Bài tập phụ thuộc hàm có lời giải

     

Các bài tập chuẩn chỉnh hóa dữ liệu liên quan đến phụ thuộc hàm, tìm kiếm khóa, xác định dạng chuẩn chỉnh của quan hệ nam nữ kèm giải thuật để các bạn có tìm hiểu thêm để giải quyết các bài xích toán của những bạn.

Bạn đang xem: Bài tập phụ thuộc hàm có lời giải


Bài tập 1

Cho một lược đồ CDDL quan hệ giới tính với những thuộc tính $A, B, C, D, E, I$. Trả sử lược đồ có các phụ thuộc hàm sau:

$A o D$$AB o E$$BI o E$$CD o I$$E o C$

Tính bao đóng góp của tập trực thuộc tính $A, E$


Bài tập 2

Cho lược thiết bị quan hệ $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ cùng các phụ thuộc vào hàm $F = D o A, E o BAH, A o FC, B o FC, H o E, F o G$. Hãy tìm toàn bộ các khóa của R.


Bài tập 3

Cho tình dục $r(A, B, C)$ gồm gồm 4 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm ra các phụ thuộc hàm thỏa mãn nhu cầu bởi quan hệ nam nữ nêu trên.

Xem thêm: 2017 Porsche 911 Turbo S First Test Review, Used 2017 Porsche 911 Turbo S Coupe 2D Prices


Bài tập 4

Cho tình dục $r$ gồm 5 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minh các dựa vào hàm nào dưới đây thỏa mãn hoặc không thỏa mãn trong quan hệ nam nữ r:

$A o D$$AB o D$$C o BDE$$E o A$$A o E$

Bài tập 5

Cho dục tình sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Cùng với các nhờ vào hàm:

dept_no $ o$ dept_namedept_no $ o$ room_nodept_no $ o$ phone_noroom_no $ o$ phone_no

Trả lời các câu hỏi sau:

a/ nếu lọc dept_no làm cho khóa, hãy nêu dạng chuẩn cao nhất mà quan hệ nam nữ trên đạt được.

b/ Hãy tìm biện pháp chuyển quan hệ tình dục trên về dạng chuẩn chỉnh 3.


Bài tập 6

Cho lược vật dụng quan hệ $R = A, B, C, D, E, F$ cùng với tập phụ thuộc hàm:

$A o CD$$AB o F$$D o E$

a/ Hãy cho thấy $R$ nghỉ ngơi dạng chuẩn cao nhất nào? phân tích và lý giải tại sao?

b/ nếu R không ở dạng chuẩn chỉnh 3 thì hãy phân tan $R$ thành những lược đồ vật quan hệ con đều ở dạng chuẩn 3 (phải nêu rõ quy trình phân tung này).
*

*


Chúng tôi sử dụng tài liệu cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn tại trang web, trong khi không có mục đích gì khác. Nếu như bạn thường xuyên sử dụng trang web, nghĩa là bạn gật đầu chia sẻ cookies với bọn chúng tôi.Đồng ýChính sách bảo mật