năng lượng điện có công suất từ 200 MW trở lên; cửa hàng sản xuất giấy 35.000 tấn/năm trở lên; cửa hàng dệt hiệu suất 20 triệu m2/năm trở lên; các đại lý sản xuất phân đạm 180.000 tấn/năm trở lên; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhiều công nghiệp có diện tích s từ 50 ha trở lên.

Như vậy các cơ sở lao rượu cồn không thuộc những chuyên ngành cung cấp trên thì chỉ cần thành lập team phòng cháy và trị cháy cơ sở.

Tham khảo mẫu mã “ đưa ra quyết định thành lập”

* Tổ chức, quản lý lực lượng chống cháy và chữa trị cháy cơ sở và chuyên ngành:

- đại lý lao đụng phải ban hành Quyết định thành lập đội chống cháy và trị cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chăm ngành cùng gửi cho tới cơ quan công an phòng cháy và trị cháy thống trị địa bàn kia (Điều 1 khoản 25 Luật pccc 2013).

- người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trực tiếp cai quản cơ sở có trách nhiệm quyết định thành lập, phát hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, sản phẩm công nghệ phương tiện, bảo đảm các điều kiện cần thiết và duy trì hoạt hễ của team phòng cháy và trị cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa trị cháy siêng ngành (Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP).

Xem thêm: Chi Tiết Honda Cb400 Phiên Bản Đặc Biệt Tại Việt Nam, Honda Cb400 Phiên Bản Đặc Biệt

2. Sắp xếp lực lượng chống cháy và trị cháy cơ sở, chăm ngành (Khoản 3 điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

*

a) Cơ sở bao gồm dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người thao tác làm việc tại các đại lý đó là thành viên nhóm phòng cháy và chữa trị cháy cơ sở, chăm ngành và do bạn đứng đầu cơ sở chỉ huy, chỉ đạo;

b) Cơ sở gồm từ 10 tín đồ đến 50 bạn thường xuyên thao tác thì biên chế của đội phòng cháy và chữa trị cháy cơ sở, chuyên ngành buổi tối thiểu là 10 người, trong số ấy có 01 đội trưởng;

c) Cơ sở bao gồm trên 50 người đến 100 bạn thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành về tối thiểu là 15 người, trong các số ấy có 01 đội trưởng cùng 01 nhóm phó;

d) Cơ sở tất cả trên 100 bạn thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và trị cháy cơ sở, chuyên ngành tối thiểu là 25 người, trong số ấy có 01 đội trưởng cùng 02 team phó;

đ) Cơ sở có không ít phân xưởng, phần tử làm việc tự do có bên trên 100 người thường xuyên thao tác làm việc thì mỗi bộ phận, phân xưởng gồm 01 tổ chống cháy và chữa trị cháy cơ sở, siêng ngành; biên chế của tổ chống cháy và trị cháy buổi tối thiểu 05 người, trong số ấy có 01 tổ trưởng;

e) cửa hàng được trang bị phương tiện đi lại chữa cháy cơ giới thì biên chế nhóm phòng cháy và chữa trị cháy cơ sở, siêng ngành phải đảm bảo duy trì số người thường trực đáp ứng nhu cầu theo cơ số của phương tiện đi lại chữa cháy cơ giới;

g) Đối cùng với trạm phát triển thành áp được quản lý và vận hành tự động, có khối hệ thống phòng cháy và trị cháy tự động được liên kết, hiển thị, lưu ý cháy về cơ quan căn bản và gồm hệ thống thống trị cơ sở dữ liệu về phòng cháy, trị cháy với truyền tin báo sự chũm đến cơ quan cảnh sát phòng cháy và trị cháy thì không phải ra đời và gia hạn lực lượng chống cháy và chữa trị cháy cơ sở. Cơ quan, tổ chức trực tiếp vận hành, cai quản trạm thay đổi áp bắt buộc chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo điều kiện an ninh về phòng cháy và trị cháy đối với trạm trở nên áp vì mình quản lý.

3. Trọng trách của nhóm phòng cháy, chữa cháy đại lý (Điều 45 Văn phiên bản hợp tuyệt nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013)

*

a. Đề xuất việc phát hành quy định, nội quy bình an về chống cháy và chữa cháy.

b. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến điều khoản và kiến thức và kỹ năng phòng cháy và trị cháy; xây dựng trào lưu quần chúng tham gia chống cháy và trị cháy.

c. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an ninh về phòng cháy và chữa cháy.

d. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chống cháy và chữa trị cháy.

e. Xuất bản phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi lại và tiến hành nhiệm vụ trị cháy khi gồm cháy xảy ra; tham gia chữa trị cháy ngơi nghỉ địa phương, đại lý khác khi bao gồm yêu cầu.

*

Mời bạn đọc tiếp phần 2 theo links sau: https://www.tiengtrungquoc.edu.vn/quy-dinh-ve-phong-chay-chua-chay-2