Bài tập tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

     

Phần toán tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của hai số chính là dạng toán quan trọng trong chương trình toán lớp 4 và toán lớp 5. Sau đây bài toán – loài kiến thức đặc biệt cần nhớ, giúp chúng ta học sinh vắt chắc kiến thức căn nguyên để học những dạng bài nâng cao.

Bạn đang xem: Bài tập tìm 2 số khi biết tổng và hiệu


Tìm nhị số khi biết tổng với hiệu lớp 4 – Phần cơ bản

Kiến thức bắt buộc nhớ

Cách 1: – Số phệ = (tổng + hiệu): 2

– Số nhỏ nhắn = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2: – Số bé xíu = (tổng – hiệu) : 2

– Số to = số nhỏ nhắn + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu – việc cơ bản:

Bài 1: search 2 số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là:

a- 24 và 6; b – 60 cùng 12; c – 325 cùng 99

Bài giải:

a, Số khủng là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số bé xíu là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 cùng 15

b, Số khủng là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số nhỏ bé là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 với 36

c, Số bự là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số nhỏ nhắn là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 và 212

Bài 3: Một hình chữ nhật có hiệu nhì cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của bọn chúng là 92 cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đã cho ?

Bài giải:

Sơ đồ:

*
*
*
Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu lớp 4 – Phần 4

Thùng trước tiên hơn thùng máy hai số lít dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng thứ nhất có số lít dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng thiết bị hai gồm số lít dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng đồ vật nhất: 48 l

Thùng vật dụng hai: 34 l

Cách 2: sau khoản thời gian rót từ bỏ thùng đầu tiên sang thùng sản phẩm hai thì tổng thể dầu ở nhị thùng không cầm đổi. Sau thời điểm rót, mỗi thùng có số lít dầu là:

82 : 2 = 41 (l)

Thùng trước tiên có số dầu là:

41 + 7 = 48 (l)

Thùng vật dụng hai có số dầu là:

41 – 7 = 34 (l)

Đáp số: thùng trang bị nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Bài 2: Hai kho gạo có 155 tấn. Nếu phân phối kho thứ nhất 8 tấn với kho sản phẩm hai 17t thì số gạo nghỉ ngơi mỗi kho bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải:

Cách 1: Nếu phân phối kho đầu tiên 8 tấn và kho thứ hai 17t thì số gạo sống mỗi kho bằng nhau vậy lúc đầu kho trước tiên hơn kho đồ vật hai số gạo là:

17 – 8 = 9 (tấn)

Ban đầu, kho đầu tiên có số gạo là:

(155 + 9) : 2 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho trang bị hai tất cả số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho máy nhất: 82 tấn

Kho máy hai: 73 tấn

Cách 2:

Sau khi thêm tổng số gạo ở hai kho là:

155 + 8 + 17 = 180 (tấn)

Sau lúc thêm, mỗi kho có số gạo là:

180 : 2 = 90 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất có số gạo là:

90 – 8 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho sản phẩm hai gồm số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho trang bị nhất: 82 tấn

Kho sản phẩm công nghệ hai: 73 tấn

Bài 3: Hai bạn thợ dệt dệt được 270 m vải. Ví như người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người trang bị hai 10 m. Hỏi mỗi người đã dệt được từng nào mét vải?

Bài giải:

Cách 1:

Nếu người trước tiên dệt thêm 12m và bạn thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người thứ hai 10 m. Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn thế người đồ vật hai số mét vải vóc là:

10 – (12 – 8) = 6 (m)

Ban đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138 (m)

Ban đầu, tín đồ thứ nhị dệt được số mét vải vóc là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: bạn thứ nhất: 138m và fan thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng thể vải hai bạn thợ dệt được là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm, người trước tiên dệt được số mét vải là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

150 – 12 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ nhì dệt được số mét vải vóc là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: người thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1: Lớp 4A bao gồm 32 học tập sinh. Hôm nay có 3 nữ giới nghỉ học cần số nam nhiều hơn nữa số bạn nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Bài 2: Hai thùng dầu có toàn bộ 116 lít. Nếu gửi 6 lít trường đoản cú thùng thứ nhất sang thùng thiết bị hai thì lượng dầu ở nhị thùng bởi nhau. Hỏi mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 3: An cùng Bình có toàn bộ 120 viên bi. Trường hợp An đến Bình 20 viên thì Bình sẽ có không ít hơn An 16 viên. Hỏi mỗi các bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Hùng cùng Dũng có tất cả 45 viên bi. Nếu như Hùng tất cả thêm 5 viên bi thì Hùng có không ít hơn Dũng 14 viên. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có từng nào viên bi ?

Bài 5: Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ với hai viên bi xanh thì số bi đỏ thông qua số bi xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 6: Hai lớp 4A và 4B có tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học viên của mỗi lớp ?

Tìm nhì số khi biết tổng với hiệu lớp 4 – Phần 5

Trong phần 5 này, việc tổng hiệu lúc ẩn cả tổng cùng hiệu.

Xem thêm: Báo Giáo Dục Thủ Đô

 Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm !

Bài 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Tính diện tích s thửa ruộng đó, biết ví như tăng chiều rộng lớn 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng kia trở thành hình vuông vắn ?

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Nếu tăng chiều rộng 5m và bớt chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông nên chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

60 – 35 = 25 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

35 x 25 = 875 (m2)

Đáp số: 875m2

Bài 2: Tìm nhị số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số với hiệu là số lẻ bé nhất gồm 3 chữ số ?

Bài giải:

Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999

Số lẻ nhỏ xíu nhất có 3 chữ số là: 101

Số khủng là:

(9999 + 101) : 2 = 5050

Số bé xíu là:

9999 – 5050 = 4949

Đáp số: 4949 và 5050

Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1: Tìm hai số tất cả tổng là số bé nhỏ nhất tất cả 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn số 1 có 2 chữ số ?

Bài 2: Tìm nhị số có hiệu là số nhỏ nhắn nhất có 2 chữ số chia hết đến 3 cùng tổng là số lớn nhất có 2 chữ số phân chia hết mang đến 2 ?

Bài 3: Tìm hai số, biết tổng hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Hiệu hai số là số lẻ bé nhất có hai chữ số ?

Bài 4: Tìm hai số biết hiệu hai số là số lớn nhất có 1 chữ số và tổng hai số là số

lớn nhất có ba chữ số ?

Bài 5: Hai số lẻ tất cả tổng là số nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số và trung tâm hai số lẻ đó gồm 4 số lẻ. Tìm hai số đó ?

Bài 6: Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm kiếm mỗi số ?

Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu lớp 4 – Phần 6

Trong phần 6 này, shop chúng tôi sẽ phía dẫn chúng ta Bài toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo !

(*)Kiến thức phải nhớ

Cách 1: – Số béo = (tổng + hiệu): 2

– Số bé bỏng = số to – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2: – Số nhỏ nhắn = (tổng – hiệu) : 2

– Số bự = số bé xíu + hiệu (hoặc tổng – số bé)

(*)Chú ý: Hiệu số tuổi của hai người không biến đổi theo thời gian

Bài tập:

Bài 1: nhị ông cháu hiện thời có tổng cộng tuổi là 68, biết rằng cách đó 5 năm con cháu kém ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mọi người ?

Bài giải:

Cách đây 5 năm con cháu kém ông 52 tuổi đề nghị hiện này cháu vẫn kém ông 52 tuổi.

Tuổi cháu bây giờ là:

(68 – 52) : 2 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện giờ là:

68 – 8 = 60 (tuổi)

Đáp số: cháu: 8 tuổi và ông: 60 tuổi

Bài 2: Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?

Bài giải:

5 năm nữa mỗi người tăng 5 tuổi. Vậy toàn bô tuổi của hai đồng đội hiện ni là:

25 – 5 x 2 = 15 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là:

(15 + 5) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi em bây chừ là:

10 – 5 = 5 (tuổi)

Đáp số: anh: 10 tuổi cùng em: 5 tuổi

Bài tập tự luyện:

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Ông hơn con cháu 56 tuổi, hiểu được 3 năm nữa tổng thể tuổi của ông con cháu sẽ bàng 80 tuổi. Hỏi hiện nay ông từng nào tuổi ? Cháu từng nào tuổi ?

Bài 3: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Bố hơn bé 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai cha con tròn 50. Tính tuổi hiện giờ của mỗi cá nhân ?

Bài 5: Bố hơn con 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng thể tuổi của 2 bố con là 62 tuổi. Tính tuổi 2 cha con bây chừ ?

Bài 6: Cha hơn nhỏ 32 tuổi. Biết 4 năm nữa toàn bô tuổi của 2 phụ vương con là 64 tuổi. Tính tuổi 2 thân phụ con hiện nay nay