Bản tự nhận xét hết thời gian tập sự

     
*

Bản tự nhấn xét kết quả tập sự new nhất, Mẫu bạn dạng tự dìm xét hiệu quả tập sự được lập ra nhằm reviews lại quy trình tập sự, thử bài toán của bản thân tại cơ quan. Mời


Mời các bạn đọc cùng xem thêm mẫu bạn dạng tự dìm xét tác dụng tập sự được Tài Liệu học Thi đăng sở hữu trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bản tự nhận xét hết thời gian tập sự

Mẫu phiên bản tự dìm xét kết quả tập sự được lập ra nhằm nhận xét lại quy trình tập sự, thử câu hỏi của bản thân trên cơ quan. Văn bản trong mẫu phiên bản tự dìm xét hiệu quả tập sự đề xuất nêu rõ thông tin cá nhân, phòng ban tập sự, ưu điểm, nhược kiểm của bạn dạng thân trong quy trình tập sự. Trong khi các bạn xem thêm mẫu báo cáo kết quả tập sự. Sau đấy là nội dung đưa ra tiết phiên bản tự nhấn xét hiệu quả tập sự của giáo viên, mời chúng ta cùng tham khải và cài mẫu trên đây.

Bản tự nhấn xét hiệu quả tập sự – mẫu 1


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN………..

TRƯỜNG………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—–o0o—–

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường (Giám đốc Trung tâm)………………….

Bạn Đang Xem: bản tự nhấn xét kết quả tập sự new nhất

Tôi tên là: ……………………………………………….Nam, Nữ:……………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….Nơi sinh: ……………………

Là thầy giáo (Mầm non, tiểu học, THCS, THPT): …………Môn:……..

Tôi thực hiện chính sách tập sự trên Trường (Trung tâm)……………………..

Từ ngày ……. Tháng …… năm ……… cho ngày …… mon …… năm …….. (……… tháng).

Nay tôi xin tự dấn xét về kết quả tập sự trong thời gian qua như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Về năng lực, chuyên môn và công dụng làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Đánh Giá Xe Mazda 3 2019 - Người Dùng Sau Trải Nghiệm 1 Năm

………………………………………………………………………………………………..

3. Về ý thức tổ chức triển khai chấp hành luật, nội quy, quy định của đơn vị chức năng (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Về việc chấp hành công ty trương, đường lối, chính sách của Đảng cùng Nhà nước (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 …, ngày ……… mon ……… năm ……
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên) NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..