Bé bị ọc sữa nhiều lần trong ngày

     
Đây là thắc mắc mà phần lớn ngày làm sao tôi cũng khá được hỏi từ những bà mẹ. Vậy rất cần phải hiểu thế nào về chuyện ọc sữa của trẻ?