Bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu

     

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1. Các chức năng củahệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

- Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu là cung cấp cho người sử dụng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người sử dụng khai báo kiểu và những cấu trúc của dữ liệu đồng thời tạo lập CSDL trải qua các giao diện đồ họa

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống các ký hiệu để mô tả CSDL

b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

- Cung cấp môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu là cung cấp mang đến người sử dụng ngôn ngữ làm việc dữ liệu để yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

- thao tác dữ liệu gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ khai quật (sắp xếp,tìm kiếm ,kết xuất, báo cáo..)

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu là 2 thành phần của một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu duy nhất

c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL phải có bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

- phát hiện, ngăn chặn sự truy cập không được phép

- duy trì tính nhất quán dữ liệu

- Tổ chức điều khiển truy tìm cập đồng thời

- Khôi phục cơ sở dữ liệu khi bao gồm sự cố ở phần cứng giỏi phần mềm

- Quản lý những mô tả dữ liệu

2. Hoạt động của một hệ cơ sở dữ liệu

*

3. Mục đích của bé người khi làm cho việc với hệ CSDL

a. Người quản trị CSDL

Quản lý tài nguyên, download đặt csdl vật lý, cấp phân phát quyền truy nã cập, cấp phần mềm, phần cứng, duy trì hoạt động hệ thống.

Bạn đang xem: Bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng.c. Người dùng cuối:

Người khai quật thông tin từ CSDL, thường được phân nhóm. Mỗi nhóm gồm quyền để truy vấn cập và khai quật khác nhau.

4. Những bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:- Bước 1. Khảo sát

+ tìm hiểu yêu cầu của công tác làm việc quản lý

+ Xác định dữ liệu cần lưu trữ, so sánh mối liên hệ dữ liệu

+ Phân tích các chức năng cần tất cả của hệ thống khai thác tt, đáp ứng các yêu cầu đạt ra

+ Xác định khả năng phần cứng, phần mềm có thể khai thác, sử dụng

- Bước 2.

Xem thêm: Chi Tiết Bản Cập Nhật 7.6 - Bản Cập Nhật Liên Minh Mới Nhất

Thiết kế

+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ QTCSDL triển khai.

+ Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

- Bước 3. Kiểm thử

+ Nhập dữ liệu đến CSDL

+ Tiến hành chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống còn lỗi thì cần rà soát lại tất cả các bước đã thực hiện trước đó. Xem lỗi xuất hiện ở đâu để khắc phục.