Các ngân hàng nước ngoài ở việt nam

     
Ngân hàng là một trong các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Hiện nay, ngân hàng trở nên rất phổ biến trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, hãy cùng ACC tìm hiểu Danh sách các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, cũng như các thông tin có liên quan đến ngân hàng sẽ được đề cập chi tiết trong bài viết sau đây. Mời bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Các ngân hàng nước ngoài ở việt nam

*

Danh sách các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

1. Ngân hàng là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này”.Theo đó, các hoạt động ngân hàng chính là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ dưới đây:Nhận tiền gửi;Cấp tín dụng;Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.Do đó, có thể khái quát hơn, ngân hàng là một tổ chức tài chính và trung gian tài chính chấp nhận tiền gửi và định kênh những tiền gửi đó vào các hoạt động cho vay trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các thị trường vốn. Ngân hàng là kết nối giữa khách hàng có thâm hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn.

2. Các loại hình ngân hàng

Xét về tính chất và mục tiêu hoạt động, có 03 loại hình ngân hàng cơ bản: ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận.Ngân hàng chính sách là ngân hàng thuộc Chính phủ, được Chính phủ ra quyết định thành lập, hoạt động chủ yếu vì lợi ích chung của công đồng. Ngân hàng chính sách phải thực hiện kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; xây dựng, ban hành quy trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo hoạt động và hoạt động thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.Ngoài ra còn có ngân hàng trung ương với chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của ngân hàng là gì?

Huy động vốn:+ Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ;+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;+ Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác của Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và ngoài nước;+ Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và tổ chức tín dụng nước ngoài khi được Tổng giám đốc cho phép bằng văn bản;+ Các hình thức huy động vốn khác theo quy định;+ Việc huy động vốn có thể bằng vàng và các công cụ khác theo quy định.Cho vay:+ Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn và các loại cho vay khác theo quy định.

Xem thêm: Những Bức Ảnh Sao Đẹp Bằng Máy Ảnh Cho Người Mới Bắt Đầu, 20000+ Ngôi Sao & Ảnh Vũ Trụ Miễn Phí

Kinh doanh ngoại hối:+ Huy động vốn và cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác về ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm:+ Cung ứng các phương tiện thanh toán;+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng;+ Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ;+ Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng;+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác:+ Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng bao gồm: Thu, phát tiền mặt; mua bán vàng bạc, tiền tệ; máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ; két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác, thẻ thanh toán; nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đại lý cho thuê tài chính, chứng khoán, bảo hiểm… và các dịch vụ ngân hàng khác được Nhà nước cho phép.Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định.Thực hiện dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật.Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định và thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác.Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản thanh, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân trong nước.Kinh doanh vàng bạc theo quy định.Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng.Tư vấn khách hàng xây dựng dự án.Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định.Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ.Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoạt động của các chi nhánh.Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của Tổng giám đốc.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao.

4. Danh sách các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam có 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài là ANZ, Standard Chartered Bank, Shinhan Bank, HSBC, Hong Leong Bank, Public Bank, CIMB Bank, Woori Bank và UOB

STTTên Ngân hàng Website 
1Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC)hsbc.com.vn
2Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori)woori.com.vn
3Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHBVN)shinhan.com.vn
4Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam (SCBVL)sc.com
5Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB)cimbbank.com.vn
6Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam (ANZVL)anz.com
7Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam (HLBVN)hlbank.com.vn
8Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam (PBVN)publicbank.com.vn
9Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam (UOB)uob.com.vn

Ngoài ra, có 2 Ngân hàng Liên doanh giữa các ngân hàng Việt Nam và Nước ngoài

STTTên đầy đủ Website 
1Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)indovinabank.com.vn
2Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB)vrbank.com.vn
Trên đây là bài viết về Danh sách các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam mời bạn đọc thêm tham khảo và nếu có thêm những thắc mắc về bài viết này hay những vấn đề pháp lý khác về dịch vụ luật sư, tư vấn nhà đất, thành lập doanh nghiệp… hãy liên hệ với ACC theo thông tin bên dưới để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm từ chúng tôi. ACC đồng hành pháp lý cùng bạn.
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin