Bài giảng quản trị thương hiệu

     

Bài giảng quản trị uy tín giúp người học cầm cố được tổng quan tiền về mến hiệu, cai quản trị yêu thương hiệu, khối hệ thống nhận diện thương hiệu và phương châm của nó, cách xây dựng và triển khai hệ thống nhận diện yêu mến hiệu. Bài xích giảng còn cung cấp cho những người học các biện pháp tự bảo đảm an toàn thương hiệu của doanh nghiệp; tranh chấp uy tín và xử lý tình huống tranh chấp yêu thương hiệu. Nội dung cuối cùng được trình diễn trong bài bác giảng là phần media thương hiệu và trở nên tân tiến thương hiệu. Để nắm rõ hơn về kiến thức và kỹ năng tổng hòa hợp này vào môn cai quản trị yêu thương hiệu, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài giảng quản trị thương hiệu


*

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUBộ môn quản trị mến hiệu29 September 20131 Quản trị thương hiệu (36/9)•TLTK bắt buộc:<1> cỗ môn quản lí trị yêu quý hiệu. Bài giảng cai quản trị yêu thương hiệu<2> Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Trung (2009). Thương hiệu vớinhà quản lí lý, NXB bao gồm trị quốc gia.<3> D.AAker (1999). Building Strong Brand, không lấy phí Press, N.Y.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Trường Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam), Những Bài Hát Hay Về Trường Sa

<4> Nhật An, Phan Thu (2007). Con phố vào nghề Copywriter, NXBTrẻ.•TLTK khuyến khích:<5> Đào vô tư (2005). Quản trị gia sản nhãn hiệu, NXB Trẻ<6> Lê Anh Cường (2004). Cai quản trị uy tín - nổi tiếng và lợinhuận. NXB Thống kê.<7> Quốc hội nước cộng hoà XHCN nước ta (2005). Phép tắc Sở hữu trítuệ, NXB thiết yếu trị quốc gia<8> Rita Clifton and John Simmons (2003). Brands và Branding. TheEconomist In associaton with Profile Books LTD.<9> www.noip.gov.vn ; www.lantabrand.com29 September 20132 Quản trị yêu mến hiệuChương 1: Tổng quan lại về yêu quý hiệu1.1. định nghĩa và vai trò của yêu mến hiệu1.2. Các thành tố yêu mến hiệu1.3. Phân nhiều loại thương hiệuChương 2: bao hàm về cai quản trị yêu thương hiệu2.1. Tiếp cận cùng xu hướng cải tiến và phát triển quản trị yêu quý hiệu2.2. Tiến trình quản trị yêu đương hiệu2.3. Các nội dung chủ yếu của quản ngại trị thương hiệuChương 3: hệ thống nhận diện yêu đương hiệu3.1. định nghĩa và sứ mệnh của hệ thống nhận diện yêu mến hiệu3.2. Thiết kế hệ thống nhận diện yêu quý hiệu3.3. Triển khai hệ thống nhận diện yêu thương hiệuChương 4: đảm bảo thương hiệu4.1. Xác lập quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu4.2. Các biện pháp tự bảo đảm an toàn thương hiệu của doanh nghiệp4.3. Tranh chấp uy tín và xử lý tình huống tranh chấp yêu quý hiệuChương 5: truyền thông thương hiệu5.1. Bao quát về truyền thông thương hiệu5.2. Những công cố chủ yếu media thương hiệu5.3. Quy trình media thương hiệu5.4. Năng lực viết kịch phiên bản và dựng hình tiếp thị thương hiệuChương 6: trở nên tân tiến thương hiệu6.1. Khái quát về cách tân và phát triển thương hiệu6.2. Các nội dung của cách tân và phát triển thương hiệu6.3. Phát triển thương hiệu ngành, thương hiệu tập thể và thương hiệu điện tử29 September 20133 Các vụ việc thảo luận1. Quan điểm tiếp cận yêu quý hiệu. Yêu cầu trong thiết kếhệ thống dìm diện yêu đương hiệu.2. Những biện pháp tự bảo vệ thương hiệu. Lấy ví dụ như minh họavề xâm phạm thương hiệu và cách giải quyết.3. Yêu ước cơ bản trong media thương hiệu. Phântích tình huống truyền thông media thương hiệu chũm thể.4. Các nội dung cải cách và phát triển thương hiệu. Phân tính ví dụthực tiễn cải cách và phát triển thương hiệu.5. Những nội dung của triển khai dự án công trình thương hiệu. Ví dụminh họa.6. Vấn đề triển khai hệ thống nhận diện mến hiệu. Cáctrường hợp xâm phạm thương hiệu chủ yếu.29 September 20134 CHƯƠNG 1TỔNG quan VỀ THƯƠNG HIỆUSeptember 29, 20135