Các câu giao tiếp tiếng trung thông dụng

     

Hôm nay Học Tiếng Trung Từ Đầu gửi tới các bạn 301 câu tiếng trung giao tiếp cơ bản để các bạn rèn luyện nhé. Để học nói và giao tiếp tiếng Trung nhanh nhất là học và luyện theo từng câu nói. Sau đó sử dụng thường xuyên hàng ngày sẽ hình thành phản xạ và ghi nhớ được lâu dài.

Bạn đang xem: Các câu giao tiếp tiếng trung thông dụng

Các câu đàm thoại này đều là câu đơn giản, dễ sử dụng và dễ áp dụng trong nói chuyện hàng ngày với bạn bè, người quen. Chỉ cần thuộc được 301 câu đàm thoại hoa ngữ này, bạn có thể thoải mái tự mình đi chơi vi vu Trung Quốc mà không sợ rồi.

Xem thêm: Highlight Chung Ket Cup C1 2017, Ronaldo Lập Hattrick

100 câu tiếng trung giao tiếp cơ bản nhất

1.我明白了 / wǒ míng bái le / Tôi hiểu rồi 2. 我同意 / wǒ tóngyì / Tôi đồng ý 3.我也一样 / wǒ yě yīyàng / Tôi cũng thế 4. 闭嘴 / bì zuǐ / Câm miệng 5. 我不干了 / wǒ bù gàn le / Tôi không làm nữa 6. 还不错 / hái bù cuò / Cũng được lắm 7. 让我来 / ràng wǒ lái / Để tôi 8. 跟我来 / gēn wǒ lái / Đi theo tôi 9. 我也是 / wǒ yě shì / Tôi cũng vậy 10. 安静一点 / ānjìng yīdiǎn / Yên tĩnh chút 11. 振作起来 / zhēnzuò qǐ lái / Phấn chấn lên nào 12. 做得好 / zuò de hǎo / Làm tốt lắm 13. 玩得开心 / wán de kāi xīn / Chơi vui vẻ 14. 我回来了 / wǒ huí lái le / Tôi về rồi 15. 我迷路了/ wǒ mílù le / Tôi lạc đường rồi 16. 这边请 / zhè biān qǐng / Mời đi bên này 17. 我不同意 / wǒ bù tóng yì / Tôi không đồng ý 18. 我拒绝 / wǒ jùjué / Tôi từ chối 19. 我保证 / wǒ bǎozhèng / Tôi đảm bảo 20. 我怀疑 / wǒ huáiyí / Tôi hoài nghi 21. 我也这样想 / wǒ yě zhèyàng xiǎng / Tôi cũng nghĩ như vậy 22. 我是单身贵族 / wǒ shì dānshēn guìzú / Tôi là người độc thân thành đạt 23. 让我想想 / ràng wǒ xiǎng xiǎng / Để tôi nghĩ đã 24. 我是他的影迷 / Wǒ shì tā de yǐngmí / Tôi là fan hâm mộ của anh ấy 25. 你肯定吗 / nǐ kěndìng ma?/ Bạn chắc chắn chứ 26. 你出卖我 / nǐ chūmài wǒ / Mày bán đứng tao 27. 我能帮你吗 / wǒ néng bāng nǐ mā / Tôi có thể giúp bạn không 28. 我做到了/ wǒ zuò dào le / Tôi làm được rồi 29. 我在节食 / wǒ zài jiéshí / Tôi đang ăn kiêng 30. 我会留意 / wǒ huì liúyì / Tôi sẽ lưu ý 31. 我做完了/ wǒ zuò wán le / Tôi làm xong rồi 32. 我在赶时间 / wǒ zài gǎn shíjiān / Tôi đang vội lắm 33. 你在开玩笑吗 / Nǐ zài kāiwánxiào ma / Bạn đang đùa à 34. 你欠我一个人情 / nǐ qiàn wǒ yì gè rén qíng / Cậu nợ tôi một ân tình 35. 我不是故意的 / wǒ bù shì gùyì de / Tôi k cố ý 36. 我会帮你/ wǒ huì bāng nǐ / Tôi sẽ giúp bạn 37. 他缺乏勇气 / tā quēfá yǒngqì / Anh ấy thiếu dũng khí 38. 我喜欢 / wǒ xǐhuān / Tôi thích 39. 我不喜欢 / wǒ bù xǐhuan / Tôi không thích 40. 我没有 / wǒ měiyǒu / Tôi không có 41. 我没有选择 / wǒ měiyǒu xuǎnzé / Tôi không còn lựa chọn 42. V我尽力而为 / wǒ jìnlì ér wéi / Tôi sẽ cố gắng hết sức 43. 你好 / nǐhǎo / Xin chào 44. 你好吗 / nǐhǎo ma / Bạn khoẻ không 45. 早安 / zǎo ān / Chào buổi sáng 46. 晚安 / wǎn ān / Ngủ ngon 47. 好久不见 / hǎo jiǔ bù jiàn / Lâu rồi không gặp 48. 明天见 / míngtiān jiàn / Ngày mai gặp 49. 拜拜 / bàibài / bye bye 50. 见到你很高兴 / jiàn dào nǐ hěn gāoxìng / Rất vui được gặp bạn 51. 你进来过的怎么样 / nǐ jìnlái guò de zěnmeyàng / Bạn dạo này thế nào ? 52. 忙吗? / máng ma / Bận không? 53. 还好 / hái hǎo / Cũng tốt 54. 挺好 / tíng hǎo / Rất tốt 55. 马马虎虎 / mǎmahǔhu / Cũng tạm, bình thường 56. 你多大了/ nǐ duō dà le / Bạn bao nhiêu tuổi rồi 57. 他和我同岁 / tā hé wǒ tóng suì / Anh ta và tôi bằng tuổi 58. 不要紧 / bù yào jǐn / Không có gì 58. 没问题 / méi wèntí / Không vấn đề 59. 没用/ měi yòng / Vô dụng 60. 就这样/ jiù zhè yàng / Chính là vậy 61. 你真棒 / nǐ zhēn bàng / Cậu thật giỏi 62. 时间快到了 / shíjiān kuài dào le / Sắp tới giờ rồi 63. 算上我 / suàn shàng wǒ / tin tôi đi 64. 别担心 / bié dān xīn / Đừng lo lắng 65. 好点了吗/ hǎo diǎn le ma / Đỡ chút nào chưa 66. 你呢 / nǐ ně / Còn bạn 67. 我不知道 / wǒ bù zhīdào / Tôi không biết 68. 我明白了 / wǒ míngbái le / Tôi hiểu rồi 69. 让我试试 / ràng wǒ shìshì / Để tôi thử 70. 祝贺你 / zhùhè nǐ / Chúc mừng bạn 71. 我不懂 / wǒ bù dǒng / Tôi không hiểu 72. 不合适 / bù hé shì / Không thích hợp 73. 我饿了 / wǒ è le / Tôi đói rồi 74. 我爱你 / wǒ ài nǐ / Tôi yêu bạn 75. 给你 / gěi nǐ / Của bạn đây 76. 没有人知道 / měiyǒu rén zhīdào / Không ai biết 77. 他是谁 / tā shì shuí / Anh ta là ai? 78. 有什么事 / yǒu shénme shì / Có chuyện gì 79. 有人吗 / yǒu rén mā / Có ai không? 80. 别紧张 / bié jǐnzhāng / Đừng căng thẳng, vội vàng 81. 太遗憾了/ tài yíhàn lě / Thật đáng tiếc 82. 好要别的吗 / hái yào bié de ma / Còn cái khác không 83. 很好吃 / hěn hǎo chī / Rất ngon 84. 你吃饭了吗 / nǐ chī fàn le ma / Bạn ăn cơm chưa 85. 请进 / qǐng jìn / Mời vào 86. 别闹 / bié nào / Đừng loạn 87. 好听 / hǎo tīng / Dễ nghe 88. 小心 / xiǎo xìn / Cẩn thận 89. 帮个忙, 好吗 / bāng gè máng , hǎo ma / Giúp tôi một việc được không ? 90. 先生,对比起 / xiān shēng, duìbuqǐ / xin lỗi ngài 91. 你去哪儿 / nǐ qù nǎr / Cậu đi đâu 92. 这是什么地方 / zhè shì shénme dìfang / Đây là đâu 93. 你的爱好是什么 / nǐ de àihao shì shénme / Bạn có sở thích gì 94. 怎么样 / zěnmeyàng / Như thế nào 95. 我没有头绪 / wǒ méiyǒu tóuxù / Tôi không biết 96. 我不想听 / wǒ bù xiǎng tīng / Tôi không muốn nghe 97. 别客气 / biē kéqi / Đừng khách sáo 98. 是哪一位 / shì nǎ yī wèi / Ai gọi đó 99. 你做得对 / nǐ zuò de duì / Bạn làm đúng rồi 100. 笨蛋 / bèn dān / Đồ ngốc

(cùng học tiếp 301 câu tiếng trung giao tiếp cơ bản tiếp theo nhé bạn)

100 câu tiếng trung thường dùng đàm thoại

*

101. 滚开 / gǔn kāi / Cút đi 102. 别动 / bié dòng / Đừng động 103. 现在几点 / xiān zài jǐ diǎn / Bây giờ là mấy giờ 104. 对不起,请问我现在在什么地方? / Duìbùqǐ, qǐngwèn wǒ xiànzài zài shénme dìfāng? / Xin lỗi cho tôi hỏi tôi đang ở chỗ nào vậy? 105. 非常感谢 / fēicháng gǎnxiè / Vô cùng cảm ơn 106. 你要买什么 / nǐ yào mǎi shénme / Bạn muốn mua gì ? 107. 我要这个 / wǒ yào zhè gè / Tôi muốn cái này 108. 多少钱 / duōshao qián / Bảo nhiêu tiền 109. 还有别的吗 / hái yào bié de ma / Còn cần cái khác không 110. 不用了 / bù yòng le / Không cần nữa 111. 给我打折吧 / gěi wǒ dǎzhé ba / Giảm giá cho tôi đi 112. 算了/ suàn le / Bỏ đi 113. 你有什么打算 / nǐ yǒu shénme dǎsuàn / Bạn có dự định gì 114. 胃不舒服 / wǒ bù shūfu / Tôi không khoẻ 115. 哪儿不舒服 / nǎr bù shūfu / không khoẻ chỗ nào 116. 我感冒了/ wǒ gǎnmào le / Tôi bị cảm rồi 117. 发烧了 / fāshāo le / Phát sốt rồi 118. 等一等 / děng yī děng / Đợi một chút 119. 你爸妈身体好吗 / nǐ bāmā shēntǐ hǎo ma / Bố mẹ bạn khoẻ không 120. 我爸妈身体都很好 / wǒ bāmā shēntǐ dōu hěn hǎo / Bố mẹ tôi đều khoẻ 121. 你在哪儿 / nǐ zài nǎr / Bạn ở đâu 122. 回家了 / huí jiā le / Về nhà rồi 123. 我来了 / wǒ lái le / Tôi tới rồi 124. 你的电话号码是多少 / nǐ de diànhuā hào mǎ shì duōshao / Số điện thoại của bạn là bao nhiêu 125. 今天你的工作忙吗 / Jīntiān nǐ de gōngzuò máng ma? / Hôm nay công việc của bạn bận không? 126. 你的学校在哪儿?/ Nǐ de xuéxiào zài nǎr? / Trường học của bạn ở đâu. 127. 今天星期几?/ Jīntiān xīngqī jǐ? / Hôm nay thứ mấy ? 128. 今天星期一 / Jīntiān xīngqī yī / Hôm nay là thứ hai 129. 明天星期几?/ Míngtiān xīngqī jǐ?/ Ngày mai là thứ mấy ? 130. 昨天星期几? / Zuótiān xīngqī jǐ? / Hôm qua là thứ mấy 131. 你认识那个人吗? 他是谁? / Nǐ rènshi nàge rén ma? Tā shì shuí? / Bạn quen biết người kia không? Ông ta là ai? 132. 我不知道他是谁 / Wǒ bù zhīdào tā shì shuí / Tôi không biết ông ta là ai 133. 他是大夫吗? / Tā shì dàifu ma? / Ông ta là bác sĩ à ? 134. 我住在这个楼 / Wǒ zhù zài zhè ge lóu / Tôi sống ở tòa nhà này 135. 我的房间号是八零八 / Wǒ de fángjiān hào shì bā líng bā / Số phòng của tôi là 808 136. 我的哥哥是大夫 / Wǒ de gēge shì dàifu / Anh trai tôi là bác sĩ 137. 我没有姐姐 / wǒ měiyǒu jiějie / Tôi không có chị gái 138. 我有妹妹 / wǒ yǒu mèimei / Tôi có em gái 139. 我家有四口人 / wǒ jiā yǒu sì kǒu rén / Nhà tôi có 4 người 140. 今天我的工作很忙 / Jīntiān wǒ de gōngzuò hěn lèi / Hôm nay công việc của tôi rất mệt 141. 我想家 / wǒ xiǎng jiā / Tôi nhớ nhà 142. 我要回家休息 / Wǒ yào huí jiā xiūxi / Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi 143. 这是什么/ Zhè shì shénme? / Đây là cái gì ? 144. 这是书 / Zhè shì shū / Đây là sách 145. 这是什么书 / Zhè shì shénme shū? / Đây là sách gì 146. 这是汉语书 / Zhè shì hànyǔ shū / Đây là sách tiếng Hán 147. 这是谁的汉语书 / Zhè shì shuí de hànyǔ shū? / Đây là sách tiếng Trung của ai? 148. 这是我的汉语书 / Zhè shì wǒ de hànyǔ shū / Đây là sách tiếng Trung của tôi 149. 那是什么 / Nà shì shénme / Kia là cái gì 150. 那是杂志 / Nà shì zázhì / Kia là tạp chí 151. 今天中午你们要去哪儿吃饭 / Jīntiān zhōngwǔ nǐmen yào qù nǎr chīfàn / Buổi trưa hôm nay các bạn muốn đi đâu ăn cơm?

(Bạn đang xem 301 câu tiếng trung giao tiếp biên soạn bởi tiengtrungquoc.edu.vn)

152. 今天中午我要去食堂吃饭 / Jīntiān zhōngwǔ wǒmen yào qù shítáng chīfàn / Buổi trưa hôm nay chúng tôi muốn đến nhà ăn ăn cơm 153. 你们要吃什么? / Nǐmen yào chī shénme? / Các bạn muốn ăn gì? 154. 我们要吃八个馒头 / Wǒmen yào chī bā ge mántou / Chúng tôi muốn 8 cái bánh màn thầu 155. 你们要喝什么 / Nǐmen yào hē shénme? / Các bạn muốn uống gì ? 156. 我们要喝汤 / Wǒmen yào hē tāng / Chúng tôi muốn uống canh 157. 你们要喝什么汤 / Nǐmen yào hē shénme tāng / Các bạn muốn uống canh gì? 158. 我们要喝鸡蛋汤 / Wǒmen yào hē jīdàn tāng / Chúng tôi muốn uống canh trứng gà. 159. 你们要喝酒吗? / Nǐmen yào hē jiǔ ma? / Các bạn uống rượu không? 160. 我们不喝酒 / Wǒmen bù hējiǔ / Chúng tôi không uống rượu 161. 我们要喝啤酒 / Wǒmen yào hē píjiǔ / Chúng tôi muốn uống bia 162. 这些是什么 / zhè xiē shì shénme / Những cái này là gì 163. 你姓什么 / Nǐ xìng shénme / Bạn họ gì 164. 你叫什么名字 / Nǐ jiào shénme míngzì? / Bạn tên gì? 165. 你是哪国人? / Nǐ shì nǎ guó rén?/ Bạn là người nước nào? 166. 我是越南人 / Wǒ shì yuènán rén / Tôi là người Việt Nam 167. 你们学习什么/ Nǐmen xuéxí shénme? / Các bạn học cái gì ? 168. 汉语难吗? / Hànyǔ nán ma? / Tiếng Trung khó không? 169. 汉语不太难 / Hànyǔ bú tài nán / Tiếng Trung không khó lắm 170. 我们都很高兴 / Wǒmen dōu hěn gāoxìng / Chúng tôi đều rất vui 171. 我的学校在那儿 / Wǒ de xuéxiào zài nàr / Trường học tôi ở đằng kia 172. 你的家在哪儿 / Nǐ de jiā zài nǎr / Nhà bạn ở đâu 173. 我不知道你的家在哪儿 / Wǒ bù zhīdào nǐ de jiā zài nǎr / Tôi không biết nhà bạn ở đâu 174. 欢迎你们来我家 / Huānyíng nǐmen lái wǒjiā / Hoan nghênh các bạn tới nhà tôi 175. 请问,这是什么? / Qǐngwèn, zhè shì shénme? / Xin hỏi, Đây là cái gì ? 176. 这是中药,这是西药 / Zhè shì zhōngyào, zhè shì xīyào / Đây là thuốc bắc, đây là thuốc tây. 177. 你要吃什么药? / Nǐ yào chī shénme yào? / Bạn muốn uống thuốc gì ? 178. 你要喝点儿什么吗? / Nǐ yào hē diǎnr shénme ma? / Bạn muốn uống chút gì không ? 179. 我要喝点儿热茶 / Wǒ yào hē diǎnr rè chá / Tôi muốn uống chút trà nóng 180. 你的车是什么颜色的? / Nǐ de chē shì shénme yánsè de / Xe bạn màu gì ? 181. 你几点上课?/ Nǐ jǐ diǎn shàngkè? / Mấy giờ bạn học ? 182. 你几点有课?/ Nǐ jǐ diǎn yǒu kè? / Mấy giờ bạn có tiết học 183. 克制一下! / Kèzhì yì xià / Kiềm chế đi! 184. 他乘火车来 / Tā chéng huǒchē lái Anh ta đi xe lửa tới 185. 他卧病在床 / Tā wòbìng zài chuáng / Anh ấy đang trên giường bệnh. 186. 一切还好吧?/ Yīqiè hái hǎo ba? / Mọi thứ vẫn tốt chứ? 187. 我喜欢吃冰淇淋/ Wǒ xǐhuān chī bīngqílín / Tôi thích ăn kem. 188. 我钟爱这项运动 / Wǒ zhōng’ài zhè xiàng yùndòng / Tôi mê trò này. 189. 我全力支持你 / Wǒ quánlì zhīchí nǐ / Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn. 190. 噢,这得看情况 / Ō, zhè dé kàn qíngkuàng / À, xem tình hình đã. 191. 真便宜 / Zhēn piányí! / Rẻ quá! 192. 我该怎么办?/ Wǒ gāi zěnme bàn?/ Tôi phải làm gì đây? 193. 你自讨苦吃! / Nǐ zì tǎo kǔ chī! / Bạn tự chuốc khổ rồi! 194. 信不信由你! / Xìn bùxìn yóu nǐ! / Tin hay không tuỳ bạn! 195. 别指望我 / Bié zhǐwàng wǒ / Đừng hi vọng gì ở tôi. 196. 别让我失望 / Bié ràng wǒ shīwàng / Đừng để tôi thất vọng! 197. 请你原谅 / Qǐng nǐ yuánliàng / Xin bạn thứ lỗi. 198. 请您再说一遍 / Qǐng nín zàishuō yībiàn / Xin ông hãy nói lại lần nữa. 199. 我马上回来 / Wǒ mǎshàng huílái / Tôi quay lại ngay. 200. 我去查查看 / Wǒ qù chá chákàn / Để tôi xem lại.

(Đọc tiếp 301 câu tiếng trung giao tiếp cơ bản tiếp theo nhé. Còn 100 câu nữa chuyên dùng để làm quen nè)

100 câu dùng để trao đổi làm quen

*

Trong cuộc sống không thể tránh được những lúc cần phải hỏi han, giao lưu và trao đổi với người khác. Sau đây là những câu sử dụng theo chủ đề như thời tiết, giao thông, ăn uống…

201. 来话长 / Shuō lái huà zhǎng / Nói ra dài dòng lắm. 202. 等着瞧! / Děngzhe qiáo! / Chờ xem! 203. 做个决定吧 / Zuò gè juédìng ba / Quyết định đi! 204. 我就要这些 / Wǒ jiù yào zhèxiē / Tôi cần những thứ này. 205. 景色多么漂亮!/ Jǐngsè duōme piàoliang! / Phong cảnh đẹp quá! 206. 隔墙有耳 / Géqiángyǒu’ěr / Tai vách mạch dừng! 207. 汽车来了/ Qìchē láile / Xe buýt đến rồi! 208. 你怎么认为? / Nǐ zěnme rènwéi? / Bạn nghĩ sao? 209. 谁告诉你的? / Shuí gàosù nǐ de? /. Ai nói cho bạn biết? 210. 看到了吗? / kàn dào le ma / Nhìn thấy chưa? 211. 你一定能找到的 / Nǐ yīdìng néng zhǎodào de / Bạn nhất định tìm được. 212. 我找到了 / wǒ zhǎodào le / Tôi tìm thấy rồi 213. 有我的留言吗? / Yǒu wǒ de liúyán ma? / Có tin nhắn cho tôi không? 214. 别谦虚了/ Bié qiānxūle / Đừng khiêm tốn. 215. 少来这套! / Shǎo lái zhè tào! / Bỏ trò đó đi 216. 他是个小机灵鬼 / Tā shìgè xiǎo jīling guǐ / Nó là kẻ khôn ngoan. 217. 他只是个孩子 / Tā zhǐshìgè háizi / Nó chỉ là một đứa bé. 218. 我不懂你说的 / Wǒ bù dǒng nǐ shuō de / Tôi không hiểu ý bạn. 219. 我感觉有点不适 / Wǒ gǎnjué yǒudiǎn bùshì / Tôi cảm thấy hơi khó chịu. 220. 我有一个好主意 / Wǒ yǒuyīgè hǎo zhǔyì / Tôi có ý này! 221. 天气渐渐凉快起来 / Tiānqì jiànjiàn liángkuài qǐlái / Thời tiết càng lúc càng mát mẻ. 222. 天下雨了/ tiān xià yǔ le / Trời mưa rồi 223. 看来这没问题 / Kàn lái zhè méi wèntí / Xem ra chẳng có vấn đề gì. 224. 太离谱了 / Tài lípǔle / Thật là thái quá. 225. 我可以用你的笔吗? / Wǒ kěyǐ yòng nǐ de bǐ ma? / Tôi có thể dùng bút của bạn không? 226. 这个主意真不错 / Zhège zhǔyì zhēn bùcuò / Ý kiến hay đấy. 227. 白忙了/ Bái mángle / Tốn công vô ích. 228. 她喜欢什么? / Tā xǐhuān shénme?/ Cô ấy thích gì? 229. 越快越好! / Yuè kuài yuè hǎo! / Càng nhanh càng tốt. 240. 他总是吹牛 / Tā zǒng shì chuīniú / Nó luôn khoác lác. 241. 他在选举中获胜 / Tā zài xuǎnjǔ zhōng huòshèng / Ông ấy giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. 242. 我是个足球迷 / Wǒ shìgè zúqiú mí / Tôi là người mê bóng đá. 243. 要是我能飞就好了/ yàoshi wǒ néng fēi jiù hǎole / Ước gì tôi có thể bay được. 244. 我六点钟见你 / Wǒ liù diǎn zhōng jiàn nǐ / Tôi gặp bạn lúc 6 giờ. 245. 这是对的还是错的? / Zhè shì duì de háishì cuò de? / Cái này đúng hay sai? 246. 就读给我听好了 / Jiùdú gěi wǒ tīng hǎole / Đọc cho tôi nghe đi. 247. 知识就是力量 / Zhīshì jiùshì lìliàng / Kiến thức là sức mạnh. 248. 我们是好朋友 / Wǒmen shì hǎo péngyǒu / Chúng ta là bạn tốt. 249. 你哪儿不舒服? / Nǐ nǎ’er bú shūfú? / Bạn có chỗ nào không ổn hả? 250. 你干得相当不错!/ Nǐ gàn dé xiāngdāng bùcuò! / Bạn làm tốt lắm! 251. 人要衣装 / Rén yào yīzhuāng /. Người đẹp vì lụa. 252. 你错过公共汽车了? / Nǐ cuòguò gōnggòng qìchēle? / Bạn bị trễ xe buýt hả? 253. 不要惊慌失措 / Bùyào jīnghuāng shīcuò / Đừng hoang mang lo sợ. 254. 事情进展得怎样? / Shìqíng jìnzhǎn dé zěnyàng? / Sự việc tiến triển ra sao rồi? 255. 我知道有关它的一 切 / Wǒ zhīdào yǒuguān tā de yīqiè / Tôi biết tất cả về nó. 256. 这样太耽误时间了/ Zhèyàng tài dānwù shíjiānle / Như vậy quá mất thời gian. 257. 这是违法的 / Zhè shì wéifǎ de / Như vậy là phạm pháp đó. 258. 爱屋及乌 / àiwūjíwū / Yêu ai yêu cả đường đi. 259. 我要流口水了 / Wǒ yào liú kǒushuǐle / Tôi thèm chảy nước dãi rồi. 260. 说话请大声点儿 / Shuōhuà qǐng dà shēng diǎn er / Xin nói lớn hơn một chút. 261. 这个男孩没有工作 / Zhège nánhái méiyǒu gōngzuò / Cậu bé này không có việc làm. 262. 这所房子是我自己的 / Zhè suǒ fángzi shì wǒ zìjǐ de / Căn nhà này của tôi. 263. 你怎么了?/ Nǐ zěnmeliǎo? / Bạn sao thế? 264. 你来得正是时候 / Nǐ láidé zhèng shìshíhòu / Bạn đến thật đúng lúc. 265. 你需要去运动锻炼一下 / Nǐ xūyào qù yùndòng duànliàn yīxià / Bạn cần phải vận động đi. 266. 你的手摸起来很冷/ Nǐ de shǒu mō qǐlái hěn lěng / Sờ tay bạn lạnh quá. 267. 别这么孩子气 / Bié zhème háiziqì / Đừng có trẻ con như vậy. 268. 不要碰运气/ Bùyào pèng yùnqì / Đừng phó mặc cho số phận. 269. 系好你的安全带 / Xì hǎo nǐ de ānquán dài / Hãy thắt dây an toàn. 270. 气死我了/ qì sǐ wǒ le/ Tức chết mất 271. 坚持下去 / jiānchí xiàqù/ Kiên trì 272. 还是老样子 / háishì lǎo yàngzi/ vẫn như cũ thôi 273. 我能进来吗 / wǒ néng jìn lái ma / Tôi có thể vào không 274. 可以啊 / kěyǐ ā / Được chứ! 275. 进来吧 / jìn lái ba / Vào đi 276. 上课时间到了 / shàngkè shíjiān dào le / Tới giờ vào lớp rồi 277. 请打开书 / qǐng dǎ kāi shū / Mời mở sách ra 278. 请打开十一页 / qǐng dǎ kāi shí yī yè / mở trang số 11. 279. 课前我到名 / kè qiàn wǒ dào míng / Tôi điểm danh dầu giờ 280. 每个人都拿到材料了吗 / měi gè rén dōu ná dào cáiliào le ma / Mỗi người đã có tài liệu trên tay chưa? 281. 有不同意见吗 / yǒu bù tóng yìjiàn ma / Có ý kiến không đồng ý không? 282. 有什么问题吗 / yǒu shénme wèntí ma / Có vấn đề gì không? 283. 我真不知道 / wǒ zhēn bù zhīdao / Tôi thực sự không biết 284. 很有趣 / Hěn yǒuqù / Rất thú vị 285. 很滑稽 / Hěn huájī / Thật hài hước/buồn cười 286. 很远吗? / Hěn yuǎn ma? / Có xa không? 287. 快到了吗 / Kuài dàole ma? / Sắp tới chưa? 288. 恭喜恭喜 / Gōngxǐ gōngxǐ / Chúc mừng 289. 慢点儿! / Màn diǎnr / Chậm một chút 290. 我一个人都不认识 / Wǒ yī gè rén dōu bú rènshi / Tôi không quen một người nào cả 291. 你尝吧 / nǐ cháng ba / Bạn thử đi 292. 我不能再等了/ Wǒ bù néng zài děng le / Tôi không thể chờ thêm được nữa 293. 我习惯了 / Wǒ xíguàn le / Tôi quen rồi 294. 我会想念你的 / Wǒ huì xiǎngniàn nǐ de / Tôi sẽ nhớ bạn 295. 我在浪费时间 / Wǒ zài làngfèi shíjiān / Tôi đang lãng phí thời gian 296. 我准备好了 / Wǒ zhǔnbèi hǎo le / Tôi chuẩn bị xong rồi 297. 我希望如此 / Wǒ xīwàng rúcǐ / Tôi hy vọng là như vậy 298. 我很无聊 / Wǒ hěn wúliáo / Tôi rất buồn 299. 我想跟他说话 / Wǒ xiǎng gēn tā shuō huà / Tôi muốn nói chuyện với anh ấy 300. 我感觉好多了 / Wǒ gǎnjué hǎo duō le / Tôi cảm thấy khá hơn rồi 301. 我对她着迷了 / Wǒ duì tā zháomí le / Tôi phát cuồng vì cô ấy rồi.

Những câu khen và làm quen lịch sự trong tiếng Trung

*
304. 很好/ hěnhǎo / Rất tốt 305. 谢谢 / xiēxie / Cảm ơn 306. 请别客气 / qǐng bié kèqì / Xin đừng khách sáo 307. 不要客气/ bùyào kèqì / Không cần khách khí 308. 请你跟我来 / qǐng nǐ gēn wǒ lái / Mời đi theo tôi 309. 请您原谅他 / qǐng nǐ yuánliàng tā / Xin ông tha thứ cho nó. 310. 请问你贵姓大名 / qǐngwèn nǐ guìxìng dàmíng / Xin ông cho biết quý danh 311. 请问你贵姓芳名 / qǐngwèn nǐ guìxìng fāngmíng / Xin cô chỗ biết quý tính 312. 请别笑话我 / qǐng bié xiàohuó wǒ / Xin đừng cười nhạo tôi 313. 请别责怪 / qǐng bié zéguài / Xin đừng trách 314. 请等一下 / qǐng děng yī xià / Xin đợi chút 315. 请等一会儿 / qǐng děng yī huìr / Xin đợi một lát 316. 快点儿 / kuài diǎnr / Nhanh chút 317. 慢点儿 / màn diǎnr / Chậm chút 318. 别忘记 / bié wāngjì / Đừng quên 319. 不要怕 / bù yào pà / Đừng sợ 320. 给我看看 / kěi wǒ kàn kàn / Đưa tôi xem xem 321. 你试试看 / nǐ shì shì kàn / Bạn thử xem 322. 你猜猜看 / nǐ cāi cāi kàn / Bạn đoán xem 323. 把那个给我 / bǎ nà gè gěi wǒ / Đưa cái kia cho tôi 324. 请你把这个给他 / qǐng nǐ bǎ zhè gè gěi tā / Ông làm ơn đưa cái này cho nó 325. 哪一个 / nǎ yī gè / Người nào? 326. 哪一位 / nǎ yī wèi / Vị nào? 327. 是谁呀 / shì shuí yā / Là ai ? 328. 你是什么人?/ nǐ shì shénme rén?/ Bạn là ai? 329. 那个人是谁 / nà gè rén shì shéi / Bạn đó là ai? 330. 哪一位是谁 / nà yī wèi shì shéi / Vị đó là ai? 331. 谁来了?/ shuí lái le / Ai đến kia? 332. 哪儿? / nǎr / Đâu? 333. 哪里 / nǎ lǐ / Chỗ nào? 334. 什么地方 / shénme dìfang / Nơi nào? 335. 在哪儿 / zài nǎr / Ở đâu 336. 在哪里 / zài nǎ lǐ / Ở chỗ nào? 337. 你去哪里/ nǐ qù nǎ lǐ / Bạn đi đâu 338. 您住在哪里/ nín zhù zài nǎ lǐ / Ông sống ở đâu 339. 他住在什么地方 / tā zhù zài shénme dīfang / Nó sống ở đâu 340. 什么 / shénme / Cái gì 341. 怎么 / zěnme / Làm sao 342. 什么东西?/ shénme dōngxi / Đồ gì 343. 为什么 / wèishénme / Vì sao, Tại sao 344. 什么事 / shénme shì / Chuyện gì? 345. 什么时候 / shénme shíhòu / Khi nào 346. 你要买什么?/ nǐ yào mǎi shénme / Bạn muốn mua gì? 347. 这是什么?/ zhè shì shénme / Đây là cái gì? 348. 那是什么?/ nà shì shénme / Kia là cái gì? 349. 为什么你不去?/ wéishénme nǐ bù qù?/ Vì sao bạn không đi? 350. 你在这干什么?/ nǐ zài zhè gàn shénme?/ Bạn ở đây làm gì?

Các bạn đã học thuộc hết 301 câu giao tiếp này chưa? Nếu chưa hãy lưu lại để học từ từ nhé…