Các bài luận tiếng anh lớp 12

     
các bài luận giờ Anh chủng loại thi THPT tổ quốc sẽ khuyên bảo cho các bạn cách viết và reviews 15 chia sẻ mẫu thường gặp trong đề thi môn giờ đồng hồ Anh kì thì THPT nước nhà

Bạn chuẩn bị bước vào kì thi thpt Quốc gia, bạn đã chuẩn bị như nắm nào mang đến môn tiếng Anh? Phần viết luận là phần cực nhọc nên bạn cần phải ôn tập kĩ và luyện viết cho nhuần nhuyễn. Sau đây cửa hàng chúng tôi sẽ khuyên bảo bạ biện pháp viết luận qua bài viết “Các bài luận tiếng Anh chủng loại thi thpt Quốc gia”.

Bạn đang xem: Các bài luận tiếng anh lớp 12

=> cách viết bài luận tiếng Anh b1

=> bài viết về quê nhà bằng giờ đồng hồ Anh hay

=> Những bài viết tiếng Anh theo chủ đề hay

*

Các bài viết tiếng Anh mẫu mã thi trung học phổ thông Quốc gia

1. Phương pháp viết bài viết tiếng Anh thi THPT non sông

1.1. Các chủ đề vào đề thi phần Writing

phần đa chủ đề trong đề thi phần Writing là hầu hết chủ đề tựa như với những bài đọc hiểu trong SGK, bao gồm:

- bé người: sở thích phiên bản thân, người thân trong gia đình, bạn bạn yêu mến thần tượng…

- Giáo dục: Môn học yêu thích nhất, mục đích của thầy cô và nhà trường, tín đồ thầy cô bạn yêu mến…

- Thể thao: Môn thể thao chúng ta yêu thích,…

- Du lịch: Địa điểm du ngoạn bạn yêu thích, kỳ nghỉ vừa mới đây nhất…

- Công việc: Ước mơ của bạn, người bạn có nhu cầu trở thành trong tương lai…

1.2. Kết cấu và phương pháp triển khai

thường xuyên thì một đoạn văn giờ Anh sẽ có độ dài khoảng chừng từ 100 – 150 từ, bao hàm những phần sau:

1.2.1. Câu công ty đề

sẽ sở hữu được 2 phần:

- nhà đề: Nói lên chủ đề mà bản thân viết

- Ý tưởng nhà đạo: Nêu bao quát về chủ thể định giới thiệu

· Một câu văn hoàn chỉnh, bao gồm chủ ngữ, vị ngữ và mô tả một ý hoàn chỉnh

· tận dụng tối đa triệt để đề bài và những template

1.2.2. Các câu dẫn chứng

- Đoạn này giải thích cho câu công ty đề bằng cách đưa ra các luận điểm, đưa ra tiết, sự kiện…

- Phải thu xếp đoạn này theo trình trường đoản cú logic:

· Theo tầm quan trọng

· Theo trình từ bỏ thời gian

· Theo trình tự ko gian

1.2.3. Câu kế luận

- Không bắt buộc phải có

- nói lại ý chính của bài bác hoặc gửi ra kết luận từ những vấn đề đã nêu

- Thường tương đương với câu chủ thể nhưng được miêu tả theo cách khác

1.3. Các bước làm bài

- khi viết câu chủ đề hoàn toàn có thể chép nguyên cả đề bài bác và áp dụng kèm với template

- trước khi làm bài xích cần liệt kê ngăn nắp ra nháp những ý chính

- thông thường mỗi bài bác sẽ yêu mong từ 2-3 luận điểm

- mỗi câu nêu luận điểm sẽ bao gồm 1-2 câu diễn giải theo sau

- chăm chú khi thực hiện ngôn từ, ko sử dụng quá nhiều lần 1 từ để tránh lỗi lặp từ

*

Các bài viết tiếng Anh mẫu thi trung học phổ thông Quốc gia

2. Những bài luận giờ Anh mẫu mã thi thpt Quốc gia

2.1. In about 140 words, write a paragraph about the kind of job you would lượt thích to vị after you finish your education

After high school there are numerous things I want khổng lồ do & accomplish in my life.

I want to lớn attend college và law school. After I start working for a few years, I plan to lớn settle down, get married, and have children. I still want to have a career, but I want khổng lồ raise a family too. I'm not sure what will happen after this or that even this will take place because I can't really plan out my life. Life is an unpredictable thing. There are many obstacles that may get in the way of perusing my goals. Some of the obstacles are college and law school. It takes a lot of studying, hard work, và determination in becoming a lawyer. With hard work and determinationI plan to accomplish my goals, whatever they may be, and live up to lớn my full potential.

2.2. In about 140 words, write a paragraph about what life in the đô thị is like

Life in the thành phố is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vì chưng when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock lớn their schools và the day's work begins. The thành phố now throb with activity, và it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists & others visit many places of interest in the đô thị while businessmen from various parts of the world arrive to lớn transact business. Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses & other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. The đô thị could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

2.3. In about 140 words, write a paragraph about life in a multiracial community

Living in a community where there are people of various races could be a rewarding and an exciting experience. Such a community is like a small world with many types & races of people in it. Everyone, young or old, enjoys listening to lớn stories about people in other lands. We read books and newspapers khổng lồ learn about the habits, customs & beliefs) of people who vì not belong to lớn our race, but when we live in a community composed of many races, we have the opportunity khổng lồ meet and talk with people or various races. We can learn about their customs và beliefs directly from them. For example, in Singapore and Malaysia, which are known as multi-racial countries, Malays, Chinese, Indians have lived together for several decades. It could therefore be said that life in a multi-racial community teaches us many useful lessons in human relations.

2.4. In about 140 words, write a paragraph about the trip you have made to lớn a famous city

A few months ago my father & I visited Singapore, one of the most famous cities in Asia.

Singapore, a small island, lies at the southern and of West Malaysia. A long and narrow piece of land joins Singapore with Johore Hahru, the southern-most town of West Malaysia. Singapore is now an independent.

The city of Singapore is extremely beautiful. It is well known for its centre of business and other activities. There are many places of interest such as the Tiger Balm Garden, the Botanical Gardens and Raffles Museum. There are also many important centre of learning such as the University of Singapore, Science Centre, the Nanyang University và the Polytechnic. Being a famous city, hundreds of people come every day from various parts of the world to vị business or to lớn enjoy the sights of the city.

2.5. In about 140 words, write a paragraph about an unusual opportunity you have had

Seldom does one have opportunity of seeing a fight between a tiger & a crocodile. I, however, had this opportunity one day when I went with my father into a forest in tìm kiếm of some wild plants.

I had never been to lớn a forest before. Therefore, whatever I saw in the forest interested me greatly. I looked ạt the rich vegetation all round as well as the variety of colourful flowers & birds, large & small. I saw the activity of some of the wild creatures, such as snakes, squirrels and insects. Occasionally, I heard the cry of some strange animal in pain, perhaps while being eaten by a larger animal. I also heard some rustling noises in the undergrowth; but I was not afraid of all these. Such things, I knew, were natural to the forest.

2.6. In about 140 words, write a paragraph about the value of libraries

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue khổng lồ extend with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, and all those whose thirst for knowledge is instable.

The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive và life is so brief that even the most avid reader can never expect to absorb it all. Those who have alove for knowledge, therefore, try to lớn master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap & expensive, new và old. But few people are ableto buy all the books on the subject in which they wish lớn attain proficiency. It is therefore necessary for them lớn visit a good library.

2.7. In about 140 words, write a paragraph about a horrible sight you have experienced

On the main roads of Vietnam accidents occur almost every day. Most of them are caused by young drivers who are long of speed. On the day in question, I was travelling with my brother to lớn Hue. Then, suddenly, a car, running at great speed, out took our car. The oto that had overtaken our car was in a ditch and four young girls were lying dead on the road-side. Their faces and clothes were covered with blood. Some people were trying to extricate the other occupants, including the young driver, who were still alive in the car. But all of a sudden, the oto was on fire, và their efforts failed. Thus, the occupants in the oto were burnt alive, & it was indeed heart-rending khổng lồ hear their last screams. Soon a fire engine và the police arrived with an ambulance, but it was too late.

2.8. In about 140 words, write a paragraph khổng lồ discuss the part that money plays in our lives

Money plays an important part in our lives. In several aspects, it is the most important thing in life. It is therefore much sought after.

Without money we could not buy our food, clothes và all the other things that we need lớn live comfortably. We require money to travel, khổng lồ buy medicine when we are ill và also khổng lồ pay for the services rendered to us by others. In truth, money is almost indispensable to our survival. Most of our activities are therefore directed towards earning as much money as possible. Lack of money also causes great hardship & sorrow in hundreds of families. Thousands of people are dying everyday throughout the world because they are not able to pay their doctors fee or because they cannot buy nutritious food.

All this shows what an important part money plays in human affairs.

2.9. In about 140 words, write a paragraph to lớn discuss science and its effect on our lives

One of the most striking features of the present century is the progress of science & its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundation laid by the predecessors, the scientists of today are carrying their investigation into ever-widening fields of knowledge.

Modern civilization depends largely on the scientist and inventor. We depend on the doctor who seeks the cause and cure of disease, the chemist who analyses our food & purifies our water, the entomologist who wages war on the insect pests, the engineer who conquers time and space, và a host of other specialists who aid in the development of agriculture and industry.

Xem thêm: Bảng Giá Xe Roll Royce Giá Bao Nhiêu, Giá Xe Rolls

The advance of science and technology has brought the different parts of the world into closer cảm ứng with one another than ever before. We are able khổng lồ reach distant lands within a very short time.

2.10. In about 140 words, write a paragraph about the rights và duties of a citizen

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, it expects its citizens lớn perform certain duties.

Among the rights enjoyed by the citizen in a democracy are the right khổng lồ pursue his own affairs as he prefers; the right lớn express his views, however silly they may appear lớn others, and the right lớn move about as he pleases. The citizen is considered so important that his rights are protected by the law of the state, & whenever they are infringed, he can secure redress.

But in a totalitarian state, the rights of the citizen are so restricted that he has practically no freedom. The citizen is supposed to lớn exist for the state. His interests are always subordinated to lớn those of the state. Thus, his duties exceed his rights.

2.11. In about 140 words, write a paragraph lớn describe the most important day in your life

The most important day in my life was the day when my parents decided khổng lồ send me to school.

I was then about seven years old. I had been playing with the children living around my house for some years. I had no thought of ever going to school. I enjoyed playing khổng lồ catch fish from the shallow streams near by. Sometimes wewent khổng lồ the forest to lớn catch birds & squirrels, and I had always thought that life wouldcontinue to be the same for me. But, one day, to lớn my great sorrow, my parents suddenly announced that I was no longer to play about & that I was to lớn go lớn a school.

Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having khổng lồ go lớn a school. I had often heard that school teachers were very strict và cruel.

2.12. In about 140 words, write a paragraph about the subject you consider most important

Of all the subjects that I study in school, I think that English is the most important subject. It is mainly through the English language that we gain access to lớn the various sources of knowledge.

English is a language which is spoken và understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the vanous countries of the word. Knowledge of new discoveries & inventions in one country is transmitted khổng lồ other countries through English for the benefit of the world. In this way English helps khổng lồ spread knowledge & progress.

It is true, however, that in the modern age, the study of Science and Mathematics too should be considered very important. Science has conferred many benefits in man. But it requires little thought to realise that scientific principles cannot be understood well without a good knowledge of a language.

2.13. In about 140 words, write a paragraph about the incident you shall never forget

Certain incidents so impress us that they leave an indelible mark on our memory. I was once involved in an incident of which I shall always have vivid recollections. The incident occurred when I visited a village in India together with my parents, sometime during my holidays last year.

Early in the morning on the day the incident occurred, I was talking with a few of my new friends in that village. All of a sudden, a boy of my age came rushing towards us khổng lồ break the news that violence had broken out in the neighbor hood. Alarmed at this news, we began to protect ourselves, & before long the violence spread like wild fire throughout our area. I was a little confused at first for I had no idea about the cause of the outbreak of violence there.

2.14. In about 140 words, write a paragraph lớn discuss the value of music in the happiness of man

Music has always been a source of happiness to all men on the earth. From their primitive days, men's love of music has led them lớn make instruments of all descriptions to produce beautiful music for their enjoyment và happiness.

Without music the world would indeed be a very dull place khổng lồ live in. Even nature is full of music. There is music in the movements of the winds, the sea, as well as the trees; there is music in the calls of the birds, flies and insects and also in the night of the birds & animals. It is from all these things that men have learnt to lớn appreciate the value of music. The same things have also taught men how lớn produce music from the simplest of things such as sticks, bamboos, and animal horns.

2.15. In about 140 words, write a paragraph about the advantages & disadvantages of the cinema

The influence that the cinema exerts on the minds of those who visit it is at once beneficial and harmful.

The films shown in the cinema are often very instructive & informative. Almost every film shows something about the activities và customs of the people in other lands. By seeing such films, one learns a lot about human activities. One also gains a better understanding of people of the world.

Films which show the activities of criminals have encouraged many youths to commit acts or crime. Other films, too, such as those dealing with sex và other natural weaknesses of man, have corrupted the morals of many people. As a result, the governments of many countries have been compelled khổng lồ interfere in the display và production of certain films. Yet, the cinema continues to lớn retain its popularity.

Hy vọng các bài luận tiếng Anh mẫu thi THPT đất nước ở nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ ích cho các bạn lớp 12 sẵn sàng bước vào kì thi THPT nước nhà có thể cải thiện kĩ năng viết luận tiếng Anh và hoàn thành bài thi giỏi với bài viết tiếng Anh hay nhất. Chúc chúng ta thành công!