Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 8

     

Trong tiếp xúc Tiếng Anh, họ thường ko chỉ xem xét cách vạc âm mà lại còn đon đả cả mang lại trọng âm nữa. Nếu như chỉ tất cả phát âm mà không có trọng âm thì câu đó xúc cảm rất đều, không có điểm nhấn. Hãy bỏ ra 20 – trong vòng 30 phút để cùng bọn chúng mình làm các bài tập trọng âm dưới đây nhé!

*

Các bài tập trọng âm giờ đồng hồ Anh

Bài tập 1: xác định trọng âm của những từ sau đây

1. Book 2. Visit 3. Beautiful

4. Destroy 5. Cheap 6. Machine

7. Abatable 8. Ability 9. Wonderful

10. Interview 11. Available 12. Development

13. Location 14. Education 15. Present (v)

16. Scientific 17. Delicious 18. Relative

19. Deny 20. House 21. Introduce

22. Different 23. Ninety 24. Myself

Bài tập 2: chọn lựa cách đánh trọng âm đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 8

1.Trọng âm của “suspicious”:

A.‘suspicious

B. Suspi’cious

C. Su’spicious

D. Sus’picious

2. Trọng âm của “equipment”:

A. E’quipment

B. Equip’ment

C. ‘equipment

D. Equi’pment

3. Trọng âm của “understand”:

A. ‘understand

B. Un’derstand

C. Und’erstand

D. Under’stand

4. Trọng âm của “eighteen”:

A. Eigh’teen

B. ‘eighteen

C. Eighteen

D. Eight’een

5. Trọng âm của “representative”:

A. Representative

B. ‘representative

C. Repre’sentative

D. Represen’tative

6. Trọng âm của “documentary”:

A. Docu’mentary

B. Do’cumentary

C. ‘documentary

D. Documentary

7. Trọng âm của “unexpected”:

A. ‘unexpected

B. Unex’pected

C. Unexpected

D. Unexpec’ted

8. Trọng âm của “promise”:

A. Pr’omise

B. Pro’mise

C. ‘promise

D. Promise

9. Trọng âm của “permission”:

A. Per’mission

B. ‘permission

C.

Xem thêm: Tây Du Ký 1986 Tập Cuối, Thuyết Minh, Xem Phim Tây Du Ký 1986

Permission

D. Permis’sion

10. Trọng âm của “impossible”:

A. Impossible

B. ‘impossible

C. Im’possible

D. Impos’sible


Bài tập 3: lựa chọn từ gồm trọng âm khác với những từ còn lại

1. A. Visit b. Become c. Home d. Deny

2. A.suggestion b. Beautiful c.constancy d.sympathy

3. A.danger b.unselfish c.attraction d.machine

4. A.careful b.dangerous c.cheap d.prevent

5. A.detective b.romantic c.maths d.adventure

6. A.export b.promise c.import d.rebel

7. A.success b.excited c.divorce d.checkin

8. A.modernize b.reliable c.incapable d.intention

9. A.confidence b.supportive c.solution d.attractive

10. A.politics b.geography c.senate d.playmate

11. A.prefer b.themselves c.thirty d.mature

12. A.literature b.television c.temperature d.computer

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. ‘Book (n) 2. ‘Visit (v) (trường vừa lòng ngoại lệ) 3. ‘Beautiful (adj)

4. Des’troy (v) 5. ‘Cheap (adj) 6. Ma’chine (trường đúng theo ngoại lệ)

7. A’batable (adj) nhưng tất cả đuôi -able 8. Ability (adj) gồm đuôi -ity 9. ‘Wonderful (adj)

10. In’terview (v) 11. A’vailable (adj) nhưng có đuôi -able 12. De’velopment (n) không phụ thuộc vào vào hậu tố

13. Lo’cation (n) có đuôi -tion 14. Edu’cation (n) gồm đuôi -tion 15. Pre’sent (v)

16. Scien’tific (adj) bao gồm đuôi -ic 17. De’licious (adj) có đuôi -cious 18. ‘Relative (adj) có đuôi -tive

19. De’ny (v) 20. ‘House (n) 21. Intro’duce (v)

22. ‘Different (adj) 23. ‘Ninety (n) 24. My’self (n) tất cả -self

Bài tập 2:

1.Chọn C (có đuôi –cious)

2. Chọn A (từ gồm 3 âm tiết)

3. Chọn D (understand là một trong động từ yêu cầu trọng âm lâm vào cảnh âm tiết đồ vật hai)

4. Chọn A (eighteen bao gồm âm tiết cuối là –teen đề xuất trọng âm dìm ngay vào âm huyết đó)

5. Chọn C (representative gồm âm máu cuối là –tive buộc phải trọng âm nhấp vào âm tiết trang bị 3 từ cuối lên)

6. Chọn A (documentary là một trong những tính từ bỏ nhưng bao gồm âm tiết cuối là –tary đề nghị trọng âm nhấp vào âm trước đó)

7. Lựa chọn B (không dựa vào vào tiền tố đề nghị đánh trọng âm theo cách thông thường)

8. Chọn C (promise là 1 trong danh từ yêu cầu trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm ngày tiết đầu tiên)

9. Lựa chọn A (permission gồm âm tiết cuối là –sion phải trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm huyết trước đó)

10. Chọn C (không dựa vào vào chi phí tố trước đó)

Bài tập 3:

1.Chọn c (các từ sót lại trọng âm đều lâm vào tình thế âm tiết lắp thêm 2)

2. Lựa chọn a (các từ còn sót lại trọng âm đều rơi vào âm máu đầu tiên)

3. Lựa chọn a (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào âm tiết trang bị 2)

4. Lựa chọn d (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào cảnh âm huyết đầu tiên)

5. Lựa chọn c (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào cảnh âm tiết thứ 2)

6. Chọn b (các từ còn lại trọng âm rất nhiều rơi âm tiết thứ 2 – trường phù hợp ngoại lệ)

7. Chọn b (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào tình thế âm tiết trang bị 2)

8. Lựa chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào tình thế âm tiết trang bị 2)

9. Lựa chọn a (các từ còn lại trọng âm đều lâm vào tình thế âm tiết trang bị 2)

10. Lựa chọn b (các từ sót lại trọng âm đều lâm vào hoàn cảnh âm ngày tiết đầu nhất)

11. Chọn c (các từ còn sót lại trọng âm đều rơi vào tình thế âm tiết lắp thêm 2)

12. Chọn d (các từ còn sót lại trọng âm đều lâm vào cảnh âm máu thứ thứ nhất – trường hòa hợp ngoại lệ).

Thực hành những bài tập trọng âm giờ anh là cách rất tốt để đảm bảo an toàn kiến thức về kim chỉ nan được vận dụng. Chúc các bạn học tốt.