Biên bản hội nghị cán bộ công chức trường tiểu học

     
*

Bạn đang xem: Biên bản hội nghị cán bộ công chức trường tiểu học

*

chủng loại Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức thương hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung trung tâm dạy nghề


... Phiếu (…….%).(Có biên bản kiểm phiếu trình làng đề nghị chỉ định kèm theo) Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự hội nghị duy nhất trí thông qua. Hội nghị xong xuôi vào … ... đề nghị chỉ định ông/bà giữ lại chức vụ……… : phiếu/……. Phiếu (…….%).- Số phiếu không chấp nhận giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà duy trì chức vụ hiệu trưởng/giám đốc : … phiếu/……. Phiếu (…….%).(Có biên ... Thúc vào … giờ…. Ngày … tháng …. Năm… ./.THƯ KÝ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ chúng ta tên)Ghi chú:1. Thương hiệu cơ quan chủ công (nếu có);2. Tên đơn vị.CHỦ TRÍ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ bọn họ tên)...
*

Xem thêm: Video: Ronaldo De Lima - Người Ngoài Hành Tinh Ronaldo: Anh Mãi Bất Tử!

Bien ban hoi nghi can bo chu chot gioi thieu nhan su de bo nhiem, cong nhan, bo nhiem lai, cong nhan lai hieu truong truong cao dang nghe, truong trung cap nghe va giam doc trung tam day nghe


... Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt trình làng nhân sự để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung tâm dạy nghề:….(1)……….(2)……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc……… , ngày … mon … năm 20… BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐTV/v trình làng nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức thương hiệu trưởng trường cao đẳng nghề/giám đốc trung ... Tập:- bao gồm mặt: ……/… vắng ngắt mặt: …/… (lý do): …… …………… - nhà trì hội nghị: đ/c ………………… chức danh………………………….- Thư ký hội nghị: đ/c …………… … chức danh ……………………… III. Nội dung1. Người đứng đầu trường/trung...
*

*