Bài giảng tổ chức thi công

     

Bài giảng "Tổ chức thi công - Chương 4: quy trình tiến độ mạng trong thiết kế xây dựng" cung cấp cho tất cả những người học các kiến thức: Khái niệm, bề ngoài lập SMD AOA, đo lường SMD AOA.

Bạn đang xem: Bài giảng tổ chức thi công

Mời chúng ta cùng tham khảo nội dung bỏ ra tiết.


*

Chương 4TIẾN ĐỘ MẠNGTRONGTHI CÔNGXÂY DỰNGSoạn cùng giảng:ThS. Trương Công Thuận Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong kiến thiết xây dựng 1KHÁI NIỆMVí dụ dẫn nhậpo đến bảng thể hiện các công tác kiến thiết như sau:TT công tác làm việc Mô tả công tác trước Th. Gian (tuần)1 A có tác dụng đường. - 12 B San nền, đào móng. - 53 C Chở gạch, cát, đá, Xi măng. A 34 D Chở ống cống, vì kèo thép A 25 E Đúc móng, cột B,C 66 F Đúc hố ga B,C 57 I Đặt cống, đúc nền D,E,F 38 H Lắp do kèo, lợp mái D,E 5 Chương 4- giai đoạn mạng trong kiến thiết xây dựng 2KHÁI NIỆMVí dụ dẫn nhậpo giai đoạn ngang: Chương 4- tiến độ mạng trong xây đắp xây dựng 3KHÁI NIỆMĐặc điểm của sơ thứ ngango Sơ thiết bị ngang (SĐN) tất cả những điểm sáng sau: Sắp xếp các bước dễ hiểu, dễ chú ý thấy. Một kế hoạch công tác ít đòi hỏi phải điều chỉnh và cập nhật. Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong xây cất xây dựng 4KHÁI NIỆMĐặc điểm của sơ đồ dùng ngang (tt)o Những giảm bớt của sơ đồ dùng ngang: Khó vận dụng vào những dự án công trình lớn có rất nhiều công việc; Không thể hiện mối quan hệ ràng buộc giữa các công việc; Không chỉ ra rằng được quá trình nào bao gồm tầm đặc trưng lớn, ảnh hưởng quyết định mang lại thời gian hoàn thành dự án. Không dự đoán được hậu quả do trở thành động thời gian cuả một quá trình nào kia đến cục bộ tiến độ. Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong xây dựng xây dựng 5KHÁI NIỆMĐặc điểm của sơ thứ ngang (tt)o tuy nhiên, khi sử dụng sơ thiết bị ngang để trình bày những công dụng xuất phân phát từ lập luận lô-gic của sơ đồ dùng mạng thì các hạn chế nêu trên sẽ không còn nữa và sơ đồ gia dụng ngang lại được chọn làm công cụ tốt để trình bày kết quả của sơ trang bị mạng. Chương 4- quy trình mạng trong xây dựng xây dựng 6KHÁI NIỆMTóm lược về Sơ đồ dùng mạng (SĐM)o Sơ vật dụng mạng có thể cho biết: Thời gian dứt dự án. Những công việc nào là thiết yếu yếu, ví như như chúng bị lờ đờ sẽ kéo dài thời gian xong xuôi dự án.

Xem thêm: Saigon Vs Ha Noi Fc Vs Sai Gon Fc Live Stream & Prediction, H2H And Lineups

Những quá trình nào là lắp thêm yếu, dù bọn chúng bị chậm rãi cũng không kéo dãn thời gian xong dự án. Tính được xác suất xong dự án vào từng thời hạn nhất định nào đó. Chương 4- tiến độ mạng trong xây dựng xây dựng 7KHÁI NIỆMTóm lược về Sơ đồ vật mạng (SĐM)o Sơ thứ mạng tất cả thể cho biết thêm (tt): Tính được ngân sách đầu tư của dự án theo từng thời hạn chấm dứt của nó. Tính được số lượng lao động, thiết bị và vật tứ ở từng thời đoạn để dứt dự án đúng thời hạn. Khi rất cần phải rút ngắn thời gian ngừng dự án, thì nên cần xử lý như thế nào để kinh phí đầu tư tăng ít nhất? Chương 4- tiến trình mạng trong xây cất xây dựng 8KHÁI NIỆMSĐM trên mũi thương hiệu Activity on Arrow (AOA)o Sơ thứ mạng AOA: Là dạng vật dụng thị biểu diễn mối quan hệ giữa các dạng công tác trong một dự án công trình giúp người làm chủ thấy rõ được quá trình tiến triển của dự án trải qua 2 yếu tố lô-gic cơ phiên bản (sự kiện và công tác): Sự kiện: được bộc lộ bằng nút. Công tác: được thể hiện bằng mũi tên. Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong thi công xây dựng 9NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOAo Sơ đồ mạng cần phải có dạng dễ dàng và đơn giản nhất.o đều công tác hiếm hoi không được ký kết hiệu thuộc số.o phải phản hình ảnh được trình tự kỹ thuật với quan hệ kỹ thuật của các công tác.o ko được gồm có sự kiện không tồn tại công tác nào đi tới (trừ sự khiếu nại đầu tiên), và không có sự kiện không có công tác đi ra (trừ sự khiếu nại cuối cùng). Chương 4- quá trình mạng trong xây dựng xây dựng 10NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOAo những công tác trong sơ vật mạng buộc phải theo một hướng. Ko được quay trở lại sự khiếu nại mà bọn chúng xuất phát, nghiã là ko được lập thành vòng kín.o Nhóm công tác làm việc trong sơ đồ gia dụng mạng có thể biểu lộ như một công tác tổng hợp, giả dụ như nhóm kia có cùng với sự kiện đầu với sự kiện cuối. Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong xây đắp xây dựng 11NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOACác ví dụo VD 1 công tác làm việc STT công tác làm việc trước 1 A - 2 B - 3 C A,B Chương 4- tiến trình mạng trong xây dựng xây dựng 12NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOACác ví dụo VD 2 công tác STT công tác làm việc trước 1 A - 2 B - 3 C - 4 D A 5 E A,B 6 F C Chương 4- quá trình mạng trong kiến thiết xây dựng 13NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOACác ví dụo VD 3 công tác STT công tác trước 1 A - 2 B - 3 C A,B 4 D B 5 E A Chương 4- quy trình mạng trong kiến tạo xây dựng 14NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOACác ví dụo VD 4 công tác làm việc STT công tác trước 1 A - 2 B - 3 C - 4 D B 5 E B 6 F A,D Chương 4- tiến độ mạng trong xây dựng xây dựng 15NGUYÊN TẮC LẬP SĐM AOACác ví dụo VD 5 công tác STT công tác trước 1 A - 2 B - 3 C - 4 D A,B,C 5 E A,B Chương 4- quá trình mạng trong xây cất xây dựng 16TÍNH TOÁN SĐM AOACác thông số(1)Thời điểm kết thúc sớm của sự kiện j (Tsj)o Là tuyến phố dài độc nhất từ sự kiện trước tiên đến sự khiếu nại j, chỉ ra thời điểm khởi sớm của những công tác đi thoát khỏi sự kiện j. Nếu j =1: Tm1 = 0 ; Tm1 = Ts1 + tij = tij Nếu j ≠ 1: Tmj = Max (Sự khiếu nại i đứng trước sự kiện j). Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong xây đắp xây dựng 17TÍNH TOÁN SĐM AOACác thông số(2) Thời điểm xong muộn của sự việc kiện j (Tmj)o Là thời điểm ngừng muộn nhất của không ít công tác đi tới sự kiện j. Nếu j = n (sự kiện cuối cùng): Tmj = Tsn Nếu j ≠ n: Tmj = Min (Sự kiện k lép vế sự khiếu nại j). Chương 4- quá trình mạng trong thiết kế xây dựng 18TÍNH TOÁN SĐM AOACác thông số(3) Dự trữ toàn phần Rij cùng dự trữ riêng biệt phần rijo thời gian dự trữ toàn phần (Rij): Rij = Tmj - Tsi - tijo thời hạn dự trữ riêng rẽ phần (rij):rij = Tsj - Tsi - tij Chương 4- quy trình mạng trong xây cất xây dựng 19TÍNH TOÁN SĐM AOACác thông số(4) quan hệ giữa các thông sốo KS jk = Tsj ; HSjk = Tsj + tjko HM ij = Tmj ; KMij = Tmj - tij Chương 4- quy trình tiến độ mạng trong thi công xây dựng 20